Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

SSAB B

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyysi
29.1.
2020

SSAB:n eilen raportoimat Q4-luvut jäivät odotuksistamme, kun heikko kysyntä painoi yhtiön terästoimituksia odotuksiamme voimakkaammin. Yhtiön lyhyen tähtäimen ohjeistus ja markkinakommentit olivat kokonaisuudessaan odotuksiamme pehmeämmät ja tarkistimme SSAB:n ennusteitamme alaspäin. Osakkeen arvostus on koholla suhteessa odottamaamme vaisuun vuoden 2020 tuloskehitykseen, mutta laskee kohtuulliseksi vuonna 2021 tulostason elpyessä.

Analyysi
5.12.
2019

SSAB järjesti eilen pääomamarkkinapäivän (CMD), jonka yhteydessä yhtiö nosti strategisia keskipitkän aikavälin  tavoitteitaan, kun taas taloudelliset tavoitteet yhtiö piti ennallaan. Kokonaisuudessaan muutokset tavoitteisiin olivat melko lailla odotuksien mukaisia, vaikkakin tavoitetasot asettavat riman suhteellisen korkealle. Lisäksi yhtiö valotti CMD:llä tarkemmin tavoitteitaan liittyen päästöttömän teräksen tuotantoon, joka on mielenkiintoinen mahdollinen pitkän aikavälin ajuri.

Analyysi
24.10.
2019

SSAB:n eilen raportoimat Q3-luvut olivat odotuksia heikommat, kun kustannuspaine heikensi yhtiön kannattavuutta arvioitua enemmän. Yhtiön lyhyen tähtäimen ohjeistus ja markkinakommentit olivat kokonaisuudessaan odotuksiamme vaisummat ja tarkistimme SSAB:n ennusteitamme alaspäin. Osakkeen vuosien 2019 ja 2020 arvostuskertoimet ovat mielestämme kokonaisuutena neutraalit emmekä näe niissä nousuvaraa.

Analyysi
1.10.
2019

Tarkistimme SSAB:n ennusteitamme alaspäin, sillä raaka-ainepuolelta tulevaa marginaalipainetta ylläpitää yhä korkealla tasolla pysytellyt rautamalmin hinta, minkä pitkittyminen heijastuu jo jossain määrin myös ensi vuoteen. Teräksen markkinahintojen lasku on rauhoittunut ja hinnat ovat pysytelleet suhteellisen vakaana, mutta kysynnän kehitykseen liittyy yhä korkeaa epävarmuutta talouskasvunäkymää heijastellen.

Analyysi
21.7.
2019

SSAB:n Q2-luvut olivat operatiivisen tuloksen osalta odotuksiamme heikommat. Yhtiön lyhyen tähtäimen ohjeistus ja markkinakommentit olivat kokonaisuudessaan hieman odotuksiamme vaisummat ja tarkistimme ennusteitamme alaspäin. Osakkeen lyhyen tähtäimen arvostuskertoimet ovat mielestämme maltilliset ja näemme niissä pientä nousuvaraa. Tukea arvostukselle antaa matala tasepohjainen arvostus, mikä antaa suojaa makrotason korkeaa epävarmuutta vasten.

Analyysi
11.7.
2019

Tarkistimme SSAB:n ennusteitamme alaspäin, sillä arviomme mukaan rautamalmin hinnan voimakas ja edelleen jatkunut nousu heikentää SSAB:n kannattavuutta loppuvuonna. Toistaiseksi pääosa kysyntähuolista näyttää rajoittuneen yhteen asiakassegmenttiin, mutta epävarmuus talousnäkymien ympärillä heijastuu korkeana epävarmuutena.

Analyysi
26.4.
2019

SSAB:n eilen julkaisemat Q1-luvut olivat operatiivisen tuloksen osalta odotuksia vahvemmat. Yhtiön lyhyen tähtäimen ohjeistus ja markkinakommentit olivat kokonaisuudessaan suhteellisen neutraalit odotuksiimme nähden ja siten ennusteiden muutokset jäivät pieniksi. Osakkeen lyhyen tähtäimen tulospohjaiset arvostuskertoimet ovat mielestämme varsin maltilliset ja näemme niissä pientä nousuvaraa. Tukea arvostukselle antaa matala tasepohjainen arvostus, mikä antaa suojaa makrotason korkeaa epävarmuutta vasten.

Analyysi
26.2.
2019

Näkemyksemme mukaan yhtiöllä on edellytykset ylläpitää hyvää tulostasoa lähivuosina, vaikka syklin suotuisin vaihe onkin arviomme mukaan ohitettu. Mielestämme yhtiön arvostuskertoimissa on nousuvaraa nykytasolta, mikä yhdessä osinkotuoton kanssa nostaa tuotto-odotuksen riittävälle tasolle.

SSAB B