Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

QPR Software

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
6.4.
2016

Päätämme ohjelmisto- ja konsultointiyhtiö QPR Softwaren seurannan. QPR:n vuoden 2015 tuloskehitys oli pettymys, kun yhtiön vanhemman sukupolven ohjelmistotuotteiden kysyntä laski voimakkaasti. Uuden sukupolven ohjelmistoratkaisujen tarjouskanta on kehittynyt positiivisesti, minkä odotamme näkyvän tuloskasvuna keskipitkällä aikavälillä. Kasvukipujen vuoksi QPR:n arvostustaso on kuitenkin noussut lyhyellä aikavälillä haastavaksi.

Inderes analyysi
12.2.
2016

Toistamme QPR Softwaren vähennä-suosituksen ja laskemme negatiivisten ennustemuutosten myötä osakkeen tavoitehintaa 1,05 euroon (aik. 1,20 euroa). Q4-tulos jäi selvästi ennusteistamme, kun yhtiön vanhemman sukupolven ohjelmistotuotteiden kansainvälinen myynti laski voimakkaasti.

Inderes analyysi
23.10.
2015

Toistamme QPR Softwaren vähennä-suosituksen ja laskemme tavoitehintaa 1,20 euroon (aik. 1,40 EUR). Vaikka yhtiön liikevoitto osui ennusteeseemme, oli liikevaihdon kehitys huolestuttavan heikkoa ja lisäksi yhtiö alensi ohjeistusta. Tarjouskannan positiivisen kehityksen ja jälleenmyyntikanavan merkittävän laajentumisen perusteella olemme edelleen luottavaisia lähivuosien tuloskasvupotentiaalin suhteen, mutta osakkeen arvostustaso on lyhyellä tähtäimellä yhä turhan haastava. 

Inderes analyysi
8.9.
2015

Toistamme QPR:n vähennä-suosituksen ja laskemme tavoitehintaa negatiivisten ennustemuutosten ja yleisen riskipreemion nousun myötä 1,40 euroon (1,50). Tarjouskannan positiivisen kehityksen ja jälleenmyyntikanavan merkittävän laajentumisen perusteella olemme edelleen luottavaisia lähivuosille ennustamamme voimakkaan tuloskasvun suhteen, mutta yhtiön päämarkkinan (Suomen) osalta näkymät ovat edelleen vaisut. QPR:n arvostustaso on lyhyellä tähtäimellä haastava ja jäämme siksi odottamaan paluuta tuloskasvu-uralle ja epävarmuuden hälvenemistä.

Inderes analyysi
31.7.
2015

Toistamme osakkeelle 1,50 euron tavoitehinnan ja vähennä-suosituksen. Q2-raportti oli odotetusti tulosmielessä heikko, mutta tarjouskannan kasvun ja jälleenmyyntikanavan ripeän laajentumisen perusteella olemme edelleen luottavaisia lähivuosille ennustamamme voimakkaan tuloskasvun suhteen. Osakkeen arvostus on kuitenkin lyhyellä tähtäimellä haastava ja jäämme odottamaan yhtiön palaamista vahvemmalle kasvu-uralle ja merkkejä Suomen kysyntätilanteen epävarmuuden hälvenemisestä.

 

Inderes analyysi
9.6.
2015

Laskemme QPR Softwaren tavoitehintaa 1,50 euroon (1,90) ja toistamme vähennä-suosituksen. QPR alensi eilen yllättäen arviotaan koko vuoden tuloksestaan perustuen toisella vuosineljänneksellä tapahtuneeseen nopeaan markkinatilanteen heikentymiseen erityisesti yhtiön kotimarkkinoilla Suomessa. Yhtiön pitkän aikavälin kasvupotentiaali näyttää edelleen erinomaiselta, mutta lyhyellä aikavälillä kasvavien kustannusten ja heikon kasvun yhdistelmä heikentää selvästi tuloskasvua.

Inderes analyysi
24.4.
2015

Nostamme QPR:n tavoitehintaa tulosylityksen ja positiivisten ennustemuutosten myötä 1,90 euroon (aik. 1,65 euroa), mutta toistamme vähennä-suosituksen osakkeelle. QPR:n liikevaihdon kasvu oli Q1:lla konsultointipalveluiden vetämänä odotuksiamme vahvempaa ja myös kannattavuus parani vertailukaudesta selvästi odotuksiamme enemmän. Odotamme QPR:lta Q1-raportin jälkeen yhä vahvempaa tuloskasvua lähivuosille ja pitkällä aikavälillä, mutta pidämme yhtiön osakekurssiin ladattuja tulosodotuksia lyhyellä aikavälillä jo varsin kovina eikä arvostustaso välttämättä kestä tulospettymyksiä. 

Inderes analyysi
17.4.
2015

Nostamme QPR Softwaren tavoitehintaa 1,65 euroon (aik. 1,55 euroa), mutta laskemme osakkeen suosituksen vähennä-tasolle (aik. osta). Näemme uudistetun tuoteportfolion ja toimialan vahvojen kasvunäkymien kautta QPR:lla vahvaa tuloskasvupotentiaalia lähivuosille ja keskipitkällä aikavälillä. Pidämme yhtiön arvostustasoa kuitenkin lyhyen aikavälin ennusteisiimme nähden neutraalina, emmekä näe osakkeessa toistaiseksi selvää nousu- tai laskuvaraa. 

Inderes analyysi
9.2.
2015

Nostamme QPR Softwaren tavoitehinnan 1,55 euroon (aik. 1,12 euroa) ja suosituksen osta-tasolle (aik. lisää) yhtiön perjantaina julkistaman erittäin vahvan Q4-raportin jälkeen. QPR Softwaren liikevaihdon kasvu kiihtyi Q4:lla yli yhtiön vuosille 2014-2016 asettaman 15 %:n keskimääräisen kasvutavoitteen. Skaalautuvan liiketoimintamallin ansiosta yhtiön kasvu heijastuu vivulla kannattavuuteen, minkä ansiosta Q4:n käyttökate nousi merkittävästi vertailukaudesta.

Inderes analyysi
30.10.
2014

Q3-raportti oli kokonaisuutena vahva ja operatiivisesti linjassa odotuksiimme nähden. Yhtiön liikevaihdon kasvu jatkui ohjelmistotuotteiden vetämänä hyvällä tasolla, vaikkakin kasvu jäi vielä odotetusti yhtiön asettaman 15 %:n keskipitkän aikavalin kasvutavoitteen alle. Positiivisten ennustemuutosten myötä nostamme tavoitehinnan 1,12 euroon (aik. 1,10) ja toistamme lisää-suosituksen.

 

QPR Software