Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Kemira
5408 sijoittajaa seuraa tätä yhtiötä
OSTO 11.72 ALIN 11.62 VAIHTO (KPL) 76 321
MYYNTI 11.74 YLIN 11.78 VAIHTO (VAL) 0,893 Milj. EUR

Haluaisitko nähdä Inderesin yhtiölle antamat suositukset ja tavoitehinnat?

Onko sinulla jo Inderes -tili? Kirjaudu sisään tästä.

Viimeisimmät raportit

Analyytikko

Petri Gostowski
+358 40 821 5982

Tulevat tapahtumat

17
Hei
Osavuosikatsaukset

Viimeisin video

Yhtiökuvaus

Kemira on globaali kemianyhtio, joka palvelee asiakkaita runsaasti vetta kayttavilla teollisuudenaloilla. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta seka laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperi-, oljy- ja kaasuteollisuuteen seka veden kasittelyyn. Vuonna 2019 Kemiran liikevaihto oli noin 2,7 miljardia euroa ja henkiloston maara yli 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssa.

Miksi sijoittaa Kemiraan:

1. Kannattavaa kasvua

Operatiivinen kayttokate parani +27 % ja operatiivinen liikevoitto +29 % vuonna 2019 

2. Houkutteleva osinko

Vakaa osinko ja kilpailukykuinen osinkotuotto. 

3. Vastuullinen sijoituskohde

Tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessa

Katso Kemiran sijoittajasuhdejohtaja, Mikko Pohjalan, haastattelu vuoden 2020 ensimmaisen neljanneksen tuloksesta: 

(.pdf)

(.pdf)

(.pdf)

Tilaa Kemiran tiedotteet

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tyyppi: company_report
25.6.
2020

Arviomme mukaan Kemiran toimintaympäristön lyhyen tähtäimen kehitys on ollut vallinneet olosuhteet huomioiden kohtuullista Q2:lla. Ensi vuoteen katsottaessa odotamme marginaalipaineen pitävän tuloskasvun tiukassa, mihin suhteutettuna arvostus on mielestämme neutraali. Siten seuraavan 12 kuukauden tuotto-odotus jää arviomme mukaan osingon varaan ja näin ollen turhan maltilliseksi korvaukseksi riskeihin peilattuna.

Tyyppi: company_report
29.4.
2020

Kemiran eilen julkaisemat Q1-luvut olivat vahvat, mutta erinomaisen raportin kokonaiskuvaa himmensi ohjeistuksen peruminen. Odotuksiamme vahvempia Q1-lukuja heijastellen kuluvan vuoden ennusteemme nousivat, kun taas lyhyen tähtäimen ennusteisiimme emme tehneet olennaisia muutoksia. Osakkeen arvostuksessa on lievää nousuvaraa, mutta seuraavan 12 kuukauden tuotto-odotuksen kaksinumeroiseksi nostaa vuosien 2019-2020 osingot.

Tyyppi: company_report
24.3.
2020

Arvioimme Kemiran suurimpien liiketoimintojen kysynnän olevan suhteellisen hyvin suojassa koronaviruksen vaikutuksilta, mutta arvioimme tuloksen olevan paineessa kustannusten nousun ja öljyn hinnan laskun seurauksena. Osakkeen arvostus on mielestämme suhteellisen neutraali, mikä ei korkea epävarmuus huomioiden houkuttele riskin kasvattamiseen.

Tyyppi: company_report
12.2.
2020

Kemiran Q4-luvut olivat ennusteisiimme nähden pettymys, kun taas yhtiön ohjeistus ja osinko vastasivat odotuksiamme. Laskimme raportin jälkeen lähivuosien ennusteitamme hieman, mutta odotamme tuloksen pysyvän yhä nousukäyrällä vuonna 2020. Osakkeen arvostuskertoimissa ei näkemyksemme mukaan ole oleellista nousuvaraa ja siten tuotto-odotus nojaa pääosin 4 %:n osinkotuottoon.

Tyyppi: company_report
11.12.
2019

Käsityksemme mukaan Kemiran näkymissä ei ole tapahtunut suuria muutoksia ja kysyntänäkymät ovat ensi vuodelle kokonaisuutena vakaat. Odotamme investointien tuoman liikevaihdon kasvun pitävän tuloksen nousukäyrällä vuonna 2020, mihin suhteutettuna arvostuskertoimet ovat varovaisen houkuttelevat. 

Tyyppi: company_report
25.10.
2019

Kemiran Q3-raportti oli operatiivisen tuloksen osalta odotuksia parempi, kun vahva kannattavuus tuki tulosrivejä liikevaihdon odotuksiamme hitaammasta kasvusta huolimatta. Nostimme vahvan raportin jälkeen Kemiran lyhyen tähtäimen kannattavuusennusteitamme, mutta osakkeen arvostus on kokonaisuutena mielestämme ennustemuutoksien jälkeen neutraali.

Tyyppi: company_report
21.7.
2019

Kemiran perjantaina julkaisema Q2-raportti oli operatiivisen tuloksen osalta odotuksia parempi. Odotamme lyhyen tähtäimen marginaalikehityksen säilyvän vahvalla tasolla ja nostimme ennusteitamme tätä heijastellen. Osakkeen arvostus on kokonaisuutena mielestämme kuitenkin ennustemuutoksien jälkeen neutraali.

Tyyppi: company_report
10.7.
2019

Arviomme mukaan Kemiran kysyntäkuva on säilynyt hyvänä ja myyntihintojen nousu yhdessä myynnin optimoinnin kanssa tukee lyhyen tähtäimen kannattavuuskehitystä. Hyvä tuloskunto on kuitenkin mielestämme jo osakkeen hinnassa eikä arvostuskertoimissa ole perusteltua nousuvaraa nykytasolta.

Tyyppi: company_report
29.4.
2019

Kemira julkaisi perjantaina Q1-raporttinsa, joka oli operatiivisen tuloksen osalta selvästi odotuksiamme vahvempi. Nostimme päivityksen yhteydessä lyhyen tähtäimen ennusteita, mutta perjantain kurssinousu söi osakkeen perustellun nousuvaran.

Tyyppi: company_report
10.2.
2019

Kemiran Q4-raportti oli kokonaisuutena noin odotuksien mukainen eikä siten johtanut merkittäviin ennustemuutoksiin. Mielestämme osake on oikein hinnoiteltu ja tuotto-odotus onkin pitkälti noin 5 %:n osinkotuoton varassa, mikä ei ole riittävä taso suhteessa jossain määrin syklisen osakkeen riskiprofiiliin.

Kemira

Yhtiöllä seuraavat leimat

Survived Roast

Kemira lyhyesti

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2019 Kemiran liikevaihto oli noin 2,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä yli 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kemira.fi