Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

QPR Software

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
2.11.
2020

QPR Software Oyj, Sisäpiiritieto, 2.11.2020 klo 13.30


Yt-neuvottelut määräaikaisista osa-aikaisista lomautuksista ovat päättyneet QPR Softwaressa ja sen tytäryhtiössä QPR Services Oy:ssä. Neuvottelujen taustalla oli tarve sopeuttaa toimintaa markkinatilanteessa, johon vaikuttaa koronaviruspandemian luoma epävarmuus asiakkaiden keskuudessa.

Neuvottelut koskivat 65 henkilöä ja niiden tuloksena päätettiin lomauttaa osa-aikaisesti yhteensä 60 henkilöä. Lomautukset toteutetaan viimeistään 30.4.2021 mennessä.

Tiedotteet
27.10.
2020

QPR SOFTWARE PÖRSSITIEDOTE, 27.10.2020 KLO 9.00


Ohjelmistolisenssien ja ylläpitopalvelujen liikevaihto laski, pilvipalvelut ja konsultointi kasvoivat


Heinä- syyskuu 2020

Tiedotteet
14.10.
2020

QPR Software Oyj, Sisäpiiritieto, 14.10.2020 klo 15.00

Perustuen toteutuneeseen alkuvuoden myyntiin ja päivitettyihin näkymiin QPR Software antaa tulosvaroituksen ja muuttaa liikevaihtoennustettaan vuodelle 2020. Helmikuussa 2020 julkistetuissa näkymissään QPR Software arvioi, että liikevaihto kasvaa vuonna 2020 (2019: 9 513 tuhatta euroa). QPR arvioi nyt liikevaihdon laskevan edellisvuodesta.  Uusien ohjelmistojen myyntisyklit ovat pidentyneet merkittävästi koronaviruspandemian aikana, eivätkä toistaiseksi ole normalisoituneet.

Tiedotteet
14.9.
2020

QPR Software Oyj, Sisäpiiritieto,14.9.2020 klo 17.00

QPR Softwaren yt-neuvottelut koko- tai osa-aikaisista lomautuksista Toiminnankehitys-yksikön konsultointiliiketoiminnassa ovat päättyneet. Neuvottelujen taustalla oli tarve sopeuttaa toimintaa markkinatilanteessa, johon vaikuttaa koronaviruspandemian luoma epävarmuus asiakkaiden keskuudessa.

Tiedotteet
2.9.
2020

QPR Software Oyj, Sisäpiiritieto, 2.9.2020 klo 15.00

QPR Software käynnistää yt-neuvottelut lomautuksista koskien osaa henkilöstöstä – sopeutustoimia tarvitaan koronaviruspandemian vuoksi

Tiedotteet
6.8.
2020

QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.8.2020 klo 14.00


QPR Software Oyj on saanut Oy Fincorp Ab:ltä Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan sen suora osakeomistus QPR Software Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on noussut yli kymmeneen (10) prosenttiin. QPR Softwaren osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 12 444 856 kappaletta.

Tiedotteet
30.7.
2020

QPR SOFTWARE PÖRSSITIEDOTE, 30.7.2020 KLO 9.00


Koronaviruspandemia heikensi odotetusti toisen vuosineljänneksen tulosta

Huhti-kesäkuu 2020

Tiedotteet
8.6.
2020

QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.6.2020 KLO 14:00

QPR SOFTWARE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS


QPR Software Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.6.2020 tehtiin seuraavat päätökset:

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN, HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUUVAPAUS

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.–31.12.2019 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

OSINKO

Tiedotteet
22.5.
2020

Helsinki, 22.5.2020, klo 14.00 – Suuri keskushallinnon organisaatio Lähi-idässä on toimittanut QPR Softwarelle vahvistuskirjeen merkittävän tarjouskilpailun voitosta. Asiakasorganisaatio on tarjouskilpailussa valinnut QPR Softwaren ohjelmisto- ja palvelutoimittajaksi laajaan julkishallinnon suorituskyvyn johtamisen ja strategian seurannan ratkaisuunsa.

Vahvistuskirje tarjouskilpailun voitosta on ehdollinen, ja kaupan toteutuminen edellyttää muun muassa hankintasopimuksen allekirjoittamista osapuolten kesken. Tämän arvioidaan tapahtuvan noin 1-2 kuukauden kuluessa.

Tiedotteet
15.5.
2020

PÖRSSITIEDOTE 15.5.2020 KLO 17.00

Kutsu QPR Software Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

QPR Software Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 8.6.2020 kello 13.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki. Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen vain asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon tämän kutsun ja muun ohjeistuksen mukaisesti.

QPR Software

QPR lyhyesti

QPR Software Oyj tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessien louhinnan sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja. QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) on perustettu vuonna 1991.