Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Rush Factory

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Yhtiöraportti
20.10.
2020

Kuluva vuosi jää Rush Factoryn historiankirjoihin poikkeuksellisten olosuhteiden ja hyvin ohuen tapahtumavolyymin ajanjaksona. Kimuranteista haasteista huolimatta yhtiö ei ole lamaantunut ja jäänyt tuleen makaamaan, vaan on käsityksemme mukaan vienyt johdonmukaisesti eteenpäin pidemmän tähtäimen tuloskasvun kannalta tärkeitä kärkihankkeita (mm. 2020-projektin viimeistelytyö). Vaikka näkyvyys ensi vuoden toimintaedellytyksiin ei edelleenkään ole vesikirkas, pidämme eteenpäin katsovaa ja matalalla olevaa arvostuskuvaa riittävänä vastapainoina keskeisimmille riskitekijöille.

Yhtiöraportti
26.8.
2020

Rush Factory julkisti eilen H1-raporttinsa. Raportoitujen lukujen osalta anti oli varsin yllätyksetön, vaikka vuosipuolikkaan tuloskuopasta muodostuikin odotuksiamme syvempi. Pidemmän tähtäimen tuloskasvun kannalta keskiössä olevaan 2020-projektiin raportti tarjosi hieman kaivattua lisäväriä ja konseptin tulisikin olla jo hyvin lähellä lanseerausvalmiutta. Ensi vuoteen katsottaessa osake on edelleen halpa, mikä puoltaa mielestämme varovaisen riskinoton jatkamista ja potentiaaliin nojaamista vaakakupin toista puolta painavista riskimuuttujista huolimatta. 

Yhtiöraportti
24.8.
2020

Koronapandemian Rush Factoryyn osuneet taklaukset ovat olleet kivikovia ja kairanneet lyhyen tähtäimen toimintaedellytyksiin suuren kraatterin. Pandemian ei kuitenkaan tulisi jättää omiin kyvykkyyksiin pidempikestoisia jälkiä ja toimintaympäristön oietessa näemmekin Rush Factoryllä olevan terävät työkalut alla olevan potentiaalin realisoimiselle. Tähän peilattuna osake on halpa, mikä puoltaa mielestämme nyt varovaista riskinottoa liiketoiminnan rajalliseen näkyvyyteen ja toimintakehikon kehitykseen liittyvistä muuttujista huolimatta.

Yhtiöraportti
23.6.
2020

Rush Factoryn kuluvan vuoden toimintakuva on säilynyt viime aikoina kevennetyistä yleisrajoituksista huolimatta vaikeana, eikä H1:llä tulla järjestämään yhtään tapahtumaa. Myös siirtopaine H2:n alkupään suuntaan on yhä voimakas, joskin synkimpien koronariskien asteittaisen pienentymisen myötä todennäköisyys kaikkein huonoimmalle skenaariolle (ts. nolla tapahtumaa koko vuonna) on arviomme mukaan laskenut.

Yhtiöraportti
2.4.
2020

Koronaviruspandemian eteneminen ja voimaanastuneet viranomaismääräykset ovat langettaneet yhtiön H1:lle suunniteltujen tapahtumien ylle äärimmäisen uhkaavan pilven. Poikkeuksellisen korkeasta epävarmuudesta ja tilanteen muutosnopeudesta johtuen myös H2:n tapahtumakiertue on yhtiön hyvästä toimintakyvystä huolimatta selvässä paineessa. Tätä taustaa vasten näemme lyhyen tähtäimen negatiivisen tuotto/riski-profiilin hautaavaan vielä alleen yhtiön mielenkiintoisen pidemmän aikavälin kasvutarinan ja siihen liittyvän tuottopotentiaalin.

Yhtiöraportti
15.3.
2020

Rush Factoryn H2:n operatiivinen suoritus oli helmikuussa annettua tulosvaroitusta mukaillen odotetun yllätyksetön. Koronaviruksen eteneminen yhtiön keskeisillä toiminta-alueilla on nostanut merkittäviä uhkakuvia erityisesti tapahtumakiertueen alkupään yläpuolelle.

Yhtiöraportti
26.2.
2020

Rush Factory antoi eilen negatiivisen ja jo toisen tulosvaroituksen vuodelle 2019. Varoituksen taustalla oli kokoluokaltaan merkittävien investointikustannusten kirjaaminen vuoden 2019 puolelle.

Yhtiöraportti
10.12.
2019

Rush Factory antoi eilen negatiivisen tulosvaroituksen, jonka taustalla oli ensisijaisesti yhtiön päätös siirtää uusien konseptien testitapahtumat loppuvuodesta ensi vuoden alkuun sekä kuluneen vuoden aikana suurimman yksittäisen konseptin, COR:n, lipunmyynnin odotettua voimakkaampi painottuminen hintaportaiden matalaan päähän. Päivitettyä ohjeistusta sekä uusien konseptien ylösajon siirtymistä peilaten olemme laskeneet lähivuosien kasvu- ja tulosennusteitamme.

Yhtiöraportti
6.11.
2019

Rush Factory julkaisi eilen Q3-tiedotteen, jossa yhtiö kommentoi sekä koko vuoden lipunmyyntiään että tuotekehitysputkessa olevien konseptien kehitysvaiheita. Yhtiön suurimman yksittäisen tapahtuman, COR:n, kysyntä kehittyi odotustemme mukaisesti konseptin elinkaaren lähestyvästä saturaatiopisteestä huolimatta. Uusien konseptien ylösajon ajoitus vaikuttaa kuitenkin siirtyvän pääosin ensi vuoteen, mitä heijastellen olemme laskeneet kuluvan vuoden ennusteitamme.

Yhtiöraportti
16.9.
2019

Mielestämme yhtiön nykyinen arvostuskuva ei täysin huomioi yhtiön joustavan liiketoimintamallin etuja, hyvää operatiivista suorituskykyä sekä positiivista kasvunäkymää. Näin ollen näemme seuraavan 12 kuukauden tuotto-odotuksen kohoavan arvostuskertoimissa olevan maltillisen nousuvaran sekä ennustamamme tuloskasvun myötä tasolle, joka riittää kompensoimaan yhtiön tuloskunnon kestävyyteen sekä liiketoiminnan pidemmän aikavälin jatkuvuuteen liittyvien riski- ja epävarmuustekijöiden kantamisen.

Rush Factory

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas

Rush Factory

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.