Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Valoe

Analyytikko

Yhtiön vuosikertomukset

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
19.4.
2021

Valoe Oyj                Sisäpiiritieto                19.4.2021 klo 09.55

Valoe Oyj ja Sono Motors GmbH ovat allekirjoittaneet noin 2,2 miljoonan euron yhteistyösopimuksen suunnittelu- ja teollistamisprojektista koskien aurinkoenergian hyödyntämistä Sono Motorsin ajoneuvoissa.

Projekti alkaa heti ja kestää noin 12 kuukautta. Valoe palkkaa Juvan tehtaalle useita uusia työntekijöitä erilaisiin kehittämis- ja valmistustehtäviin.

Mikkelissä 19. päivänä huhtikuuta 2021

Valoe Oyj

HALLITUS

Tiedotteet
19.4.
2021

Valoe Oyj                Pörssitiedote 19.4.2021 klo 09.30

Valoe Oyj (”Valoe” tai "Yhtiö") on 22.4.2020 julkistetun Yhtiön ja Winance Investmentin (”Winance”) välisen rahoitusjärjestelyn (”Rahoitusjärjestely”) ehtojen mukaisesti nostanut Rahoitusjärjestelyn mukaisen neljännen, 500.000 euron Lainaerän sekä antanut Winancelle siihen liittyen yhteensä 500 vaihtovelkakirjaa ja 833.333 warranttia.

Mikkelissä 19. päivänä huhtikuuta 2021

Valoe Oyj

HALLITUS

Tiedotteet
25.3.
2021

 Valoe Oyj                                                                   Pörssitiedote 25.3.2021 klo 9.30
  

Valoe Oyj on vastaanottanut alla mainitun arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muutoksista.

Valoe on vastaanottanut Gaselli Group Oy:n ilmoituksen, jonka mukaisesti sen omistamien osakkeiden määrä Valoen kaikista osakkeista on alittanut 5 prosentin rajan Valoen kokonaisosakemäärän muutoksen takia.

Gaselli Group Oy:n ilmoituksen mukaan:

Tiedotteet
24.2.
2021

Valoe Oyj                                      Tilinpäätöstiedote                     24.2.2021 klo 17.40

Valoe Oyj:n tilikauden 2020 liikevaihto oli yhtiön ohjeistuksen mukaisesti 1,6 miljoonaa euroa (2019: 0,3 miljoonaa euroa). Nyt toteutuneella liikevaihdolla liiketappio oli -3,3 miljoonaa euroa (2019: -3,7 miljoonaa euroa).

NELJÄS VUOSINELJÄNNES LYHYESTI 

Tiedotteet
15.2.
2021

Valoe Oyj                                      Pörssitiedote 15.2.2021 klo 11.45

Valoe Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on 22.4.2020 julkistetun Yhtiön ja Winancen välisen rahoitusjärjestelyn ehtojen mukaisesti päättänyt hyväksyä Winacen pyynnön vaihtaa 150.000 euron vaihtovelkakirjalainaosuus Yhtiön osakkeiksi merkintähinnalla 0,05 euroa per osake. Vaihto toteutetaan siirtämällä Winancelle yhteensä 3.000.000 kappaletta Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Siirron jälkeen Yhtiön hallussa on yhteensä 8.285.616 kappaletta Yhtiön omia osakkeita.

Mikkelissä 15. päivänä helmikuuta 2021

Tiedotteet
1.2.
2021

Valoe Oyj                                                       Pörssitiedote 1.2.2021 klo 16.30                                   

Tiedotteet
29.1.
2021

Valoe Oyj                                                       Pörssitiedote 29.1.2021 klo 11.00                                

Tiedotteet
27.1.
2021

Valoe Oyj                                      Pörssitiedote 27.1.2021 klo 10.40

Valoe Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on 22.4.2020 julkistetun Yhtiön ja Winancen välisen rahoitusjärjestelyn ehtojen mukaisesti päättänyt hyväksyä Winacen pyynnön vaihtaa 50.000 euron vaihtovelkakirjalainaosuus Yhtiön osakkeiksi merkintähinnalla 0,05 euroa per osake. Vaihto toteutetaan siirtämällä Winancelle yhteensä 1.000.000 kappaletta Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Siirron jälkeen Yhtiön hallussa on yhteensä 11.285.616 kappaletta Yhtiön omia osakkeita.

Mikkelissä 27. päivänä tammikuuta 2021

Tiedotteet
21.1.
2021

Valoe Oyj                                      Pörssitiedote 21.1.2021 klo 10.00

Valoe Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on 22.4.2020 julkistetun Yhtiön ja Winancen välisen rahoitusjärjestelyn ehtojen mukaisesti päättänyt hyväksyä Winacen pyynnön vaihtaa 74.000 euron vaihtovelkakirjalainaosuus Yhtiön osakkeiksi merkintähinnalla 0,05 euroa per osake. Vaihto toteutetaan siirtämällä Winancelle yhteensä 1.480.000 kappaletta Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Siirron jälkeen Yhtiön hallussa on yhteensä 12.285.616 kappaletta Yhtiön omia osakkeita.

Mikkelissä 21. päivänä tammikuuta 2021

Tiedotteet
19.1.
2021

Valoe Oyj                                                       Pörssitiedote 19.1.2021 klo 13.30

Valoe Oyj:n käyttöpääoman ja pääomarakenteen vahvistamiseksi yhtiö laskee liikkeelle enintään 3,0 miljoonan euron suuruisen oman pääoman ehtoisen vaihtovelkakirjalainan. Vaihtovelkakirjalaina voidaan vaihtaa enintään 75.000.000 yhtiön uuteen osakkeeseen. Yhden uuden osakkeen merkintähinta on 0,04 euroa.

Vaihtovelkakirjalainalle ei makseta korkoa. 

Vaihtovelkakirjalaina tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen hallituksen erikseen hyväksymille tahoille.

Valoe

Valoe

Valoe Oyj on suomalainen teknologiayritys, joka on erikoistunut aurinkosähköteknologiaan. Yhtiö kehittää uusia tehokkaita menetelmiä tuottaa uusiutuvaa aurinkosähköä innovatiivisella tavalla.