Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Sauli ja Juha käsittelevät inderesPodin 17. jaksossa varainhoitoa - tässä podissa kaksikko fokusoituu nimenomaan asiakasnäkökulmaan. Mediassa nousee säännöllisin väliajoin esille tapauksia, joissa asiakas on kokenut vääryyttä varainhoidon parissa. Mistä tämä on seurausta? Podilla käsitellään millaisissa tilanteissa tuntuvia hallinnointipalkkioita voidaan pitää perusteltuna ja miksi varainhoidolla tulee olemaan oma asemansa myös tulevaisuudessa. :)

00:26 Mitä varainhoito on?
02:15 Miksi alalla on huono maine?
07:53 Kannattaako varainhoitopalveluita käyttää?
12:08 Robottivarainhoito
14:24 Millainen hallinnointipalkkio on hyväksyttävä?
18:38 Hyvä varainhoitaja
24:28 Pääomarahastot
26:55 Rahaston koko
29:17 Miksi huonoja varainhoitajia on olemassa?
33:01 Mitä positiivista varainhoidossa on?
34:25 Parhaimmat varainhoitotalot (Sauli: EVLI, eQ, Taaleri)
38:30 Yhteenveto

EVLI https://www.inderes.fi/yhtiot/evli-pankki
eQ https://www.inderes.fi/yhtiot/eq
Taaleri https://www.inderes.fi/yhtiot/taaleri

Huom. Taaleri on Inderesin vähemmistöomistaja

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*.