Yhdysvaltain keskuspankin kolme vuotta kestänyt koronnostosykli näyttää olevan ainakin toistaiseksi ohi. Federal Reserven ohjauskorko pysyi odotetusti ennallaan 2,25-2,5 %:ssa illan korkopäätöksen myötä, mutta korko-odotuksissa oli raju lasku. Kun Fedin päättäjien mediaaniennuste odotti joulukuussa vielä kahta 0,25 %-yksikön koronnostoa kuluvalle vuodelle, maaliskuun ennusteessa odotukset painuivat nollaan. Lisäksi selvä enemmistö keskuspankkiireistä, 11 yhteensä 17:stä avomarkkinakomitean jäsenestä, odottaa korkotason jäävän nykytasolleen. Ensi vuodelle olisi ennusteiden perusteella tulossa vielä yksi koronnosto, mutta näyttää vahvasti siltä, että suhdanne alkaa jäähtyä ennen sitä. Samalla Fedin ennusteet taipuivat kohti markkinaodotuksia, joten keskuspankkien elvytykselle nojaava osakemarkkina sai tukea odotuksilleen.

Keskuspankin rahapolitiikan sävyn muuttumiselle on perusteet talousennusteissa, joita jouduttiin laskemaan sekä tälle että ensi vuodelle läpi linjan. Keskuspankin mediaaniennuste kuluvan vuoden talouskasvulle painui 2,1 %:iin (joulukuussa 2,3 %) johtuen pitkälti viime aikoina nähdyistä ailahtelevista talousluvuista, ja laskua oli myös inflaatioennusteissa. Keskuspankki lisäksi kertoi taseen purkamistoimien lopettamisesta syksyyn mennessä, eli keskuspankin taseen koko jää selvästi finanssikriisiä edeltäneiden tasojen yläpuolelle (on nyt n. 22 % BKT:sta). Tämäkin oli pitkälti odotuksissa.

Kokonaisuudessaan korkopäätöksestä jäi jopa aavistuksen ennakoitua kyyhkymäisempi sävy. Etenkin korkoennusteiden täyskäännös samaan aikaan, kun tasetoimista ilmoitettiin, kertoo vaikeasta talousnäkymästä ja epävarmuudesta keskuspankkiirien keskuudessa. Toisaalta päätös osoittaa, että keskuspankki on aktiivinen toimija ja reagoi nopeasti hidastuvaan talouskasvuun, mikä on positiivinen asia osakemarkkinalle. Toisin sanoen, keskuspankit ovat asettaneet turvaverkkonsa tukevasti markkinan alle eikä korkonäkymään ole odotettavissa kiristymistä. Pidämmekin todennäköisempänä seuraavana toimena ohjauskoron laskua sen noston sijaan. Tätä kuitenkaan tuskin tapahtuu ennen vuoden loppua, mikäli taloustilanne ei nopeasti heikkene. USA:n osakemarkkinoilla päätös otettiin ensin nousulla vastaan. Se kuitenkin hyytyi iltamyöhällä, kun markkinoilla alettiin kiinnittää huomiota myös kolikon kääntöpuoleen eli hidastuvaan talouskasvuun.

Marianne Palmu