Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Solwers

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Pääanalyytikko

Lisätiedot

Yhtiön vuosikertomukset

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyysi
28.2.
2023

Solwers julkisti tiistaina H2’22-raporttinsa, jonka kokonaiskuva taipui positiiviselle puolelle. Tämän taustalla oli odotuksiamme parempi kannattavuustaso. Olemme tehneet lähivuosien ennusteisiimme vain hyvin pieniä ennustemuutoksia.

Analyysi
24.1.
2023

Solwers on asiantuntijapalveluyhtiöiden muodostama konserni, joka pyrkii luomaan arvoa konsolidoimalla toimialaa. Laskeneiden arvostustasojen ja vahvan rahoitusaseman myötä arvioimme epäorgaanisen kasvun arvonluontimahdollisuudet olevan hyvät. Osakkeen arvostus on näkemyksemme mukaan varsin maltillinen, mitä heijastellen pidämme riski/tuotto-suhdetta tällä hetkellä erittäin hyvänä. 

Analyysi
15.9.
2022

Solwersin eilen julkaisemat H1-luvut olivat odotuksiamme paremmat. Teimme raportin jälkeen orgaanisen kasvun ennusteisiimme tarkistuksia alaspäin, minkä taustalla on heikentynyt markkinanäkymä.

Analyysi
15.3.
2022

Olemme tarkastaneet lyhyen tähtäimen ennusteitamme alaspäin oletettavasti väliaikaista kannattavuuspainetta heijastellen. Keskipitkän aikavälin ennusteisiimme emme tehneet olennaisia muutoksia, ja myös epäorgaaniseen kasvuun nojaavan kasvustrategian kokonaiskuva on mielestämme ennallaan.

Analyysi
8.3.
2022

Solwers julkistaa H2-raporttinsa ensi tiistaina. Odotamme yhtiön liikevaihdon kasvaneen selvästi vertailukaudesta yritysostojen tuomaa liikevaihtoa mukaillen. Tämän odotamme myös näkyneen tuloskasvuna suhteessa vertailukauteen.

Analyysi
1.12.
2021

Solwers tiedotti eilen uudesta yritysostosta ja näin ollen konserni jatkaa epäorgaanista kasvua painottavan kasvustrategiansa toteutusta odotetusti. Strategisista ja taloudellisista lähtökohdista tarkasteltuna yrityskauppa vaikuttaa varsin hyvältä.

Analyysi
3.11.
2021

Solwers tiedotti eilen pienestä yrityskaupasta, jolla se kasvattaa konsernin jalansijaa Ruotsissa. Yrityskauppa oli varsin odotettu uutinen, sillä H1-raportin yhteydessä yhtiö kertoi tehneensä aiesopimukset kahdesta yritysostosta. Kohde vaikuttaa mielestämme hyvältä lisältä konserniin, eikä Solwers näytä tinkineen yrityskauppakohteille asettamistaan laadullisista kriteereistään.

Analyysi
16.9.
2021

Solwersin eilinen H1-raportti oli lukujen osalta odotuksiamme parempi, kun taas listautumisen yhteydessä annetut kommentit loppuvuoden näkymissä olivat pääpiirteittäin ennallaan ja ne eivät siten tarjonnut yllätyksiä. Raportilla yhtiö myös antoi ymmärtää, että aktiivisuus yritysostojen suhteen tulee jatkumaan jo lyhyellä tähtäimellä. Teimme raportin jälkeen lieviä positiivisia ennustemuutoksia. 

Analyysi
21.6.
2021

Lyhyen toimintahistoriansa aikana Solwers on kasvanut voimakkaasti ja etenkin yritysostoilla. Poikkeuksellisen liiketoimintamallin ja listautumisella kerättyjen varojen ansiosta yhtiöllä on arviomme mukaan hyvät edellytykset toteuttaa epäorgaanisen kasvun strategiaansa pirstaloituneella markkinalla myös tulevaisuudessa. Ensimmäisen kaupankäyntipäivän kurssinousun jälkeen osakkeen arvostus on näkemyksemme mukaan koholla ja pitää jo sisällään odotuksia arvonluonnista yrityskaupoilla.

Solwers

ipo 

Inderes kategoriat

Inderes Yhtiöasiakas