Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Revenio Group

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Mikael Rautanen

Mikael Rautanen

Toimitusjohtaja, analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

InderesTV
23.10.
2020

Revenion juna puksuttaa melkein kuin entiseen malliin, vaikka koronavirus eittämättä luo epävarmuutta veturin nopeuteen lähiaikoina. Osakkeen arvostus on venynyt ja houkuttaa kuin ientulehdus. Analyytikko Mikael Rautanen kommentoi.

Seuraa Reveniota https://www.inderes.fi/fi/yhtiot/revenio-group

Tuore yhtiöraportti (Premium-jäsenille) https://www.inderes.fi/fi/hengahdystauko-edelleen-paikallaan

00:00 Intro

Yhtiöraportti
23.10.
2020

Q3-raportti vahvisti jälleen Revenion menestyvän erinomaisesti koronan vastatuulesta huolimatta ja koronatilanne on avannut yhtiölle myös liiketoimintamahdollisuuksia. Toisen aallon vaikutukset työntävät kuitenkin odotuksiamme voimistuvasta kasvusta kauemmas tulevaisuuteen. Tämä yhdessä korkean arvostuksen kanssa puoltaa hengähdystauon pitämistä yhtiön kasvutarinassa. Arvioimme arvostustason pysyttelevän korkealla tasolla yhtiön jatkaessa vakuuttavaa suoritusta, mutta nousuvaraa on vaikea nähdä.

Analyytikon kommentti
23.10.
2020

InderesTV
22.10.
2020

Revenion iCaren silmänpainemittarien myynti veti kolmannella vuosineljänneksellä vahvasti erityisesti USA:ssa. Myös kuvantamislaitteissa myynti alkoi virkistyä neljänneksen aikana. Toimitusjohtaja Jouni Toijala käy läpi Revenion kulunutta vuotta ja koronaviruksen vaikutuksia yhtiöön analyytikko Mikael Rautasen haastattelussa. Lisäksi Toijala avaa Cutica-tuotteen alaskirjausta.

Analyytikon kommentti
22.10.
2020

Revenion kasvu ja operatiivinen tulos olivat linjassa ennusteisiimme nähden, mutta raportoitua tulosta heikensi Cutica-tuotteen kehitysmenojen alaskirjaus.

Tiedotteet
22.10.
2020

Revenio Group Oyj, pörssitiedote, 22.10.2020 klo 9.00

Revenio Group Oyj: Osavuosiraportti 1.1.-30.9.2020

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

Erinomainen vuosineljännes vahvan myynnin ja poikkeuksellisen matalan kulutason siivittämänä

Tiedotteet
21.10.
2020

Revenio Group Oyj, pörssitiedote, 21.10.2020 klo 19.45

Revenio Group Oyj:n hallitus on perustanut nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan

Revenio Group Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan perustamisesta 21.10.2020 alkaen.

Hallitus valitsi samalla keskuudestaan nimitys- ja palkkiovaliokunnan työjärjestyksen mukaisesti jäsenet, jotka ovat: Ann-Christine Sundell (puheenjohtaja), Arne Boye Nielsen ja Bill Östman.

Revenio Group Oyj 

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jouni Toijala, tel.  050 484 0085

Analyytikon kommentti
21.10.
2020

Revenio näyttää kulkevan koronan läpi kuivin jaloin ja tilanne avaa myös paljon pitkän aikavälin mahdollisuuksia yhtiölle. Tämä on tunnistettu myös osakemarkkinoilla ja Reveniota hinnoitellaan nyt ennätyskorkeilla kertoimilla (2020e P/E 69x).

Tiedotteet
14.10.
2020

Revenio Group Oyj, pörssitiedote, 14.10.2020 klo 21.45

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus

Revenio Group Oyj on 13.10.2020 saanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta, jonka mukaisesti The Capital Group Companies Inc:n omistusosuus Revenio Group Oyj:n osake- ja äänimäärästä on laskenut alle viiden prosentin.

The Capital Group Companies Inc:n uusi osuus Revenio Group Oyj:n osake- ja äänimäärästä on 4,8399 %. The Capital Group Companies Inc omistaa 1 288 756 kpl Revenio Group Oyj:n osakkeita.

Analyytikon kommentti
13.10.
2020

Revenio Group palautti maanantaina virallisen tulosohjeistuksensa, joskin yhtiölle tuttuun tapaan varsin epämääräisin sanamuodoin. Ohjeistuksen palauttaminen vahvistaa, että yhtiön kehitys on jatkunut ennusteidemme mukaisesti Q3:lla vahvana pandemiasta huolimatta ja näkymä Q4:lle on hyvä.

Revenio Group

Revenio

Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva terveysteknologiakonserni ja oftalmologisten laitteiden globaali kärkiyhtiö. Revenio-konserniin kuuluvat Icare Finland Oy, Icare USA Inc., Revenio Italy S.R.L, CenterVue SpA, CenterVue Inc, Revenio Research Oy sekä Oscare Medical Oy. Revenion liiketoimintojen yhteisenä nimittäjänä on potilaslähtöinen seulonta, seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöihin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kautta. Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua. Revenion tavoitteena on kehittää entistä tehokkaampia ja helposti käyttöönotettavia menetelmiä tunnistaa kansanterveydellisesti merkittäviä sairauksia jo niiden alkuvaiheessa. Tavoitteena on luoda parempaa elämänlaatua terveys- teknologiaratkaisuilla, jotka mahdollistavat tehokkaamman diagnostiikan. Konsernin fokuksessa ovat glaukooman, diabeettisen retinopatian ja silmänpohjan rappeuman varhainen tunnistaminen ja hoitoprosessin aikainen seuranta. Revenio Research puolestaan keskittyy ihosyövän ja astman diagnosointia ja hoidon suunnittelua tukevien järjestelmien kaupallistamiseen. Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 49,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto 25,5 %. Revenio Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.