Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Kemira

Viimeisimmät raportit

Analyytikko

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

15.07.2022 - 10:30

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyysi
13.6.
2022

Kemira nosti viime viikon torstaina kuluvan vuoden tulosohjeistustaan. Olemme tarkastelleet ennusteitamme tätä ja lyhyen tähtäimen uutisvirtaa heijastellen, minkä seurauksena teimme pieniä positiivisia ennustemuutoksia pääasiassa lyhyen tähtäimen ennusteisiimme.

Analyysi
27.4.
2022

Kemiran alkuvuosi oli varsin onnistunut, sillä yhtiö onnistui kompensoimaan poikkeuksellisen rajun kustannusten nousupaineen huomattavilla hintojen korotuksilla.

Analyysi
13.2.
2022

Kemiran Q4:n operatiivinen tulos oli noin odotuksiemme mukaisella tasolla, ja myös vuodelta 2021 maksettava osinko vastasi odotuksiamme. Kustannusten nousupaine näyttää kuitenkin olevan odotuksiamme voimakkaampaa, mitä heijastellen olemme tehneet ennusteiden laskuja lähivuosille. Osakkeen arvostus on linjassa historiallisen arvostustason kanssa, ja siten sijoittajan tuotto-odotus nojaa arviomme mukaan osinkotuottoon, mikä ei mielestämme puolla lisäostoja.

Analyysi
26.10.
2021

Kemiran Q3-raportti oli kokonaisuutena hyvin linjassa odotuksiemme kanssa. Voimakas liikevaihdon kasvu kompensoi tällä hetkellä hyvin nousseiden kustannusten aiheuttamaa tulospainetta, mutta lyhyellä tähtäimellä kannattavuuteen kohdistuu arviomme mukaan edelleen painetta kustannusinflaation osoittauduttua pitkäkestoiseksi. Tämä kokonaiskuva oli kuitenkin hyvin linjassa odotuksiemme kanssa ja siten teimmekin raportin jälkeen vain lieviä ennustemuutoksia. 

Analyysi
18.7.
2021

Kemiran perjantaina julkaisema Q2-raportti oli kokonaisuutena odotuksien mukainen. Voimakas volyymikasvu ja ensimmäiset viitteet myyntihintojen korotuksien läpimenosta laskevat mielestämme kustannusinflaatioon liittyviä huolia. Teimme raportin jälkeen vain hyvin lieviä ennusteiden korotuksia lähivuosille. 

Analyysi
28.4.
2021

Kemiran eilen julkaisemat Q1-luvut olivat linjassa ennusteidemme kanssa ja odotuksiemme mukaisesti aiempi ohjeistus toistettiin. Näin ollen teimme vain hyvin pieniä ennusteiden tarkistuksia vuosille 2021-2023. Osakkeen arvostus on näkemyksemme mukaan maltillinen ja sen nousuvara yhdessä osinkotuoton kanssa tarjoaa mielestämme hyvän tuotto-odotuksen riskeihin suhteutettuna.

Analyysi
11.2.
2021

Kemiran eilen julkaisema Q4:n operatiivinen tulos oli linjassa odotuksiemme kanssa. Myös vuodelle 2021 annettu ohjeistus vastasi odotuksiamme. Näin ollen teimme vain marginaalisia tarkistuksia lähivuosien ennusteisiimme ja odotamme edelleen yhtiön operatiivisen tuloskasvun olevan tiukassa vuosina 2021-2022. 

Analyysi
13.1.
2021

Kemira antoi tiistaina positiivisen tulosvaroituksen koskien vuoden 2020 operatiivista tulosta. Nostimme sekä Q4’20:n että lähivuosien tulosennusteitamme tulosvaroituksen myötä. Näkemyksemme mukaan arvostuskertoimien nousuvara nykyisellä arvostuksella on ohut ja pääosin hyvästä osinkotuotosta muodostuva tuotto-odotus ei yllä riittävälle tasolle perustellakseen lisäostot.

Analyysi
19.11.
2020

Kemira järjesti eilen pääomamarkkinapäivän (CMD), jossa se valotti viime vuosien kannattavuusparannuksen taustatekijöitä sekä lyhyen ja keskipitkän tähtäimen kasvunäkymiä ja -alueita. Emme tehneet ennustemuutoksia ja odotamme yhtiöltä edelleen kohtuullista liikevaihdon kasvua, mikä yhdessä vakaan kannattavuuskehityksen kanssa pitää operatiivisen tuloksen nousu-uralla.

Analyysi
27.10.
2020

Kemiran eilen julkaisemat Q3-luvut olivat aiemmin annettujen ennakkotietojen vuoksi yllätyksettömät. Kommentit näkymien osalta olivat linjassa odotuksiemme kanssa ja siten teimme raportin jälkeen vain pieniä ennustemuutoksia Q4:lle ja lähivuosille. Näkemyksemme mukaan matalien arvostuskertoimien nousuvarasta ja osinkotuotosta muodostuva tuotto-odotus nousee hyvälle tasolle ja Kemiran maltillisen riskiprofiilin vuoksi riski/tuotto-suhde on houkuttelevalla tasolla.

Kemira

ipo 

Inderes kategoriat

Survived Roast