Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Rush Factory

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
27.8.
2021

Rush Factory julkaisi odotuksiamme hieman paremman H1-raportin. Alkuvuoden tapahtumamäärät olivat vielä pieniä, mutta ne tarjosivat kaivattuja välähdyksiä pitkään pannassa olleesta perustekemisestä. COR-konseptin elinvoimaisuuteen, 2020-projektin laukaisuvalmiuteen ja normalisoituvaan toimintaympäristöön linjattuna osake on halpa. 

Inderes analyysi
23.4.
2021

Rush Factoryn viimeisen vuoden aikajana on ollut tapahtumarikas, mutta varsinaisten tapahtumien osalta köyhä. Tähän on kuitenkin tulossa muutos, sillä tapahtumakiertueen aloituspiste häämöttää nyt noin kuukauden päässä. Kuluvan vuoden riskitaso on mielestämme aavistuksen kuukauden takaista pienempi, vaikka koko kiertueen läpi viemiseen liittyykin yhä rajoitusten purkamisten ja yhteiskuntien avautumisten muodossa olevia kysymysmerkkejä. 

Inderes analyysi
22.3.
2021

Rush Factory julkaisi perjantaina H2-raporttinsa. Päättynyt vuosi oli yhtiölle operatiivisesti tavattoman kivinen. Strategisesti yhtiö ei kuitenkaan jäänyt toimettomaksi, vaan vei eteenpäin tulospohjan leventämisen kannalta tärkeitä kehityshankkeita. Lyhyellä aikavälillä tilanne on vielä useiden epävarmuuksien sävyttämä, mutta pidemmälle katsottaessa ulosmitattavaa potentiaalia tulisi löytyä. Tähän nähden osake ei mielestämme ole kallis, ja näemme pidemmältä haettavan tuotto-odotuksen keskeisimpiin riskeihin nähden riittävänä. 

Inderes analyysi
16.11.
2020

Viime viikolla saadut lisätiedot rokotekehityksen etenemisestä olivat Rush Factorylle erittäin positiivisia uutisia, vaikka ensi vuoden toimintaympäristö ei kertaheitolla kristallinkirkkaaksi muuttunutkaan. Huojentavat uutiset laskevat kuitenkin riskiä siitä, että ensi vuodesta tulisi vuoden 2020 kaltainen paha uni. 

Inderes analyysi
20.10.
2020

Kuluva vuosi jää Rush Factoryn historiankirjoihin poikkeuksellisten olosuhteiden ja hyvin ohuen tapahtumavolyymin ajanjaksona. Kimuranteista haasteista huolimatta yhtiö ei ole lamaantunut ja jäänyt tuleen makaamaan, vaan on käsityksemme mukaan vienyt johdonmukaisesti eteenpäin pidemmän tähtäimen tuloskasvun kannalta tärkeitä kärkihankkeita (mm. 2020-projektin viimeistelytyö). Vaikka näkyvyys ensi vuoden toimintaedellytyksiin ei edelleenkään ole vesikirkas, pidämme eteenpäin katsovaa ja matalalla olevaa arvostuskuvaa riittävänä vastapainoina keskeisimmille riskitekijöille.

Inderes analyysi
26.8.
2020

Rush Factory julkisti eilen H1-raporttinsa. Raportoitujen lukujen osalta anti oli varsin yllätyksetön, vaikka vuosipuolikkaan tuloskuopasta muodostuikin odotuksiamme syvempi. Pidemmän tähtäimen tuloskasvun kannalta keskiössä olevaan 2020-projektiin raportti tarjosi hieman kaivattua lisäväriä ja konseptin tulisikin olla jo hyvin lähellä lanseerausvalmiutta. Ensi vuoteen katsottaessa osake on edelleen halpa, mikä puoltaa mielestämme varovaisen riskinoton jatkamista ja potentiaaliin nojaamista vaakakupin toista puolta painavista riskimuuttujista huolimatta. 

Inderes analyysi
24.8.
2020

Koronapandemian Rush Factoryyn osuneet taklaukset ovat olleet kivikovia ja kairanneet lyhyen tähtäimen toimintaedellytyksiin suuren kraatterin. Pandemian ei kuitenkaan tulisi jättää omiin kyvykkyyksiin pidempikestoisia jälkiä ja toimintaympäristön oietessa näemmekin Rush Factoryllä olevan terävät työkalut alla olevan potentiaalin realisoimiselle. Tähän peilattuna osake on halpa, mikä puoltaa mielestämme nyt varovaista riskinottoa liiketoiminnan rajalliseen näkyvyyteen ja toimintakehikon kehitykseen liittyvistä muuttujista huolimatta.

Inderes analyysi
23.6.
2020

Rush Factoryn kuluvan vuoden toimintakuva on säilynyt viime aikoina kevennetyistä yleisrajoituksista huolimatta vaikeana, eikä H1:llä tulla järjestämään yhtään tapahtumaa. Myös siirtopaine H2:n alkupään suuntaan on yhä voimakas, joskin synkimpien koronariskien asteittaisen pienentymisen myötä todennäköisyys kaikkein huonoimmalle skenaariolle (ts. nolla tapahtumaa koko vuonna) on arviomme mukaan laskenut.

Inderes analyysi
2.4.
2020

Koronaviruspandemian eteneminen ja voimaanastuneet viranomaismääräykset ovat langettaneet yhtiön H1:lle suunniteltujen tapahtumien ylle äärimmäisen uhkaavan pilven. Poikkeuksellisen korkeasta epävarmuudesta ja tilanteen muutosnopeudesta johtuen myös H2:n tapahtumakiertue on yhtiön hyvästä toimintakyvystä huolimatta selvässä paineessa. Tätä taustaa vasten näemme lyhyen tähtäimen negatiivisen tuotto/riski-profiilin hautaavaan vielä alleen yhtiön mielenkiintoisen pidemmän aikavälin kasvutarinan ja siihen liittyvän tuottopotentiaalin.

Inderes analyysi
15.3.
2020

Rush Factoryn H2:n operatiivinen suoritus oli helmikuussa annettua tulosvaroitusta mukaillen odotetun yllätyksetön. Koronaviruksen eteneminen yhtiön keskeisillä toiminta-alueilla on nostanut merkittäviä uhkakuvia erityisesti tapahtumakiertueen alkupään yläpuolelle.

Rush Factory

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas