Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Martela

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
7.5.
2021

Tammi-maaliskuun 2021 liikevaihto heikkeni ja liiketulos parani edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Tammi-maaliskuu 2021

  • Liikevaihto oli 19,9 MEUR (21,7), muutos -8,2 %
  • Vertailukelpoinen liiketulos oli -1,4 MEUR (-2,8) 
  • Liiketulos oli -2,0 MEUR (-2,8)
  • Liikevoittoprosentti oli -10,1 % (-13,1 %)
  • Tilikauden tulos oli -2,3 MEUR (-3,5)
  • Osakekohtainen tulos oli -0,56 euroa (-0,84)

Näkymät

Näkymät vuodelle 2021 

Tiedotteet
7.5.
2021

Martela Oyj:n hallitus päätti 23.3.2021 konsernin avainhenkilöiden suoritusperusteisen lisäosake-järjestelmän 2021—2023 toteuttamiseksi järjestelmään osallistuville avainhenkilöille suunnatusta osakeannista. Päätös suunnatusta maksullisesta osakeannista perustui varsinaisen yhtiökokouksen 18.3.2021 antamaan valtuutukseen.

Inderes analyysi
3.5.
2021

Viimeaikainen kurssinousu on kohottanut arvostusta ja samaan aikaan toimintaympäristö on kehittynyt aikaisempaa arviotamme heikommin. Pidemmälle katsottuna osake ei edelleenkään ole erityisen kallis, mutta edellä mainittua kokonaisuutta ja tuloskäänteen etenemiseen liittyvää epävarmuutta heijastellen emme pidä seuraavan 12 kuukauden tuotto/riski-suhdetta enää tarpeeksi houkuttelevana.

Tiedotteet
23.3.
2021

Martela Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen henkilökohtaiseen sijoitukseen sekä yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva kannustinjärjestelmä.

Tiedotteet
19.3.
2021

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Johan Mildin  ja varapuheenjohtajaksi Katarina Mellströmin. Martelan palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Johan Mild ja jäseniksi Jan Mattsson ja Katarina Mellström. Martelan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Anni Vepsäläinen ja tarkastusvaliokunnan jäseniksi Minna Andersson ja Eero Martela.

Tiedotteet
19.3.
2021

Martela Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 18.3.2021. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2020, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille sekä käsitteli toimielinten palkitsemisraportin. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti olla jakamatta osinkoa.
 
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Minna Andersson, Jan Mattsson, Eero Martela, Katarina Mellström, Johan Mild ja  Anni Vepsäläinen.

Yhtiöjulkaisu
12.3.
2021
Tiedotteet
10.3.
2021

Martela Oyj:n vuoden 2020 vuosikertomus on julkaistu suomen- ja englanninkielisenä.


Katsaus sisältäen hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu yhtiön kotisivuilla www.martela.fi sekä tämä tiedotteen liitteenä.

Analyytikon kommentti
2.3.
2021

Martela tiedotti tammikuun lopussa suunnittelevansa toimintojensa uudelleenorganisointia ja tehostamista sekä aloittavansa YT-neuvottelut Suomen yhtiöidensä sisällä.

Martela

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas