Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään
Kemira
4859 sijoittajaa seuraa tätä yhtiötä
OSTO 8.71 ALIN 8.64 VAIHTO (KPL) 420 426
MYYNTI 8.73 YLIN 8.99 VAIHTO (VAL) 3,703 Milj. EUR

Haluaisitko nähdä Inderesin yhtiölle antamat suositukset ja tavoitehinnat?

Onko sinulla jo Inderes -tili? Kirjaudu sisään tästä.

Viimeisimmät raportit

Analyytikko

Petri Gostowski
+358 40 821 5982

Tulevat tapahtumat

28
Huh
Osavuosikatsaukset

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

Yhtiökuvaus

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2019 Kemiran liikevaihto oli noin 2,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä yli 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Miksi sijoittaa Kemiraan:

1. Kannattavaa kasvua

Operatiivinen käyttökate parani +27 % ja operatiivinen liikevoitto +29 % vuonna 2019 

2. Houkutteleva osinko

Vakaa osinko ja kilpailukykuinen osinkotuotto. Ehdotus vuoden 2020 yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan 0,56 euron osakekohtainen osinko (2018 tilikaudelta 0,53 euroa).

3. Vastuullinen sijoituskohde

Tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä

Katso Kemiran sijoittajasuhdejohtaja, Mikko Pohjalan, haastattelu vuoden 2019 tuloksesta: 

Sisäpiirin kaupat

Tyyppi: company_report
24.3.
2020

Arvioimme Kemiran suurimpien liiketoimintojen kysynnän olevan suhteellisen hyvin suojassa koronaviruksen vaikutuksilta, mutta arvioimme tuloksen olevan paineessa kustannusten nousun ja öljyn hinnan laskun seurauksena. Osakkeen arvostus on mielestämme suhteellisen neutraali, mikä ei korkea epävarmuus huomioiden houkuttele riskin kasvattamiseen.

Tyyppi: company_report
12.2.
2020

Kemiran Q4-luvut olivat ennusteisiimme nähden pettymys, kun taas yhtiön ohjeistus ja osinko vastasivat odotuksiamme. Laskimme raportin jälkeen lähivuosien ennusteitamme hieman, mutta odotamme tuloksen pysyvän yhä nousukäyrällä vuonna 2020. Osakkeen arvostuskertoimissa ei näkemyksemme mukaan ole oleellista nousuvaraa ja siten tuotto-odotus nojaa pääosin 4 %:n osinkotuottoon.

Tyyppi: company_report
11.12.
2019

Käsityksemme mukaan Kemiran näkymissä ei ole tapahtunut suuria muutoksia ja kysyntänäkymät ovat ensi vuodelle kokonaisuutena vakaat. Odotamme investointien tuoman liikevaihdon kasvun pitävän tuloksen nousukäyrällä vuonna 2020, mihin suhteutettuna arvostuskertoimet ovat varovaisen houkuttelevat. 

Tyyppi: company_report
25.10.
2019

Kemiran Q3-raportti oli operatiivisen tuloksen osalta odotuksia parempi, kun vahva kannattavuus tuki tulosrivejä liikevaihdon odotuksiamme hitaammasta kasvusta huolimatta. Nostimme vahvan raportin jälkeen Kemiran lyhyen tähtäimen kannattavuusennusteitamme, mutta osakkeen arvostus on kokonaisuutena mielestämme ennustemuutoksien jälkeen neutraali.

Tyyppi: company_report
21.7.
2019

Kemiran perjantaina julkaisema Q2-raportti oli operatiivisen tuloksen osalta odotuksia parempi. Odotamme lyhyen tähtäimen marginaalikehityksen säilyvän vahvalla tasolla ja nostimme ennusteitamme tätä heijastellen. Osakkeen arvostus on kokonaisuutena mielestämme kuitenkin ennustemuutoksien jälkeen neutraali.

Tyyppi: company_report
10.7.
2019

Arviomme mukaan Kemiran kysyntäkuva on säilynyt hyvänä ja myyntihintojen nousu yhdessä myynnin optimoinnin kanssa tukee lyhyen tähtäimen kannattavuuskehitystä. Hyvä tuloskunto on kuitenkin mielestämme jo osakkeen hinnassa eikä arvostuskertoimissa ole perusteltua nousuvaraa nykytasolta.

Tyyppi: company_report
29.4.
2019

Kemira julkaisi perjantaina Q1-raporttinsa, joka oli operatiivisen tuloksen osalta selvästi odotuksiamme vahvempi. Nostimme päivityksen yhteydessä lyhyen tähtäimen ennusteita, mutta perjantain kurssinousu söi osakkeen perustellun nousuvaran.

Tyyppi: company_report
10.2.
2019

Kemiran Q4-raportti oli kokonaisuutena noin odotuksien mukainen eikä siten johtanut merkittäviin ennustemuutoksiin. Mielestämme osake on oikein hinnoiteltu ja tuotto-odotus onkin pitkälti noin 5 %:n osinkotuoton varassa, mikä ei ole riittävä taso suhteessa jossain määrin syklisen osakkeen riskiprofiiliin.

Tyyppi: company_report
5.12.
2018

Arviomme mukaan Kemiran markkinatilanne on jatkunut kysynnän osalta suotuisana ja raaka-aineiden hintojen nousu on pysynyt maltillisena. Osakkeen arvostuskertoimet ovat kohtuullisella tasolla, mutta emme pidä tämänhetkistä preemiohinnoittelua suhteessa verrokkeihin perusteltuna ja siten emme näe kiirettä ostoille.

Tyyppi: company_report
24.10.
2018

Kemiran eilen julkaisema Q3-raportti ei muuttanut kokonaiskuvaa osakkeen kannalta. Yhtiön operatiivinen käyttökate kasvaa kuluvana vuonna ohjeistuksen mukaisesti, mutta kasvu ei yllä täysimääräisesti alimmalle riville.

Kemira

Yhtiöllä seuraavat leimat

Survived Roast

Kemira lyhyesti

Kemira tarjoaa asiantuntemusta ja räätälöityjä kemikaaliyhdistelmiä runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille. Kemira innovoi yhdessä asiakkaiden kanssa kestäviä ratkaisuja prosesseihin, joissa vesi ja kemia kohtaavat.

Kemira keskittyy massa & paperi-, öljy & kaasu- ja kaivosteollisuuteen sekä vedenkäsittelyyn voidaksemme parhaalla mahdollisella tavalla tehostaa asiakkaidensa veden, energian ja raaka-aineiden käyttöä.

Kemiran sijoittajasivut