UPM ja Stora Enso -katsaus: vakaat näkymät, kunhan ei makro tai poliittiset riskit räsähdä

Antti Viljakainen Vernerin haastattelussa metsäyhtiöiden näkymistä Q4 2018 -tulosten jälkeen. Missä tilanteessa ja arvostustasoilla Antti ostaisi metsäyhtiöitä? Vaikka oma tuottovaatimus on eri, kannattaa kuunnella Antin perustelut videon lopussa.

UPM:n tuorein yhtiöraportti tiedonjanoisille löytyy täältä (Premium-jäsenille) https://www.inderes.fi/fi/ei-suuryllatyksia-eika-hinnoitteluvirhetta

Stora Enson raportti löytyy vastaavasti täältä https://www.inderes.fi/fi/vakaat-nakymat-jattivat-tulospettymyksen-sivuo...

Molempia yhtiöitä voi seurata inderes.fi, jolloin saat yhtiöiden tai analyytikon tiedotteista ja kommenteista ilmoitukset.

00:20 UPM:n tuloskommentit ja näkymät
02:45 Stora Enson 4. kvartaali ja näkymät
06:30 Millä perusteilla Antti ei odota kummaltakaan tuloskasvua lähivuosina?
08:30 Tulospohjaisesti (esim. P/E-luvuilla) metsäyhtiöt ovat "halpoja", mutta kuinka suuri riski on tulos, eli E-komponentin, laskuun esimerkiksi makrotalouden heikkenemisen myötä?
10:00 Missä tilanteessa Antti ostaisi metsäyhtiöitä kaksin käsin?

Uuden metsäteollisuuden edelläkävijänä UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme perustuvat uusiutuviin raaka-aineisiin ja ovat kierrätettäviä.

UPM:n liiketoimintarakenne muodostuu seuraavista liiketoiminta-alueista: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper ENA (Eurooppa ja Pohjois-Amerikka) ja UPM Plywood.