Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Nokian Renkaat

Viimeisimmät raportit

Analyytikko

Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyytikon kommentti
18.10.
2021

ACEA:n Euroopan talousalueen vertailukelpoinen myynti laski syyskuussa 25 % 0,9 miljoonaan autoon. Automarkkinan jyrkkä lasku selittyy järjestön kommenttien mukaan pitkälti autovalmistajien tarjontapuolen vaikeuksista, jotka taas ovat seurausta komponenttien globaalista allokaatiotilanteesta.

Analyytikon kommentti
7.10.
2021

Venäjän uusien autojen vertailukelpoinen myynti laski syyskuussa 23 % 119 tuhanteen autoon. Venäjän automarkkinan syyskuuta voidaan AEB:n kommenttien mukaan kuvailla odotetulla trendillä pysymisen jaksoksi.

Tiedotteet
27.9.
2021

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 27.9.2021 klo 10.00
Nokian Renkaat on vastaanottanut 24.9.2021 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen BlackRock, Inc.:iltä, jonka mukaisesti BlackRock, Inc.:in ja sen hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaiden osakkeiden kokonaismäärästä laski alle 5 %:n rajan 23.9.2021 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

Tiedotteet
24.9.
2021

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 24.9.2021 klo 14.00
Nokian Renkaat on vastaanottanut 23.9.2021 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen BlackRock, Inc.:iltä, jonka mukaisesti yhtiön yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaista ylitti 5 %:n rajan 22.9.2021 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

BlackRock, Inc. ja sen hallinnoimat rahastot omistivat kaupantekohetkellä yhteensä 7 055 110 Nokian Renkaiden osaketta, mikä edustaa yhteensä 5,07 %:n osuutta yhtiön yhteensä 138 921 750 osakkeesta ja äänimäärästä.

Analyytikon kommentti
17.9.
2021

ACEAN mukaan Euroopan talousalueen vertailukelpoinen myynti laski kesäjaksolla (heinä- ja elokuu) 21 % 1,7 miljoonaan autoon. ACEA ei tiedotteessaan tarkemmin avannut jyrkähkön laskun taustalla olleita ajureita.

Tiedotteet
15.9.
2021

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 15.9.2021 klo 15.00
Nokian Renkaat on vastaanottanut 15.9.2021 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen BlackRock, Inc.:iltä, jonka mukaisesti BlackRock, Inc.:in ja sen hallinnoimien rahastojen yhteenlaskettu omistusosuus sekä välillinen osakeomistus Nokian Renkaiden osakkeiden kokonaismäärästä laski alle 5 %:n rajan 14.9.2021 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

Tiedotteet
15.9.
2021

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 15.9.2021 klo 11.30
Nokian Renkaat on vastaanottanut 14.9.2021 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen BlackRock, Inc.:iltä, jonka mukaisesti yhtiön välillinen osakeomistus Nokian Renkaista saavutti 5 %:n rajan ja yhtiön yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaista ylitti 5 %:n rajan 13.9.2021 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. BlackRock, Inc.:n välillinen osakeomistus Nokian Renkaista nousi 6 953 462 osakkeeseen, mikä vastaa 5,00 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.

Tiedotteet
13.9.
2021

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 13.9.2021 klo 10.00
Nokian Renkaat on vastaanottanut 10.9.2021 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen BlackRock, Inc.:iltä, jonka mukaisesti BlackRock, Inc.:in ja sen hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaiden osakkeiden kokonaismäärästä laski alle 5 %:n rajan 9.9.2021 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

inderesTV
10.9.
2021

Nokian Renkaat järjesti eilen virtuaalisen pääomamarkkinapäivän. Tilaisuudessa keskityttiin kasvustrategian kertaamiseen ja sen toteuttamisen keskeisimpiin toimenpiteisiin. Analyytikko Joonas Korkiakoski kommentoi.

Analyytikon kommentti Nokian Renkaiden päivitetyistä taloudellisista tavoitteista.
 

Inderes analyysi
10.9.
2021

Nokian Renkaat järjesti eilen virtuaalisen pääomamarkkinapäivän. Tilaisuudessa keskityttiin kasvustrategian kertaamiseen ja sen toteuttamisen keskeisimpiin toimenpiteisiin. Nokian Renkaiden rakenteelliset vahvuudet ovat toimivia, mitä peilaten lähtökohta strategian omistaja-arvoa luovalle toteuttamiselle on mielestämme hyvä. Tällaisena pidämme myös odottamastamme tuloskasvusta, osingosta ja maltillisesta arvostuskuvasta muodostuvaa vuotuista tuotto-odotusta. 

Nokian Renkaat