Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Martela

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Thomas Westerholm

Thomas Westerholm

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

05.10.2021 - 18:30

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

inderesTV
5.10.
2021

Vuosi 2021 on ollut Martelalle vaikea toimialan haastavasta markkinatilanteesta johtuen, mutta toteutetut tehostustoimet luovat yhtiön tuloskäänteelle hyvää pohjaa toimialan kysyntäkuvan piristyessä.

Analyytikon kommentti
5.10.
2021

Toistamme vähennä-suosituksemme ja laskemme tavoitehintaamme 2,5 euroon (aik. 2,8 euroa) ennustemuutoksiamme ja osakkeen kohonnutta riskiprofiilia peilaten.

Inderes analyysi
4.10.
2021

Vuosi 2021 on ollut Martelalle vaikea toimialan haastavasta markkinatilanteesta johtuen, mutta toteutetut tehostustoimet luovat yhtiön tuloskäänteelle hyvää pohjaa toimialan kysyntäkuvan piristyessä. Sijoittajan kannattaa mielestämme olla varovainen Martelan osakkeen kanssa, sillä yhtiön taseelle kriittinen tuloskäänne on yksityisen puolen kysynnän elpymisen varassa.

Analyytikon kommentti
17.9.
2021

Martela tiedotti aamulla, että yhtiön hallitus on nimittänyt yhtiön operaatioista vastaavan johtajan DI Ville Taipaleen väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi. Varsinaisen uuden toimitusjohtajan hakuprosessi jatkuu suunnitelmien mukaisesti.

Tiedotteet
17.9.
2021


Martelan hallitus on kokouksessaan syyskuun 16. päivä nimittänyt Martelan operaatiosta vastaavan johtajan Ville Taipaleen yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi  Hakuprosessi uuden toimitusjohtajan valitsemiseksi jatkuu suunnitellusti. Yhtiön entinen toimitusjohtaja Artti Aurasmaa jatkaa toistaiseksi yhtiön neuvonantajana.

Martela Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Johan Mild, puh. + 358 40 301 3004
Ville Taipale, puh. + 358 50 557 2611

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Analyytikon kommentti
16.8.
2021

Martela julkaisi perjantaina odotuksiamme heikomman Q2-raportin. Raportoidut luvut eivät antaneet vielä aihetta juhlaan, joskin kommentit kasvuun kääntyneistä uusista tilauksista olivat loppuvuotta ajatellen rohkaisevia.

Inderes analyysi
15.8.
2021

Martela julkaisi perjantaina odotuksiamme heikomman Q2-raportin. Raportoidut luvut eivät antaneet vielä aihetta juhlaan, joskin kommentit kasvuun kääntyneistä uusista tilauksista olivat loppuvuotta ajatellen rohkaisevia. Viimeisen vuoden aikana kulurakennetta on tehostettu, mutta tuloskäänteen toteutuminen tarvitsee tukea myös kasvavista volyymeistä. Osake ei ole lähivuosien ennusteilla erityisen kallis. Tuloskäänteen etenemiseen yhä liittyvästä epävarmuudesta johtuen pidämme kuitenkin seuraavan vuoden tuotto-odotusta toistaiseksi liian matalana. 

Analyytikon kommentti
13.8.
2021

Martela julkisti tänään aamulla Q2-raporttinsa, joka oli operatiivisesti odotuksiamme heikompi. Johdon kommentit markkinatilanteesta olivat jokseenkin odotettuja ja niiden perusteella tilanne näyttää edelleen tavanomaista haastavammalta. Vuoden loppua kohti markkinan tulisi kuitenkin pikkuhiljaa parantua ja tästä kielivät myös kasvuun kääntyneet uudet tilaukset.

Tiedotteet
13.8.
2021

Tammi-kesäkuun 2021 liikevaihto ja liiketulos heikkeni edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Huhti-kesäkuu 2021

  • Liikevaihto oli 18,6 MEUR (20,6), muutos -9,8 %
  • Liiketulos oli -2,0 MEUR (0,0)
  • Liikevoittoprosentti oli -10,6 % (0,0 %)
  • Tilikauden tulos oli -2,1 MEUR (0,1)
  • Osakekohtainen tulos oli -0,46 euroa (0,02)

Tammi-kesäkuu 2021

Analyytikon kommentti
11.8.
2021

Martela julkistaa Q2-raporttinsa perjantaina. Odotamme kausiluonteisesti hiljaisen katsauskauden olleen haastava, minkä seurauksena kiinnostuksemme kohdistuu kiinteiden kulujen kehitykseen ja tulosta kannattelevan H2:n näkymiin.

Martela

ipo 

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas