Railo euroalueen teollisuuden ja palvelualojen välillä näyttää kasvaneen alkuvuonna. Tämä käy ilmi perjantaina julkaistuista ostopäällikköindekseistä, jotka painuivat jälleen maaliskuussa odotettua enemmän. Todella rajuna lasku jatkui teollisuudessa, jossa indeksi alitti selvästi markkinaodotukset ja helmikuun lukeman merkiten samalla supistumista tuotannossa. Palvelualat jatkoivat kasvussa, vaikka siinäkin nähtiin lisää hidastumisen merkkejä.

Teollisuuden lasku on ollut yllättävänkin jyrkkää, eikä alaindeksien perusteella näytä loivenevan lähiaikoina. Uusia tilauksia kuvaava indeksi painui jyrkimmin vuoden 2012 jälkeen, ja laskua oli etenkin vientitilauksissa. Tämä kertoo siitä, että kauppapolitiikan ja Brexitin luomat jännitteet kurittavat teollisuutta edelleen. Suhteellisesti eniten painui Saksan teollisuus, mutta jyrkentyvää alamäkeä mitattiin myös Ranskassa.

Luvut viittaavat edelleen heikentyneeseen talouskuvaan Q1:llä, ja indeksejä julkaisevan Markit Economicsin mukaan 0,2 %:n talouskasvuun edellisestä kvartaalista. Mielestämme luvut heijastelevat talouskasvun paluuta ”normaalitasolle” eli kuluvana vuonna prosentin tuntumaan tai yhä todennäköisemmin sen alle. Vaikuttaa siltä, että euroalue on palannut jälleen keikkumaan teknisen taantuman kynnyksellä.

 

Marianne Palmu