”Contribute to society, or risk losing our support” vaati maailman suurimman sijoittajan Blackrockin toimitusjohtaja Laurence D. Fink kirjeessään omistamiensa maailman suurimpien yhtiöiden toimitusjohtajille tämän vuoden alussa. Vetoomuksen mukaan yrityksen tehtävä on tuottaa muutakin kuin voittoa: niiden on vaikutettava positiivisesti yhteiskuntaan saadakseen omistajan tuen Blackrockilta. Kyseisen sijoittajan hallinnoitavana on yli kuuden biljoonan (6 000 000 000 000) dollarin varallisuus.

Vastuullisuuteen liittyvässä sijoituskeskustelussa huomaan usein ihmisen kommentoivan yrityksen vastuullisuuden merkitystä väheksyen, että ”minulle riittää, kun yritys työllistää ja maksaa veroja eikä tee mitään laitonta”, tai ”ei vaikuta tulevaisuuden kassavirtoihin”. Tämä voi olla vaarallisen lyhyt päättelyketju.

Minkä takia yrityksen vastuullisuus ja sen liiketoiminnan nettovaikutus yhteiskuntaan vaikuttaisi sijoittajien tuottoihin? Kuten Blackrock osoittaa, ne alkavat vaikuttaa voimistuvassa määrin pääomien liikkeisiin ja yritysten omistajien päätöksiin. Ne vaikuttavat kasvavassa määrin kuluttajien valintoihin. Ne vaikuttavat siihen, mihin yrityksiin osaavin työvoima hakeutuu töihin. Puhumattakaan yrityksen toimintaympäristöön vaikuttavista poliittisista päätöksistä. Ne vaikuttavat kaikkien sidosryhmien toimintaan.

Kaikki nämä tekijät vaikuttavat väistämättä yritysten liiketoimintaan. Vastuullisuudesta piittaamaton sijoittaja astuu pitkässä juoksussa ansaan, kun kohdeyhtiöt alkavat menettää osaamispääomaa, poliittiset päätökset ja asiakkaiden luottamus kääntyvät niitä vastaan ja pääoman kustannus yhtiöille nousee. Nämä kaikki vaikuttavat arvon määrittäviin yrityksen tulevaisuuden kassavirtoihin. Mainitsemieni vaikutusten myötä odotan, että sijoittajat alkavat myös kasvavassa määrin soveltamaan arvostukseen alennusta yhtiöissä, jotka eivät toimi vastuullisesti tai joiden liiketoiminnan nettovaikutus yhteiskuntaan on selkeästi negatiivinen.

Vaikka vastuullisuus tai yritysten toiminnan vaikutus yhteiskuntaan ei muuten kiinnostaisi sinua, sijoittajan rooliin astuessasi kannattaisi aiheesta siis kiinnostua. Hyvää riskikorjattua tuottoa kaikki sijoittajat haluavat pitkällä aikavälillä. Niille, joille vastuullisuus on tärkeä arvokysymys, on sijoittaminen tuoton ohella hyvä keino vaikuttaa. Pääomien liikkeillä on merkittävä painoarvo tässä maailmassa.

Haluan korostaa, että kyse ei ole voiton tavoittelun väheksymisestä, vaan siitä, että yrityksen yhteiskunnallinen tarkoituksella on tiukka yhteys sen kykyyn tehdä pitkällä aikavälillä kestävää tulosta. ”Voidakseen menestyä yli ajan, yrityksen ei pidä ainoastaan tuottaa taloudellista tulosta, vaan todistaa myös, että sillä on positiivinen vaikutus yhteiskuntaan,” Fink sanoo. Monien maiden hallitukset ovat kyvyttömiä varautumaan tulevaisuuteen, minkä takia yhteiskunta kääntyy kasvavassa määrin yksityisen sektorin puoleen laajempien yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi. Itse uskon, että maailman suurimmat ongelmat ovat parhaille yrittäjille ja yrityksille myös maailman suurimpia liiketoimintamahdollisuuksia.

Suhtaudun sijoittajana lähtökohtaisesti positiivisemmin yrityksiin, joilla on selkeä yhteiskunnallinen tarkoitus (tai ”purpose”). Ei vain omistaja-arvoa, vaan tehdään maailmasta parempi paikka ja sen seurauksena syntyy omistaja-arvoa. Yhtiön vastuullisuusraportin paksuus ei valintoihini vaikuta, vaan tärkeämpää minulle on pystyä hahmottamaan yrityksen toiminnan kokonaisvaikutusta yhteiskuntaan. Tätä on ollut vaikea sijoittajana arvioida, ja pääosin olemme vielä yritysten oman markkinointiviestinnän varassa. Onneksi tätäkin ongelmaa ollaan jo ratkomassa.

Todettakoon vielä varmuuden vuoksi se, ettei nettovaikutus ole ainoa sijoitusvalintojeni kriteeri. Siinä missä syön lihaa ja yksityisautoilen, löytyy omasta salkustani toki myös niitä yhtiöitä, joilla suoran maailmanparannuslinkin löytämiseen saa käyttää mielikuvitusta. Asian huomioiminen osana omaa sijoitusstrategiaa kuitenkin avartaa valtavasti ajattelua sijoittajana.

Mikael Rautanen