Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

SRV

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
29.10.
2021

SRV:n Q3-raportti jäi kokonaisuutena meidän odotuksistamme. Heikkokatteisten projektien vuoksi laskettu ohjeistus viestii epävarmuudesta vielä loppuvuoden tulostasoa kohtaan. Samalla kustannuspaineet ja materiaalien saatavuus heikentävät näkymiä lähivuosille alhaisella tasolla pysyvän tilauskannan kanssa. Kommentit ensi vuoden suorituskykyä varjostavista vanhoista hankkeista olivat myös omiaan lisäämään riskejä yhtiön tuloskäännettä kohtaan. Arvostus on yli hyväksymiemme rajojen ja riskien kasvaessa tuotto/riskisuhde jää heikoksi.

Inderes analyysi
6.10.
2021

Lähiaikojen kustannuspaineet, toimitilamarkkinoiden jatkuva suvantovaihe sekä odotuksiimme nähden vähäiset asuntoaloitukset laskivat hieman ennusteitamme. Laskenut osakekurssi antaa kuitenkin mielestämme hyvän paikan hypätä yhtiön hyvin etenevän tuloskäänteen potentiaaliin mukaan, minkä vuoksi nostamme suositustamme. 

Inderes analyysi
22.7.
2021

SRV:n Q2-raportti oli tuloksellisesti linjassa odotuksiimme, mutta loppuvuoden näkymät hieman lisäsivät epävarmuutta odottamaamme tulosparannusta kohtaan. Samalla markkinoiden kustannuspaineet ovat nousussa, mikä voi entisestään heikentää kannattavuutta lyhyellä aikavälillä. Tuloskäänne näyttäisi kuitenkin etenevän, vaikka kulmakerroin oletettavasti lyhyellä aikavälillä tasaantuu. Lyhyen aikavälin epävarmuudesta huolimatta ennustamme tulostason nousevan lähivuosien aikana merkittävästi. Arvostus ei ole kohtuuton, mutta riskit ja epävarmuustekijät huomioiden tuotto-odotus jää alhaiseksi.

Inderes analyysi
30.4.
2021

SRV:n Q1-raportti oli kokonaisuudessaan hieman odotuksiamme parempi. Liikevaihto jäi hiukan odotuksista, mutta tulosparannus oli odotuksiamme parempi. Markkinanäkymät ovat asuntorakentamisen osalta nyt hyvät, mutta toimitilarakentamisen näkymät ovat heikommat. Tuloskäänne etenee, mutta kulmakerroin oletettavasti lyhyellä aikavälillä tasaantuu mm. markkinoilla olevien kustannuspaineiden vuoksi. Ennusteillamme tulostaso nousee vuonna 2022 korkeimmalle tasolle yli kymmeneen vuoteen, mutta samalla arvostus on ottanut jo selvän loikan ylöspäin.

Inderes analyysi
5.2.
2021

SRV:n Q4-raportti oli kokonaisuudessaan hieman odotuksiamme heikompi. Tulos ja liikevaihto osuivat ennusteisiimme, mutta ohjeistus sekä strategian tavoitteet ja aikataulu aiheuttivat pienen pettymyksen odotuksiimme nähden. Tuloskäänne etenkin Rakentaminen-segmentin osalta etenee oikeaan suuntaan, mutta tavoitteisiin nojaten tulostaso pysyy alhaisena vielä pitkään. Ennusteillamme osakkeen arvostus nouseekin lyhyellä aikavälillä jo korkeaksi ja myös lähivuosien nousuvara jää ohueksi. Osinkoja voitaneen odottaa vuonna 2024, joten tuotto-odotus jää riskeihin nähden vielä heikoksi.

Inderes analyysi
16.11.
2020

SRV on vuosien vaikeuksien jälkeen osoittamassa selkeitä käänteen merkkejä. Taloudellinen tilanne on tervehdyttämisohjelman myötä kunnossa ja operatiivinen suorittaminen on konkreettisesti osoittanut parantumisen merkkejä, mikä on nostanut luottamustamme yhtiötä kohtaan. Lähivuosien arvostus ei ole kohtuuton ja käänteen onnistuessa potentiaali yhtiöllä on nykyistä tasoa korkeammalla. Potentiaaliin nojaaminen vaatii mielestämme kuitenkin vielä selkeämmin riski- ja epävarmuustekijöiden hälventymistä.

Inderes analyysi
30.10.
2020

SRV:n Q3-tulos oli operatiivisen kannattavuuden osalta hieman odotuksiamme parempi, mikä vahvisti osin luottoamme ennustamaamme tulosparannusta kohtaan. Liikevaihto jäi ennusteistamme kuitenkin selvemmin, mikä yhdessä näkymien ja kommenttien kanssa laski hieman liikevaihdon että myös tätä kautta tuloksen ennusteitamme lähivuosille. Odotamme edelleen merkittävää tulosparannusta ensi vuodelle, mutta mm. asuntojen myyntiin, rakennusprojektien hallintaan sekä Venäjän kauppakeskusten vuokratuottoihin tai tasearvoihin liittyy vielä omat epävarmuutensa.

Inderes analyysi
22.7.
2020

Yhtiön Q2-tulos oli kertaluonteisten erien myötä hieman odotuksiamme heikompi. Alla olevan liiketoiminnan parantuva kehitys kuitenkin nosti luottamustamme lähivuosien merkittävää tulosparannusta kohti. Yhtiö on siirtymässä kriisiyhtiöstä käänneyhtiöksi eikä arvostus mielestämme huomio täysin yhtiössä olevaa potentiaalia.

Inderes analyysi
25.5.
2020

SRV ilmoitti 22.5. merkintäetuoikeusantinsa ehdot. Yhtiö hakee annilla 50 MEUR:n rahavaroja osana tervehdyttämisohjelmaa. Pidämme annin läpimenoa etukäteissitoumusten ja alhaisen merkintähinnan myötä hyvin todennäköisenä. 

Inderes analyysi
30.4.
2020

Yhtiön alkuvuoden suoritus oli odotuksiamme vahvempi, mikä kasvatti luottamustamme yhtiön tuloskäännettä ja tavoitteita kohtaan. Koronavirustilanne luo kuitenkin epävarmuutta yhtiön liiketoimintojen tulevaisuuden kehitykseen ja hidastaa käännettä lähivuosina arviomme mukaan. Vahvasta ennustamastamme tuloskäänteestä huolimatta SRV:n osakkeen arvostus ei ole vielä halpa ja osakeannit saattavat luoda osakekurssiin painetta lyhyellä aikavälillä, joten suosittelemme sijoittajia odottamaan paremman tuotto/riskiprofiilin realisoitumista.

SRV

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas