Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

SRV

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot

Yhtiön vuosikertomukset

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
29.6.
2022

SRV YHTIÖT OYJ     PÖRSSITIEDOTE      29.6.2022  KLO 14.45
SRV Yhtiöt Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus
SRV Yhtiöt Oyj on 28.6.2022 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Tuomas Kokkilalta.

Tiedotteet
29.6.
2022

SRV YHTIÖT OYJ     PÖRSSITIEDOTE      29.6.2022  KLO 14.40
SRV Yhtiöt Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus
SRV Yhtiöt Oyj on 28.6.2022 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Lauri Kokkilalta.

Tiedotteet
29.6.
2022

SRV YHTIÖT OYJ     JOHDON LIIKETOIMET      29.6.2022  KLO 10.45
SRV Yhtiöt Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Timo Kokkila
Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukainen ilmoitus liiketoimesta
SRV Yhtiöt Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Tiedotteet
29.6.
2022

SRV YHTIÖT OYJ     JOHDON LIIKETOIMET      29.6.2022  KLO 10.40
SRV Yhtiöt Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Timo Kokkila
Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukainen ilmoitus liiketoimesta
SRV Yhtiöt Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Tiedotteet
29.6.
2022

SRV YHTIÖT OYJ     PÖRSSITIEDOTE      29.6.2022  KLO 9.00
SRV Yhtiöt Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus
SRV Yhtiöt Oyj on 28.6.2022 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Etola Group Oy:ltä. Ilmoituksen mukaan Erkki Etolan määräysvaltayhtiön Etola Group Oy:n omistusosuus SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeiden lukumäärästä sekä äänimäärästä on 28.6.2022 alittanut 5 % liputusrajan. Etola Group Oy on Erkki Etolan määräysvaltayhtiö suoran omistuksen kautta.
Erkki Etolan osuus ilmoituksen mukaan:
 

Tiedotteet
28.6.
2022

SRV YHTIÖT OYJ           PÖRSSITIEDOTE          28.6.2022 KLO 9.00
SRV Yhtiöt Oyj:n uudet osakkeet ja erityiset oikeudet on rekisteröity kaupparekisteriin
EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
SRV Yhtiöt Oyj ("SRV") on aiemmin tiedottamansa mukaisesti toteuttanut merkintäetuoikeusannin ("Osakeanti").

Tiedotteet
27.6.
2022

SRV YHTIÖT OYJ      PÖRSSITIEDOTE      27.6.2022 KLO 14.35
SRV on päättänyt erityisten oikeuksien antamisesta ja takaisinostettavien joukkovelkakirjojen määrän
EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
SRV Yhtiöt Oyj ("SRV" tai "Yhtiö") tiedotti 31.5.2022 sen liikkeeseenlaskemien kahden kiinteäkorkoisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan takaisinostotarjouksen täsmentyneistä tuloksista.

Tiedotteet
27.6.
2022

SRV YHTIÖT OYJ      PÖRSSITIEDOTE      27.6.2022 KLO 14.30
SRV Yhtiöt Oyj suunnatun osakeannin lopullinen tulos
EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
SRV Yhtiöt Oyj:n ("SRV") Suunnattu Osakeanti (määritelty jäljempänä) on päättynyt ja SRV:n hallitus on tänään päättänyt Suunnatun Osakeannin merkintöjen hyväksymisestä.
Suunnatussa Osakeannissa SRV laskee liikkeeseen yhteensä 68 220 000 SRV:

Tiedotteet
27.6.
2022

SRV YHTIÖT OYJ      PÖRSSITIEDOTE      27.6.2022 KLO 14.25
SRV Yhtiöt Oyj:n onnistuneen merkintäetuoikeusannin lopullinen tulos
EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
SRV Yhtiöt Oyj:n ("SRV") merkintäetuoikeusannin ("Osakeanti") lopullisen tuloksen mukaan SRV:n Osakeannissa merkittiin yhteensä 373 168 967 uutta osaketta ("Uudet Osakkeet"), joka vastaa noin 107 prosenttia tarjotuista 348 056 40

Analyytikon kommentti
27.6.
2022

SRV tiedotti eilen merkintäoikeusantinsa täysimääräisestä toteutumisesta. Merkintäoikeusanti ylimerkittiin ja merkinnät kattoivat noin 107 % tarjotuista osakkeista.

SRV

ipo 

Inderes kategoriat

Inderes Yhtiöasiakas