Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Martela

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Thomas Westerholm

Thomas Westerholm

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

10.05.2022 - 18:00

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
24.5.
2022

Martela Oyj on luovuttanut yhteensä 11 657 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta vastikkeetta yhtiön 23.3.2021 julkistaman Suoriteperusteinen lisäosakejärjestelmän 2021–2023, ansaintajakson 2021 perusteella 34 avainhenkilöille.

Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu Martelan yhtiökokouksen 17.3.2022 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

23.5.2022 tapahtuneen luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 1 425 omaa osaketta.

Martela Oyj

Kalle Lehtonen
Talousjohtaja

Lisätiedot

inderesTV
10.5.
2022

Martelan vuosi alkoi ennätyksellisesti vahvan kasvun siivittäessä yhtiön positiiviseen liikevoittoon. Analyytikko Thomas Westerholm kommentoi.

Analyysi
9.5.
2022

Martelan Q1-raportti oli odotuksiamme vahvempi Ruotsin ja Muiden markkinoiden vahan kasvun siivittäessä yhtiön positiiviseen liikevoittoon. Lyhyellä aikavälillä odotamme kustannusinflaation aiheuttavan painetta yhtiön marginaaleihin, mutta näemme kuluvan vuoden vahvan kasvun mahdollistavan selvän tulosparannuksen siitä huolimatta. 

Analyytikon kommentti
9.5.
2022

Martelan Q1-raportti oli odotuksiamme vahvempi Ruotsin ja Muiden markkinoiden vahvan kasvun siivittäessä yhtiön positiiviseen liikevoittoon.

Analyytikon kommentti
6.5.
2022

Martelan Q1-liikevaihto kasvoi vahvasti ja yhtiö sai poikkeuksellisesti ensimmäisen neljänneksen liikevoiton punnerrettua voitolliseksi. Kasvua ajoi etenkin yksityisen sektorin elpyvä kysyntä, mutta kasvun vahva painottuminen Ruotsiin ja Muille markkina-alueille yllätti meidät.

Tiedotteet
6.5.
2022

Tammi-maaliskuun 2022 liikevaihto ja liiketulos paranivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Tammi-maaliskuu 2022

  • Liikevaihto oli 27,0 MEUR (19,9), muutos 35,9 %
  • Vertailukelpoinen liiketulos oli 0,1 MEUR (-1,4)
  • Liiketulos oli 0,1 MEUR (-2,0)
  • Liikevoittoprosentti oli 0,4 % (-10,1 %)
  • Tilikauden tulos oli 0,0 MEUR (-2,3)
  • Osakekohtainen tulos oli -0,01 euroa (-0,56)

Näkymät

Näkymät vuodelle 2022

Analyytikon kommentti
4.5.
2022

Martela julkistaa Q1-raporttinsa perjantaina 6.5. arviomme mukaan noin kello 7.45. Raportissa huomiomme kiinnittyy ensisijaisesti johdon kommentteihin markkinakehitykseen liittyen, mutta haluamme myös näyttöjä kasvusta markkinatilanteen otettua askeleen suotuisampaan suuntaan.

Tiedotteet
18.3.
2022

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Johan Mildin ja varapuheenjohtajaksi Katarina Mellströmin. Martelan palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Johan Mild ja jäseniksi Jan Mattsson ja Katarina Mellström. Martelan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Anni Vepsäläinen ja tarkastusvaliokunnan jäseniksi Hanna Mattila ja Eero Martela.

Tiedotteet
18.3.
2022

Martela Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 17.3.2022. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2021, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille sekä käsitteli toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2021. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti olla jakamatta osinkoa.

Tiedotteet
14.3.
2022

Martela Oyj on 10.3.2022 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Isku-Yhtymä Oy:n omistusosuus Martela Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä nousi yli 10 prosentin liputusrajan 10.3.2022 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

Isku-Yhtymä Oy:n nykyinen omistus- ja ääniosuus ilmoituksen mukaan:

Martela

ipo 

Inderes kategoriat

Inderes Yhtiöasiakas