Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

QPR Software

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
4.3.
2021

PÖRSSITIEDOTE 4.3.2021 KLO 15.00

 

Kutsu QPR Software Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

QPR Software Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25.3.2021 kello 13.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki. Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen vain asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon tämän kutsun ja muun ohjeistuksen mukaisesti.

Tiedotteet
4.3.
2021

QPR SOFTWARE OYJ             PÖRSSITIEDOTE 4.3.2021 KLO 15.00


QPR Softwaren vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmän noudattamisesta sekä Palkitsemisraportti 2020 on julkaistu PDF-muodossa yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.qpr.fi. Julkaisut ovat myös tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Yhtiöjulkaisu
4.3.
2021
Tiedotteet
18.2.
2021

QPR SOFTWARE PÖRSSITIEDOTE, 18.2.2021 KLO 9.00

Koronaviruksella negatiivinen vaikutus ohjelmistojen myyntiin, konsultoinnin liikevaihto kasvoi

Tammi-joulukuu 2020

  • Liikevaihto oli 8 971 tuhatta euroa (2019: 9 513) ja laski 6 %.
  • Käyttökate 248 tuhatta euroa (1 036)
  • Liiketulos -936 tuhatta euroa (-213).
  • Tulos ennen veroja -952 tuhatta euroa (-240).
  • Tilikauden tulos -812 tuhatta euroa (-161).
  • Tulos/osake -0,068 euroa (-0,013).

Loka-joulukuu 2020

Tiedotteet
11.2.
2021

QPR Software Oyj, Sisäpiiritieto, 11.2.2021 klo 15.00

Helsinki, 11.02.2021, klo 15.00 – QPR Software on allekirjoittanut merkittävän sopimuksen suuren Lähi-idässä toimivan keskushallinnon organisaation kanssa suorituskyvyn johtamisen ja strategian seurannan ratkaisusta. Kaupan arvo nykyisin valuuttakurssein on noin 1,2 miljoonaa euroa ja se koostuu ohjelmistolisensseistä, ohjelmiston ylläpitopalveluista sekä ohjelmiston toimitusprojektista.

Tiedotteet
13.1.
2021

Helsinki, Suomi, 13.1.2021 klo 10.00 - QPR on allekirjoittanut sopimuksen QPR ProcessAnalyzer -ohjelmiston myynnistä yhdelle Euroopan suurimmista teleoperaattoreista

Euroopassa toimiva johtava teleoperaattori suunnittelee käyttävänsä QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistoa analysoidakseen palveluprovisiontiprosessiensa toteutusta ja tehokkuutta sekä yhteistyössä toimivien operaattoreiden palveluita. Saadakseen kaipaamaansa läpinäkyvyyttä palveluprovisointiprosesseihinsa ja tarjoamiinsa palveluihin kyseinen teleoperaattori tunnisti tarpeen prosessilouhinnalle.

Tiedotteet
18.12.
2020


Helsinki 18.12.2020 klo 10.00 - QPR Software on sopinut QPR EnterpriseArchitecture -ohjelmistolisenssien myynnistä suurelle energiayhtiölle, joka palvelee miljoonia yksityis- ja yritysasiakkaita. Asiakas valitsi QPR:n helppokäyttöisen mallinnustyökalun QPR EnterpriseArchitectin tukemaan heitä digitaalisen transformaation edistämisessä.

Tiedotteet
16.12.
2020

Helsinki, 15.12.2020, klo 14.00 – Iso valmistavan teollisuuden organisaatio Lähi-idässä on valinnut QPR Softwaren ohjelmisto- ja palvelutoimittajaksi suorituskyvyn johtamisen ratkaisuunsa.

Ratkaisu toteutetaan QPR Metrics -ohjelmistolla. Asiakas saa käyttöönsä tehokkaat ja käyttäjäystävälliset johdon mittaristonäkymät, joiden avulla seurataan koko organisaation avainsuorituskykymittareita, strategisia tavoitteita ja toimenpiteitä. Ratkaisun avulla organisaatio voi ennakoivasti johtaa suorituskykyyn ja strategian toteuttamiseen liittyviä toimia ja viestiä näistä tehokkaasti.

Tiedotteet
8.12.
2020

Helsinki, 8.12.2020, klo 14.00 – QPR Software toimittaa suorituskyvyn johtamisen ratkaisun Saudi-Arabian valtion sijoitusrahastolle (Public Investment Fund, PIF), joka on yksi maailman suurimmista sijoitusrahastoista. PIF rakentaa laajaa kotimaista sekä ulkomaista sijoitusportfoliota tavoitteenaan nousta maailman suurimmaksi riippumattomaksi sijoitusrahastoksi.

Tiedotteet
4.12.
2020

Helsinki, Suomi,  4.12.2020 klo 14:00 – QPR on allekirjoittanut sopimuksen QPR ProcessAnalyzer -ohjelmiston myynnistä johtavan eurooppalaisen logistiikkayhtiön kanssa

Yritys kehittää parhaillaan digitaalisia palveluitaan tehokkuuden lisäämiseksi kaikilla liiketoiminta-alueillaan. Asiakkaan aikomuksena on käyttää QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistoa ensisijaisesti hankintaprosessien, kuten Procure-to-Pay (P2P), optimointiin.

QPR Software