Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Viimeisen parin vuoden aikana sijoitusbuumi on vienyt monen suomalaisen mukanaan. Joukossa on myös monia alaikäisiä sijoittamisesta kiinnostuneita. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia, sillä mitä aikaisemmin nuoret aloittavat kerryttämään omaisuuttaan, sitä suurempi se tulevaisuudessa on. Käydään tässä artikkelissa läpi, miten nuori voi aloittaa sijoittamisen, mitä siihen vaaditaan ja millaisia mahdollisuuksia se antaa tulevaisuutta ajatellen.

Korkoa korolle

Sijoittamisessa tärkeintä on aika. Mitä nuorempana ensimmäiset osakkeet ostat, sitä vahvempana korkoa korolle -efekti näkyy. Korkoa korolle tarkoittaa käytännössä sitä, että säästämällesi pääomalle kertyvät korot eli tuotot kasvavat korkoa korolle sen alkuperäisen pääoman ohella.

Tarkastellaan hieman lähempää, miten korkoa korolle -efekti toimii. Kuvitellaan osakesalkku, joka on perustettu 1000€ alkupääomalla, 20€ kuukausittaisella lisäyksellä, 7% vuotuisella tuotolla ja 40 vuoden aikajänteellä. Kuvaajasta selviää kumulatiivinen, eli kasautuva tuotto sijoitettuun pääomaan, joka on huimasti suurempi. Jos siis aloitat 15-vuotiaana, 40 vuoden päästä sijoitusvarallisuutesi olisi lähes 70 000€

Verrataan vielä salkun kehitystä, jos kuukausittainen lisäys kasvatetaan sataan euroon kuussa. Tällöin sijoitusvarallisuutesi 40 vuoden päästä olisi yli 260 000€

Mistä pääomaa alaikäisenä?

Kun sijoittamisen aloittaa alaikäisenä opiskelemisen ohella, haasteena on se, että sijoitettavaa pääomaa kertyy lähtökohtaisesti melko vähän. Vaihtoehtoja kuitenkin on. Sijoitettavaa rahaa voi esimerkiksi pyytää syntymäpäivä- tai joululahjaksi tai muina merkkipäivinä. Sen lisäksi osa-aikatyöt opiskelujen ohella on mainio tapa tienata kuukausittain.

Miten pääsen alkuun?

Sijoittamisessa hankalinta on aloittaminen. Kuten missä tahansa muussakin uudessa harrastuksessa, alussa moni asia voi tuntua hyvinkin monimutkaiselta. Itse asiassa osakesijoittaminen on siitä mielenkiintoinen laji, sillä siinä ei ole koskaan valmis. Aina on uutta opittavaa.

Itse pidin parhaana lähestymistapana sijoittamiseen sitä, että opiskelin ensin hyvän tovin, ennen kuin tein ensimmäiset osakeostoni. Näin varmistin sen, etten osta mitä sattuu, vaan jo ensimmäiset osakeostoni olivat jokseenkin laadukkaita yhtiöitä.

Miten sitten opiskella osakkeita ja sijoittamista? Tämä artikkeli julkaistaan Inderes.fi:ssä, joka on erinomainen alusta oppia niin markkinoista yleensä, mutta erityisesti itse yhtiöistä. Julkaisemme päivittäin analyysiä suomalaisista pörssiyhtiöistä. Tämän lisäksi omia taitoja on hyvä kehittää sijoituskirjallisuuden avulla. Hyviä lukemiani ensimmäisiä kirjoja ovat esimerkiksi Seppo Saarion Miten sijoitan pörssiosakkeisiin sekä Heikki Keskivälin Tähtäimessä osakkeet. Suosittelen lukemaan aiheeseen liittyen Inderesin Sijoituskoulun artikkelin Sijoituskirjallisuus. Kirjallisuuden sekä analyysien lisäksi on olemassa myös tuhansia podcasteja sekä videoita sijoittamiseen liittyen.

AOT vai OST?

Suomessa osakkeita voi omistaa kahdenlaisella tilillä. Arvo-osuustilille sijoitettavaa pääomaa voi siirtää niin paljon kuin mahdollista ja verot maksetaan heti, kun myyt osakkeita. Myös osakkeista saatavista osingoista maksetaan heti verot. Tammikuusta 2020 suomalaisilla on ollut mahdollista perustaa myös osakesäästötili. Tilille voit tallentaa korkeintaan 50 000€. Veroja et maksa myymällä osakkeita, vaan ainoastaan silloin kun nostat pääomaa tililtä pois. Myös osingot ovat osakesäästötilillä verovapaita. Arvo-osuustilejä voit omistaa käytännössä niin monta kuin haluat, mutta osakesäästötilejä saa lain mukaan omistaa vain ainoastaan yhden. On myös hyvä huomata, että osakesäästötilille et voi ostaa kuin ainoastaan kotimaisia tai ulkomaisia pörssilistattuja osakkeita, et esimerkiksi ETF:iä eli pörssinoteerattuja rahastoja. Tilien eroja sekä hyviä ja huonoja puolia on käyty tarkemmin läpi Inderesin sijoituskoulun artikkelissa Mitä eroa on osakesäästötilillä ja arvo-osuustilillä?

Alaikäisenä on hyvä tietää, ettet voi itse ostaa osakkeita, vaan huoltajasi tekee toimeksiannot sinulle. Sinulla on kuitenkin pääsy seuraamaan osakesalkkusi liikeitä omilla alaikäisen tunnuksillasi.

Pitäydy strategiassa

Ennen kuin tekee ensimmäiset osakeostot, on hyvä käydä tarkasti läpi, millainen sijoittaja on. Jokaisella sijoittajalla on hyvä olla selkeä strategia, jota noudattaa. Omassa strategiassani keskityn pitkän aikavälin tarinaan. Voin myös ottaa markkinalla riskejä, mikäli näen sen siinä tilanteessa parhaaksi.

Mielestäni lähtökohtaisesti nuoren tulisi keskittyä pitkään aikaväliin, poimien salkkuun laadukkaita, vielä markkina-arvoltaan pienempiä (Small Cap) kasvuyhtiöitä. Näin olet mukana yhtiön kasvutarinassa mikä näkyy osakkeen arvonnousuna. Kasvuyhtiöt eivät usein maksa vielä osinkoa, mutta pitäytymällä kiinni yhtiössä keräät myös tulevaisuudessa kasvavat osingot taskuusi. Pörssin parhaat osingonmaksajat eivät välttämättä maksa vielä osinkoa ollenkaan. Eri yhtiötermejä on käyty tarkemmin läpi Inderesin Sijoituskoulun artikkelissa Yhtiötermistö.

Turvaa tulevaisuutesi

Kuten tekstin alussa kerrottiin, suhteellisen pienellä alkupääomalla, kuukausittaisella säästämisellä ja pitkäjänteisellä sijoittamisella kykenee rakentamaan melko suurenkin salkun. Tämä tosin vaatii kurinalaisuutta ja mielenkiintoa.

Lue vielä Inderesin sijoituskoulusta seuraavat artikkelit:

5 askelta sijoittajaksi

Sijoittajan tietolähteet

Mitä on osakepoiminta

Inderes