Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Valoe

Analyytikko

Yhtiön vuosikertomukset

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
21.1.
2021

Valoe Oyj                                      Pörssitiedote 21.1.2021 klo 10.00

Valoe Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on 22.4.2020 julkistetun Yhtiön ja Winancen välisen rahoitusjärjestelyn ehtojen mukaisesti päättänyt hyväksyä Winacen pyynnön vaihtaa 74.000 euron vaihtovelkakirjalainaosuus Yhtiön osakkeiksi merkintähinnalla 0,05 euroa per osake. Vaihto toteutetaan siirtämällä Winancelle yhteensä 1.480.000 kappaletta Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Siirron jälkeen Yhtiön hallussa on yhteensä 12.285.616 kappaletta Yhtiön omia osakkeita.

Mikkelissä 21. päivänä tammikuuta 2021

Tiedotteet
19.1.
2021

Valoe Oyj                                                       Pörssitiedote 19.1.2021 klo 13.30

Valoe Oyj:n käyttöpääoman ja pääomarakenteen vahvistamiseksi yhtiö laskee liikkeelle enintään 3,0 miljoonan euron suuruisen oman pääoman ehtoisen vaihtovelkakirjalainan. Vaihtovelkakirjalaina voidaan vaihtaa enintään 75.000.000 yhtiön uuteen osakkeeseen. Yhden uuden osakkeen merkintähinta on 0,04 euroa.

Vaihtovelkakirjalainalle ei makseta korkoa. 

Vaihtovelkakirjalaina tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen hallituksen erikseen hyväksymille tahoille.

Tiedotteet
12.1.
2021

Valoe Oyj                                      Pörssitiedote 12.1.2021 klo 10.30

Valoe Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on 22.4.2020 julkistetun Yhtiön ja Winancen välisen rahoitusjärjestelyn ehtojen mukaisesti päättänyt hyväksyä Winacen pyynnön vaihtaa 50.000 euron vaihtovelkakirjalainaosuus Yhtiön osakkeiksi merkintähinnalla 0,05 euroa per osake. Vaihto toteutetaan siirtämällä Winancelle yhteensä 1.000.000 kappaletta Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Siirron jälkeen Yhtiön hallussa on yhteensä 13.765.616 kappaletta Yhtiön omia osakkeita.

Mikkelissä 12. päivänä tammikuuta 2021

Tiedotteet
30.12.
2020

Valoe Oyj                                      Pörssitiedote 30.12.2020 klo 17.40 

Valoe Oyj (”Valoe” tai "Yhtiö") on 22.4.2020 julkistetun Yhtiön ja Winance Investmentin (”Winance”) välisen rahoitusjärjestelyn (”Rahoitusjärjestely”) ehtojen mukaisesti nostanut yhteensä 300.000 euroa Rahoitusjärjestelyn mukaisesta kolmannesta Lainaerästä sekä antanut Winancelle siihen liittyen yhteensä 300 vaihtovelkakirjaa ja 1.200.000 warranttia.

Tiedotteet
29.12.
2020

Valoe Oyj                                                                   Pörssitiedote 29.12.2020 klo 13.30                                                                                                                                                         

Tiedotteet
21.12.
2020

Valoe Oyj                                                                   Pörssitiedote 21.12.2020 klo 9.30                                                                                                                                                

Valoen hallitus on päättänyt yhteensä 18.500.000 uuden osakkeen maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ja yhtiö on merkinnyt kaikki sille osakeannissa suunnatut yhteensä 18.500.000 osaketta (”Merkityt Osakkeet”).

Tiedotteet
18.12.
2020

Valoe Oyj                                      Pörssitiedote 18.12.2020 klo 10.15

Valoe Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on 22.4.2020 julkistetun Yhtiön ja Winancen välisen rahoitusjärjestelyn ehtojen mukaisesti päättänyt hyväksyä Winacen pyynnön vaihtaa 76.000 euron vaihtovelkakirjalainaosuus Yhtiön osakkeiksi merkintähinnalla 0,04 euroa per osake. Vaihto toteutetaan siirtämällä Winancelle yhteensä 1.900.000 kappaletta Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Siirron jälkeen Yhtiön hallussa on yhteensä 15.616 kappaletta Yhtiön omia osakkeita.

Mikkelissä 18. päivänä joulukuuta 2020

Tiedotteet
16.12.
2020

Valoe Oyj                                      Pörssitiedote 16.12.2020 klo 10.30

Valoe Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on 22.4.2020 julkistetun Yhtiön ja Winancen välisen rahoitusjärjestelyn ehtojen mukaisesti päättänyt hyväksyä Winacen pyynnön vaihtaa 150.000 euron vaihtovelkakirjalainaosuus Yhtiön osakkeiksi merkintähinnalla 0,04 euroa per osake. Vaihto toteutetaan siirtämällä Winancelle yhteensä 3.750.000 kappaletta Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Siirron jälkeen Yhtiön hallussa on yhteensä 1.915.616 kappaletta Yhtiön omia osakkeita.

Tiedotteet
9.12.
2020

Valoe Oyj                                                                   Sisäpiiritieto 9.12.2020 klo 16.50

                                                                                                                                       

Valoe Oyj:n ( ”Valoe”) Liettuassa sijaitsevan tehtaan aurinkokennotuotanto käynnistyi. Tehtaan tuotantomääriä nostetaan vaiheittain.

Yhtiö arvioi 10.11.2020 tiedotetun mukaisesti kennotoimitusten asiakkaille alkavan vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Mikkelissä 9. päivänä joulukuuta 2020

Tiedotteet
3.12.
2020

Valoe Oyj                                      Pörssitiedote 3.12.2020 klo 12.15

VALOE OYJ:N JA WINANCEN VÄLISEN RAHOITUSJÄRJESTELYN MUKAISTEN VAIHTOVELKAKIRJALAINOJEN VAIHTAMINEN OSAKKEIKSI

Valoe

Valoe

Valoe Oyj on suomalainen teknologiayritys, joka on erikoistunut aurinkosähköteknologiaan. Yhtiö kehittää uusia tehokkaita menetelmiä tuottaa uusiutuvaa aurinkosähköä innovatiivisella tavalla.