Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Orthex

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Thomas Westerholm

Thomas Westerholm

Analyytikko

Lisätiedot

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

23.05.2022 - 14:00

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyysi
12.5.
2022

Orthexin Q1-raportti oli kaksijakoinen, kun kasvu jäi odotuksistamme ja kysyntä näytti pehmenemisen merkkejä, mutta samalla kannattavuus piti pintansa odotuksiamme paremmin. Raportin perusteella nostimme lievästi kuluvan vuoden kannattavuusennusteitamme, mutta laskimme odotuksiamme kasvun suhteen. Orthexin sijoitustarina on mielestämme pidemmälle katsoessa sangen lupaava, mutta 12 kuukauden tähtäimellä osakkeen tuotto/riski-suhde ei mielestämme poikkeuksellisen suuri epävarmuus huomioiden ole riittävä.

Analyysi
10.3.
2022

Orthexin Q4-luvut jäivät kustannusinflaatiosta johtuen melko selvästi markkinaodotuksista. Venäjän hyökättyä Ukrainaan odotamme korkeiden valmistuskustannusten piinaavan toimialaa vielä jonkin aikaa. Merkittävästi kohonnut kustannustaso on kuitenkin näkemyksemme mukaan väliaikainen ilmiö.

Analyysi
13.1.
2022

2021 aikana kohonneet muovipolymeerien hinnat ovat sinnitelleet korkealla tasolla odotuksiamme pidempään, mikä yhdessä haastavan koronavirustilanteen kanssa varjostaa lyhyen aikavälin näkymää. Hyvän hinnoitteluvoiman ja vahvan taseen ansiosta Orthex on kuitenkin hyvissä asetelmissa haastavasta markkinatilanteesta huolimatta ja voi parhaassa tapauksessa kääntää toimialan vastatuulen itselleen eduksi. Laskeneista ennusteista huolimatta osakkeen tuotto-odotus on mielestämme riittävä positiivisen näkemyksen oikeuttamiseksi.

Analyysi
12.11.
2021

Orthexin Q3-raportti jäi hieman odotustemme alapuolelle. Historiallisen korkealla olevien raaka-ainehintojen takia yhtiö ei juurikaan tehnyt matalakatteista kampanjamyyntiä, mikä näkyi odotuksiamme vaisummassa kasvussa. Tulos laski erittäin vahvasta vertailukaudesta ja oli melko hyvin linjassa ennusteemme kanssa. Yhtiön alkuvuosi oli erittäin vahva, mikä näkyi Q3-odotuksissamme.

Analyysi
20.9.
2021

Orthex on keväällä 2021 tapahtuneen pörssilistautumisensa jälkeen näyttänyt vakuuttavia otteita kasvamalla jokaisella markkina-alueellaan ja jokaisessa tuoteryhmässään odotuksiamme vahvemmin. Päänvaivaa Q2:lla aiheuttaneiden muoviraaka-aineiden hinnat ovat lähteneet kesän jälkeen tasaantumaan, mikä yhdessä yhtiön tekemien hinnankorotusten kanssa helpottavat arviomme mukaan Q2:lla nähtyä kannattavuuspainetta loppuvuodesta. Orthexin kasvunäkymät ovat mielestämme hyvät kotimarkkinoilla ja erityisen hyvät uusilla kasvumarkkinoilla Pohjoismaiden ulkopuolella.

Analyysi
26.8.
2021

Orthexin Q2-raportti oli jälleen vahva. Yhtiön liikevaihto kasvoi vakuuttavasti jokaisella markkina-alueella ja jokaisessa tuoteryhmässä, eikä kohonneiden raaka-ainehintojen aiheuttama lommo kannattavuuteen ollut niin suuri kuin odotimme. Vakuuttavan Q2-suorituksen ja houkuttelevan kysyntänäkymän perusteella nostimme lähivuosien liikevaihto- ja liikevoittoennusteitamme 7-13 %. 

Analyysi
11.5.
2021

Orthexin Q1 oli selvästi odotuksiamme vahvempi, eikä raportissa ollut lukujen valossa heikkouksia. Liikevaihto kasvoi hyvin jokaisella markkina-alueella ja jokaisessa tuotekategoriassa. Liiketoimintamallin skaalautumisen seurauksena kasvu oli myös erittäin kannattavaa ja yhtiön marginaalit kehittyivät suotuisaan suuntaan. Huomioitavaa on kuitenkin, että suhteellisia kasvulukuja korosti heikko vertailukausi ja odotamme Q2:lla yhtiön kärsivän merkittävästi alkuvuonna nousseista raaka-ainehinnoista.

Analyysi
26.3.
2021

Aloitamme Orthexin seurannan. Orthex on johtava käyttötavaroiden valmistaja Pohjoismaissa, jonka arkikäyttöön tarkoitettuja tuotteita (mm. pakasterasia ja muoviämpäri) löytyy lähes jokaisesta suomalaisesta kodista. 2010-luvulla yhtiön liikevaihto ja kannattavuus ovat kehittyneet hyvin pääomasijoittajien omistuksessa. Listautuminen on yhtiölle seuraava luonnollinen askel, kun kasvua haetaan entistä vahvemmin Pohjoismaiden ulkopuolella.

Orthex

ipo 

Inderes kategoriat

Inderes Yhtiöasiakas