Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Fortum

Viimeisimmät raportit

Analyytikko

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
18.8.
2021

Fortumin operatiivinen tulos oli Q2:lla hyvä ja kehitys oikean suuntaista pois lukien Uniperin vaisu tuloskontribuutio. Sähkön hinnan voimakas nousu tukee näkymiä ja heijastuu positiivisesti Fortumin pidemmän aikavälin ennusteisiin. Olemme nostaneet lähivuosien ennusteita 5-15 %, mikä on tärkein tekijä myös tavoitehinnan tarkistuksen taustalla. Arvostus on edelleen kohtuullinen (2022e P/E 15x), mutta nyt riskinä on sähkön korkean hintatason kestävyys. 

Inderes analyysi
13.5.
2021

Tarkistamme Fortumin tavoitehintaa hieman ylöspäin odotuksiamme paremman Q1-raportin jälkeen. Lähivuosien tulosennusteemme nousivat noin 10 %, kun luottamuksemme erityisesti Uniperin tuloskunnon kestävyyteen kasvoi poikkeuksellisen vahvan alkuvuoden jälkeen. Lisäksi taseen vahvistuminen tarjoaa Fortumille mukavasti vaihtoehtoisuutta rakennemuutoksen keskellä. Osakkeen arvostus on edelleen kohtuullinen (2022e P/E 15x ja osinkotuotto 5 %) ja tuotto-odotus riittävä tarinan mukana pysymiseen.

Inderes analyysi
15.3.
2021

Fortumin ristiriitainen Q4-tulos kääntyi lopulta lieväksi pettymykseksi, jonka kuitenkin paikkasi Baltian kaukolämpöliiketoiminnan myynti hyvällä 800 MEUR:n hinnalla. Näkymissä ei ollut suuria yllätyksiä, mutta sähkön hinta on noussut selvästi alkuvuoden aikana ja vuoden 2021 operatiiviset ennusteemme nousivat hieman. Osakkeen arvostustaso on edelleen kohtuullinen (2021e oik. P/E 16x ja osinkotuotto >5 %), mutta selkeä aliarvostus on mielestämme purkaantunut pohjoismaisen sähkömarkkinan normalisoitumisen mukana. 

Inderes analyysi
4.12.
2020

Fortumin ja Uniperin yhteinen strategia oli pääpiirteissään odotuksiemme mukainen, eikä markkinoiden toivomaa revoluutiota esimerkiksi Venäjän tai Uniperin synergioiden suhteen tapahtunut. Kyseessä on hiljalleen etenevä evoluutio, mutta suunta kohti kasvavaa päästötöntä tuotantoa, maakaasua ja pidemmällä aikavälillä vetyä on mielestämme oikea. Osakkeen nousun mukana nousuvara on hieman kaventunut, mutta mielestämme osake on edelleen aliarvostettu. Varsin maltillisilla ensi vuoden ennusteillamme P/E on 15x ja osinkotuotto 6,1 %.

Inderes analyysi
17.11.
2020

Fortumin Q3-tulos oli pitkälti odotuksiemme mukainen, vaikka raportoitu tulos ylitti hieman ennusteemme. Yhtiö avasi odotetusti myös vuoden 2022 suojaustasoja ja -hintoja, jotka olivat hieman odotuksiamme korkeampia ja tukevat lähivuosien suhteellisen vakaata tuloskehitystä. Lähivuosien ennusteemme nousivat hieman, mutta iso kuva on mielestämme ennallaan. Toistamme positiivisen näkemyksemme osakkeesta ja käännämme katseet 3.12. järjestettävään pääomamarkkinapäivään.

Inderes analyysi
20.8.
2020

Fortumin Q2-tulos jäi hieman odotuksista ja ennusteissamme oli lievää laskupainetta, mutta kokonaisuudessaan iso kuva on mielestämme ennallaan. Näemme Fortumin ja Uniperin luovan varsin mielenkiintoisen palapelin, jonka osien yhdistäminen ja optimointi vie aikaa. Mielestämme nykyisellä arvostuksella (2021e P/E 14x ja osinkotuotto 6,5 %) aika on odottavan puolella, vaikka markkinakehitykseen liittyy toki edelleen merkittävää epävarmuutta. 

Inderes analyysi
21.7.
2020

Järvenpään kaukolämpöliiketoiminnan myynti kovaan hintaan vahvistaa yhtiön taloudellista tilannetta. Sähkön hinta on edelleen alhainen Nordpoolissa, mutta Fortumille tärkeillä alueilla hinta on pysynyt kohtuullisella tasolla. Suurimmat riskit liittyvät Pohjoismaiden sähkömarkkinan tasapainoon sekä Uniperin tuloskuntoon, mutta mielestämme osakkeen riski/tuotto-suhde on edelleen suotuisa. 

Inderes analyysi
18.5.
2020

Fortumin Q1-tulos oli olosuhteet huomioiden erittäin hyvä ja operatiivinen tulos ylitti odotuksemme. Uniperin taseen yhdistäminen konserniin tytäryhtiönä (omistusosuus 73,4 %) muutti taserakennetta suunnilleen odotetusti, eikä tulosennusteissamme ole tapahtunut suuria muutoksia näkymien oltua varsin neutraaleja suhteessa odotuksiin. Osakkeen arvostustaso on matala, minkä taustalla lienevät huolet Fortumin korkeasta velkaantuneisuudesta. Tätä huolta korostaa koronapandemian tuoma ylimääräinen epävarmuus, mutta pidämme markkinoiden huolia kuitenkin liioiteltuna. 

Inderes analyysi
27.4.
2020

Monien vaiheiden jälkeen Fortum hankki Uniperista määräysvallan ja omistaa yhtiöstä nyt noin 70 %. Olemme ottaneet ennusteissa Uniperin mukaan konserniin, minkä takia ennusteiden rakenne muuttui kokonaan. Ennusteet tulevat tarkentumaan Fortumin Q1-tuloksen yhteydessä, kun näemme ensimmäistä kertaa yhdistetyn yhtiön taseen ja saamme lisätietoa näkymistä. Toistaiseksi ennusteisiimme liittyyvä epävarmuus on poikkeuksellisen korkea, mutta näemme osakkeen tuotto-odotuksen kuitenkin hyvänä arvostuksen ollessa alhainen myös kurssinousun jälkeen. Säilytämme positiivisen näkemyksemme osakkeesta.

Inderes analyysi
2.4.
2020

Myimme Efecten ja Verkkokauppa.comin pois mallisalkustamme ja ostimme vapautuneilla pääomilla Fortumia. Pidämme Fortumia nykykurssilla aliarvostettuna ja näemme sen riski/tuotto-suhteen houkuttelevana. Efecten ja Verkkokauppa.comin osalta myönnämme virheemme ja luovumme osakkeista, jotka eivät täytä salkkumme tuottovaatimusta. Kokonaisuutena näemmekin nyt toteutetun pääoman uudelleenallokoinnin parantavan salkkumme riski/tuotto-suhdetta selvästi.

Fortum

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Mallisalkku