Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

QPR Software

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
22.10.
2021

QPR SOFTWARE PÖRSSITIEDOTE, 22.10.2021 KLO 9.00


Heinä-syyskuussa liikevaihto kasvoi 13 % ja liiketulos parani

Tammi-syyskuu 2021

Tiedotteet
9.8.
2021

QPR Software Oyj, Yhtiötiedote 9.8.2021 kello 10.00

QPR Software Oyj:n hallitus tiedotti 24.6.2021 valinneensa tuotantotalouden diplomi-insinööri Jussi Vasaman QPR Softwaren uudeksi toimitusjohtajaksi. Vasaman aloituspäiväksi on vahvistunut 1.10.2021.

Sujuvan siirtymäkauden varmistamiseksi hallitus ja yhtiötä vuoden 2008 alusta lähtien johtanut nykyinen toimitusjohtaja Jari Jaakkola ovat sopineet, että Jaakkola jatkaa tehtävässään syyskuun loppuun saakka.

QPR Software Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Tiedotteet
4.8.
2021

QPR SOFTWARE PÖRSSITIEDOTE, 4.8.2021 KLO 9.00


Liikevaihto ja liiketulos paranivat

Tammi-kesäkuu 2021

  • Liikevaihto nousi 5 042 tuhanteen euroon (tammi-kesäkuu 2020: 4 830), kasvua 4 %.
  • SaaS-liikevaihto, konsultoinnin ja ohjelmistolisenssien liikevaihdot kasvoivat. Ylläpitopalvelujen liikevaihto laski.
  • Kansainvälisen liikevaihdon osuus konsernin liikevaihdosta oli 49 % (47).
  • Käyttökate 569 tuhatta euroa (330).
  • Liiketulos 11 tuhatta euroa (-339).
  • Tulos/osake -0,005 euroa (-0,026).


Tiedotteet
7.7.
2021

Helsinki, Suomi, 7.7.2021 klo 11.00 - QPR on 2. heinäkuuta 2021 solminut sopimuksen QPR ProcessAnalyzer -ohjelmiston myynnistä ja toimituksesta globaalin huipputeknologiayrityksen kanssa.

Asiakkaan ensimmäinen prosessilouhintahanke keskittyy konsernipalvelujen hankintaprosesseihin. Hankkeella tuotetaan läpinäkyvyyttä ja liiketoimintahavaintoja monimutkaisista, usein räätälöidyistä, hankintaprosesseista. Hankkeen tavoitteena on nostaa tehokkuutta ja toimittaa merkittäviä säästöjä.

Tiedotteet
24.6.
2021

QPR SOFTWARE OYJ    PÖRSSITIEDOTE    24.6.2021 KLO 11:00

Sisäpiiritieto

QPR Software Oyj:n hallitus on nimittänyt Jussi Vasaman (syntynyt 1974) QPR Software Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään viimeistään 7.10.2021. Vasama on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri erikoistumisalueinaan teollisuusyritysten kansainväliset toiminnot. Hän on toiminut erilaisissa ohjelmistoalan globaaleissa ja alueellisissa johtotehtävissä vuodesta 2012 alkaen.

Tiedotteet
16.6.
2021

QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE, 16.6.2021 KLO 13.00

QPR Software Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Vahvelainen Päivi Birgitta
Asema: Talousjohtaja
Liikkeeseenlaskija: QPR Software Oyj
LEI: 7437003V4S76KM56UW70

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 7437003V4S76KM56UW70_20210615151603_5
____________________________________________

Tiedotteet
17.5.
2021

QPR SOFTWARE OYJ     PÖRSSITIEDOTE      17.5.2021 klo 13.00

Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus

QPR Softwaren vt. talousjohtaja Päivi Vahvelainen on nimitetty talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.6.2021 alkaen.

Päivi Vahvelainen on aiemmin toiminut talousjohtajana QPR Softwaressa vuosina 2008–2013 sekä 2014-2015. Lisäksi hän on toiminut talousjohtajana Holiday Club Resorts Oy:ssa sekä useissa taloushallinnon johto- ja kehitystehtävissä Sonera Oyj:ssa, Oy Gustav Paulig Ab:ssa sekä Sanitec Oyj:ssa.

QPR SOFTWARE OYJ

Tiedotteet
5.5.
2021

QPR Software Oyj, Yhtiötiedote, 5.5.2021 klo 15.00

Sisäpiiritieto


QPR Software Oyj:n toimitusjohtaja Jari Jaakkola on ilmoittanut yhtiön hallitukselle jättävänsä tehtävänsä yhtiön toimitusjohtajana. Sujuvan siirtymäkauden varmistamiseksi hallitus ja Jaakkola ovat sopineet, että Jaakkola jatkaa tehtävässään arviolta syyskuun alkuun saakka. Hallitus aloittaa uuden toimitusjohtajan rekrytoinnin välittömästi.

Tiedotteet
23.4.
2021

QPR SOFTWARE PÖRSSITIEDOTE, 23.04.2021 KLO 9.00

Kannattavuus parani ja liikevaihto kasvoi ohjelmistomyynnin vetämänä

Tammi - maaliskuu 2021

Tiedotteet
20.4.
2021

QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.4.2021 klo 13.00

QPR Software Oyj on saanut Pohjolan Rahoitus Oy:ltä Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan sen suora osakeomistus QPR Software Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on laskenut alle kymmenen (10) prosentin. QPR Softwaren osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 12 444 856 kappaletta.

QPR Software