Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Aktia

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyytikon kommentti
4.11.
2020

Tarkistamme Aktian tavoitehintamme 10,0 euroon (aik. 9,7 euroa) ja nostamme suosituksemme osta-tasolle (aik. lisää). Q3-raportti oli pitkälti odotuksiemme mukainen ja yhtiön tuloskasvunäkymät lähivuosille ovat hyvät.

Inderes analyysi
3.11.
2020

Q3-raportti oli pitkälti odotuksiemme mukainen ja yhtiön tuloskasvunäkymät lähivuosille ovat hyvät. Osakkeen tuotto-/riskisuhde on mielestämme erittäin hyvä terveen tuloskasvun sekä vahvan osingon myötä ja matala arvostustaso rajaa osakkeen laskuvaraa. Lisäksi sijoittajat saavat kaupan päälle option mahdollisesta eQ-yritysjärjestelystä.

Tiedotteet
3.11.
2020

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
3.11.2020 klo 15.00

Muutos Aktia Pankki Oyj:n osakkeiden määrässä

Aktia Pankki Oyj on laskenut liikkeeseen yhteensä 69 881 uutta osaketta osana AktiaUna-osakesäästöohjelmaa 2020–2021. Osakeanti perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2020 antamaan valtuutukseen.

InderesTV
3.11.
2020

Tervetuloa seuraamaan yhtiön osavuosikatsausta livenä inderesTV:stä!

Tiedotteet
3.11.
2020

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
3.11.2020 klo 8.00

Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020: Vakaa tuloskehitys jatkui, Henkiyhtiön sijoitussalkun arvonmuutokset painoivat liikevoittoa

Lyhyesti

Analyytikon kommentti
2.11.
2020

Aktia julkaisee Q3-tuloksensa tiistaina. Odotamme yhtiöltä kolmannelta neljännekseltä vakaata suoritusta ja raportissa suurin huomio kiinnittyy kulukehitykseen, joka jäi Q2:lla hieman odotuksiamme pehmeämmäksi. Olemme tehneet ennusteisiimme pieniä tarkistuksia, mutta positiivinen näkemyksemme osakkeesta pysyy ennallaan ennen Q3-tulosta.

Tiedotteet
23.10.
2020

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote  
23.10.2020 klo 19.00

Aktia Pankki Oyj: Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaisesti

Tiedotteet
23.10.
2020

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote  
23.10.2020 klo 19.00

Aktia Pankki Oyj: Täydennys ilmoitukseen omistusosuuden muutoksesta arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaisesti

Tiedotteet
20.10.
2020

Aktia Pankki Oyj
Lehdistötiedote
20.10.2020 klo 10.00

Aktian tammi–syyskuun osavuosikatsaus julkistetaan tiistaina 3.11.2020 klo 8.00

Aktian tammi–syyskuun 2020 osavuosikatsaus julkistetaan tiistaina 3.11.2020 klo 8.00. Osavuosikatsaus on saatavilla julkistuksen jälkeen Aktian verkkosivuilla osoitteessa www.aktia.com.

Webcast-lähetys tulostilaisuudesta

Aktia

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas

Aktia

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti.

Aktian perustukset valettiin jo 1825, kun vanhin Suomessa nykyisin toimivista talletuspankeista perustettiin. Toiminta aloitettiin seuraavana vuonna. Aktia Säästöpankki syntyi noin 20 vuotta sitten Helsingin Säästöpankin ja useiden rannikkoalueen säästöpankkien fuusiossa. Aktiasta tuli osakeyhtiö vuonna 1993. Vuonna 2008 konsernissa toteutettiin uudelleenjärjestely, jonka myötä toiminta sovitettiin vastaamaan paremmin laajentunutta tuote- ja palveluvalikoimaa. Syksyllä 2008 pankin nimeksi tuli Aktia Pankki Oyj ja konsernin emoyhtiön nimeksi Aktia Oyj. Kesällä 2013 konsernin juridista rakennetta pelkistettiin, kun Aktia Oyj sulautui Aktia Pankki Oyj:hin, josta tuli konsernin pörssinoteerattu emoyhtiö.

Vuoteen 2023 ulottuvan strategiapäivityksen mukaisesti Aktia hakee entistä vahvemmin kasvua varainhoidosta ja uusista asiakkaista Suomen kasvukeskuksissa sekä jatkaa toimintansa tehostamista entisestään. Tavoitteena on saavuttaa 100 miljoonan euron liikevoitto vuoteen 2023 mennessä.

Aktian omistavat suomalaiset Aktia- ja säästöpankkisäätiöt, yhteisöt, yritykset ja yksityishenkilöt.