Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

SRV

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot

Yhtiön vuosikertomukset

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyysi
1.6.
2022

SRV ilmoitti tiistaina osakeantinsa ehdot ja ilmoitti merkintäoikeuden irtoavan tänään 1.6.2022. Laskemme tavoitehintamme merkintäoikeuden irtoamisen ja tase-ennusteiden muutoksen johdosta. Odotamme, että järjestelyt toteutuvat suunnitellusti ja yhtiön taseasema paranee merkittävästi. Venäjä-riskien poistuma vapauttaa resursseja jatkaa operatiivisen suorituksen parantamista edelleen. Markkinariskit sekä yhtiön tuloskäänteen kestävyys ovat kuitenkin edelleen riskitekijöitä, joita koholla oleva arvostus ei mielestämme kompensoi.

Analyysi
29.4.
2022

SRV:n Q1-raportti oli operatiivisesti kohtuullisen hyvä, mutta alaskirjaukset veivät tuloksen merkittävästi tappioille. Alaskirjaukset heikensivät yhtiön taloudellista tilannetta ja yhtiö suunnittelee merkittäviä rahoitusjärjestelyjä. Osana tätä yhtiö suunnittelee osakeanteja, jotka kasvattavat osakemäärää merkittävästi. Järjestelyjen toteutuessa yhtiön Venäjä-riskit poistuvat, tase-asema paranee ja yhtiö voi keskittyä ydinliiketoimintaansa Suomessa. Päivitämme ennusteemme vastaamaan järjestelyjä tarkempien tietojen ja läpimenon varmistuttua.

Analyysi
9.3.
2022

SRV on tappiovuosien jälkeen tervehdyttänyt liiketoimintaansa ja parantanut taloudellista tilannettansa merkittävästi. Prosessi on kuitenkin pitkä ja heikko viime vuosi oli osoitus tuloskäänteen riskitekijöistä. Suorituskyky jää myös tänä vuonna alle potentiaalin, kun omaperusteisia asuntoja valmistuu hyvin vähän. Perustaa tulevien vuosien tulosparannuksille luodaan tänä vuonna, mutta geopoliittiset riskit, Venäjän toiminnan kustannukset, alan kustannuspaineet ja yhtiökohtaiset haasteet nostavat riskitasoa.

Analyysi
4.2.
2022

Q4-raportti jäi kokonaisuutena meidän odotuksistamme. Heikkokatteiset projektit veivät yhtiön tuloksen vuonna 2021 tappiolle. Suorituskyky jää tänäkin vuonna selvästi alle potentiaalin, kun omaperusteisia asuntoja valmistuu hyvin vähän. Vuodesta 2022 uhkaa tulla välivuosi, mitä varjostaa markkinoiden lukuisat epävarmuustekijät yhtiökohtaisten haasteiden lisäksi. Arvostus ei mielestämme tarjoa tällä hetkellä riittävää tuotto-odotusta, jotta riskien varjolla voisimme nousta osakkeen kyytiin.

Analyysi
14.12.
2021

Tampereen Areenan kustannukset ovat nousseet odotuksia korkeammalle, mikä johti yhtiön alentamaan kuluvan vuoden tulosohjeistustaan. Myös Pearl Plazan tavoiteltu myynti näyttäisi viivästyvän ensi vuodelle eikä sen mahdollisesta tulosvaikutuksesta ole tänä vuonna apua. Projektien kustannusylitykset, alan kustannuspaineet ja materiaalien saatavuushaasteet pitävät epävarmuutta yllä lähivuosien tuloskäänteelle. Arvostuksen tuotto/riskisuhde jää näin mielestämme nykytasoilta edelleen heikoksi.

Analyysi
29.10.
2021

SRV:n Q3-raportti jäi kokonaisuutena meidän odotuksistamme. Heikkokatteisten projektien vuoksi laskettu ohjeistus viestii epävarmuudesta vielä loppuvuoden tulostasoa kohtaan. Samalla kustannuspaineet ja materiaalien saatavuus heikentävät näkymiä lähivuosille alhaisella tasolla pysyvän tilauskannan kanssa. Kommentit ensi vuoden suorituskykyä varjostavista vanhoista hankkeista olivat myös omiaan lisäämään riskejä yhtiön tuloskäännettä kohtaan. Arvostus on yli hyväksymiemme rajojen ja riskien kasvaessa tuotto/riskisuhde jää heikoksi.

Analyysi
6.10.
2021

Lähiaikojen kustannuspaineet, toimitilamarkkinoiden jatkuva suvantovaihe sekä odotuksiimme nähden vähäiset asuntoaloitukset laskivat hieman ennusteitamme. Laskenut osakekurssi antaa kuitenkin mielestämme hyvän paikan hypätä yhtiön hyvin etenevän tuloskäänteen potentiaaliin mukaan, minkä vuoksi nostamme suositustamme. 

Analyysi
22.7.
2021

SRV:n Q2-raportti oli tuloksellisesti linjassa odotuksiimme, mutta loppuvuoden näkymät hieman lisäsivät epävarmuutta odottamaamme tulosparannusta kohtaan. Samalla markkinoiden kustannuspaineet ovat nousussa, mikä voi entisestään heikentää kannattavuutta lyhyellä aikavälillä. Tuloskäänne näyttäisi kuitenkin etenevän, vaikka kulmakerroin oletettavasti lyhyellä aikavälillä tasaantuu. Lyhyen aikavälin epävarmuudesta huolimatta ennustamme tulostason nousevan lähivuosien aikana merkittävästi. Arvostus ei ole kohtuuton, mutta riskit ja epävarmuustekijät huomioiden tuotto-odotus jää alhaiseksi.

Analyysi
30.4.
2021

SRV:n Q1-raportti oli kokonaisuudessaan hieman odotuksiamme parempi. Liikevaihto jäi hiukan odotuksista, mutta tulosparannus oli odotuksiamme parempi. Markkinanäkymät ovat asuntorakentamisen osalta nyt hyvät, mutta toimitilarakentamisen näkymät ovat heikommat. Tuloskäänne etenee, mutta kulmakerroin oletettavasti lyhyellä aikavälillä tasaantuu mm. markkinoilla olevien kustannuspaineiden vuoksi. Ennusteillamme tulostaso nousee vuonna 2022 korkeimmalle tasolle yli kymmeneen vuoteen, mutta samalla arvostus on ottanut jo selvän loikan ylöspäin.

Analyysi
5.2.
2021

SRV:n Q4-raportti oli kokonaisuudessaan hieman odotuksiamme heikompi. Tulos ja liikevaihto osuivat ennusteisiimme, mutta ohjeistus sekä strategian tavoitteet ja aikataulu aiheuttivat pienen pettymyksen odotuksiimme nähden. Tuloskäänne etenkin Rakentaminen-segmentin osalta etenee oikeaan suuntaan, mutta tavoitteisiin nojaten tulostaso pysyy alhaisena vielä pitkään. Ennusteillamme osakkeen arvostus nouseekin lyhyellä aikavälillä jo korkeaksi ja myös lähivuosien nousuvara jää ohueksi. Osinkoja voitaneen odottaa vuonna 2024, joten tuotto-odotus jää riskeihin nähden vielä heikoksi.

SRV

ipo 

Inderes kategoriat

Inderes Yhtiöasiakas