Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Biohit

Analyytikko

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
10.5.
2022

Biohit Oyj palkitsemisraportti 10.5.2022 11:00 paikallista aikaa (EEST)

Biohit Oyj:n palkitsemisraportti 2021 on julkaistu tänään PDF-muodossa. Toimielinten palkitsemisraportti on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.biohithealthcare.com/fi/sijoittajat/.

Lisätietoja:

Tiedotteet
30.3.
2022

Biohit Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 30.3.2022  9:30 paikallista aikaa (EET)

Biohit Oyj:n vuosikertomus 2021 on julkaistu tänään PDF-muodossa. Vuosikertomus sisältää tilinpäätöksen vuodelta 2021, hallituksen toimintakertomuksen ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Vuosikertomus on julkaistu suomeksi ja englanniksi, ja se on luettavissa ja ladattavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa: 

Tiedotteet
10.3.
2022

Biohit Oyj Pörssitiedote 10.3.2022 klo 10:00 paikallista aikaa (EET)

Biohit Oyj ("Yhtiö") ja Biohit HealthCare (Hefei) Co. Ltd ("Hefei") ovat 8.2.2022 tehneet vakuussopimuksen, jonka mukaisesti Hefei on pantannut Yhtiölle 1.500.000 Yhtiön B-osaketta vakuussopimuksessa määriteltyjen velvoitteidensa vakuudeksi ("Hefei-pantti").

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 9.3.2022 valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 3.000.000 Yhtiön B-osakkeen pantiksi ottamisesta hallituksen päättämillä ehdoilla.

Tiedotteet
16.2.
2022

Biohit Oyj Tilinpäätöstiedote 16.2.2022 klo 9:30 paikallista aikaa (EET)

YHTEENVETO

Tiedotteet
9.2.
2022

Biohit Oyj Pörssitiedote 9.2.2022 klo 14:00 paikallista aikaa (EEST)

Tiedotteet
18.1.
2022

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Päivi Siltala
Asema: Toimitusjohtaja

Liikkeeseenlaskija: Biohit Oyj
LEI: 74370089ATTSNBXJVT29
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 9324/4/6
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2022-01-14
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: RAHOITUSINSTRUMENTTI, JOKA LIITTYY OSAKKEESEEN TAI VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISEEN INSTRUMENTTIIN
Instrumentin nimi: I 2021A
Liiketoimen luonne: OSAKEOPTION HYVÄKSYMINEN
(X) Liiketoimi liittyy osakeoptio-ohjelman toteuttamiseen

Tiedotteet
18.1.
2022

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Minna Mäki
Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: Biohit Oyj
LEI: 74370089ATTSNBXJVT29
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 9334/4/6
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2022-01-16
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: RAHOITUSINSTRUMENTTI, JOKA LIITTYY OSAKKEESEEN TAI VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISEEN INSTRUMENTTIIN
Instrumentin nimi: I 2021A
Liiketoimen luonne: OSAKEOPTION HYVÄKSYMINEN
(X) Liiketoimi liittyy osakeoptio-ohjelman toteuttamiseen

Biohit