Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

UPM ja Stora Enso -katsaus: vakaat näkymät, kunhan ei makro tai poliittiset riskit räsähdä

Antti Viljakainen Vernerin haastattelussa metsäyhtiöiden näkymistä Q4 2018 -tulosten jälkeen. Missä tilanteessa ja arvostustasoilla Antti ostaisi metsäyhtiöitä? Vaikka oma tuottovaatimus on eri, kannattaa kuunnella Antin perustelut videon lopussa.

UPM:n tuorein yhtiöraportti tiedonjanoisille löytyy täältä (Premium-jäsenille) https://www.inderes.fi/fi/ei-suuryllatyksia-eika-hinnoitteluvirhetta

Stora Enson raportti löytyy vastaavasti täältä https://www.inderes.fi/fi/vakaat-nakymat-jattivat-tulospettymyksen-sivuo...

Molempia yhtiöitä voi seurata inderes.fi, jolloin saat yhtiöiden tai analyytikon tiedotteista ja kommenteista ilmoitukset.

00:20 UPM:n tuloskommentit ja näkymät
02:45 Stora Enson 4. kvartaali ja näkymät
06:30 Millä perusteilla Antti ei odota kummaltakaan tuloskasvua lähivuosina?
08:30 Tulospohjaisesti (esim. P/E-luvuilla) metsäyhtiöt ovat "halpoja", mutta kuinka suuri riski on tulos, eli E-komponentin, laskuun esimerkiksi makrotalouden heikkenemisen myötä?
10:00 Missä tilanteessa Antti ostaisi metsäyhtiöitä kaksin käsin?

Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa.