Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Tecnotree

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
7.1.
2019

Lopetamme Tecnotreen osakkeen seurannan johtuen yhtiöseurantasopimuksen päättymisestä. Päätöshetkellä suosituksemme osakkeelle oli myy ja tavoitehintamme 0,04 euroa. Tecnotreen viime vuosi oli tapahtumarikas, kun yhtiöstä tehty Viking Acquisitionsin 0,10 euron käteisostotarjous kariutui ja yhtiö päätyi monimutkaisen prosessin jälkeen ratkaisemaan rahoituskriisiään Fitzroy-yhtiön tarjoamalla 5 MEUR:n rahoituspaketilla.

Inderes analyysi
29.10.
2018

Tecnotreen omistajat joutuvat edelleen kantamaan merkittävää riskiä yhtiön liiketoiminnan jatkuvuudesta ja osakkeen nousupotentiaali hautautuu yhtiön tarvitseman rahoituksen aiheuttamaan diluutioon. Emme pidä osakkeen tuotto/riski-suhdetta houkuttelevana ja suosittelemme edelleen seuraamaan rahoituskriisin jatkumista katsomon puolelta.

Inderes analyysi
25.9.
2018

Yhtiö sai nostettua rahoitusta nyt 0,04 euron osakekohtaisella hinnalla. Pienestä pääoma-ruiskeesta huolimatta Tecnotreen omistajat joutuvat edelleen kantamaan merkittävää riskiä yhtiön liiketoiminnan jatkuvuudesta ja osakkeen nousupotentiaali hautautuu yhtiön tarvitseman rahoituksen aiheuttamaan diluutioon. Emme pidä osakkeen tuotto/riski -suhdetta houkuttelevana ja suosittelemme edelleen seuraamaan rahoituskriisin jatkumista katsomon puolelta. 

Inderes analyysi
25.6.
2018

Emme näe yhtiön nykyisessä vaikeassa tilanteessa pienomistajille realistista ulospääsyä positiivisella lopputuloksella. Mielestämme sijoittajan ei kannata osallistua yhtiön kärjistyvään omistajariitaan, jossa voiton todennäköisyydet ovat pienet. Omistusriita ja pääomistajan pyrkimys ajaa yhtiötä konkurssiin voi vaikeuttaa merkittävästi Tecnotreen liiketoimintaa asiakkaiden jäädyttäessä tilauksiaan. Siten yhtiön kyky tuottaa rahavirtaa ja selvitä maksuvelvoitteistaan vaikeutuu merkittävästi ja lopputuloksessa kukaan ei voita, jos kriisi ei nyt ratkea nopeasti.

Inderes analyysi
22.5.
2018

Yhtiö on keskellä omistussotkua ja rahoituskriisiä, jossa tuottopotentiaali nykykurssiin nykyiselle osakkeenomistajalle on mielestämme parhaassakin skenaariossa reilut 20 % ja huonossa skenaariossa nollan ympäristössä. Arviomme mukaan omistajan on parempi myydä osakkeet nyt, kuin jäädä odottamaan ratkaisua yhtiön epäselvään tilanteeseen.

Inderes analyysi
19.4.
2018

Viking Acquisitionsin ostotarjous Tecnotreestä on saavuttanut 79 %:n omistuksen rajan, joten tarjouksen edellyttämä 90 %:n lunastusrajan saavuttaminen edellyttää vielä 11 %:n omistuksen saavuttamista. Viking Acquisitions on jatkanut tarjousaikaa 30.4.2018 asti. Toistamme aiemman heti ostotarjouksen jälkeen antamamme näkemyksemme, jonka mukaan omistajien kannattaa hyväksyä käteistarjous nyt, kun kohtalainen ratkaisu yhtiön pitkään jatkuneeseen epävarmaan tilanteeseen viimein löytyi.

Inderes analyysi
8.3.
2018

Tecnotree kertoi tänään Viking Acquisitionsin tekevän yhtiöstä käteistarjouksen hintaan 0,10 euroa osakkeelta, mikä vastaa 26,6 %:n preemiota edelliseen päätöskurssiin. Vaikka ostotarjous ei tarjoa merkittävää preemiota Tecnotreen osakekurssiin, tarjoaa se omistajille mielestämme hyvän ulospääsyn yhtiön vaikeasta tilanteesta. Ostotarjouksesta johtuen emme anna osakkeelle enää suositusta (aik. vähennä) ja tavoitehintamme on ostotarjouksen mukainen 0,10 euroa (aik. 0,07 EUR).

Inderes analyysi
6.3.
2018

Tecnotreen Q4 oli operatiivisesti erittäin hyvä ja yhtiö antoi varsin optimistisen ohjeistuksen tälle vuodelle. Raportissa positiivista oli myös tieto yhtiön saamasta 9 MEUR:n ennakkomaksusta tammikuussa, mikä antaa yhtiölle lisäaikaa rahoitusratkaisun löytymiselle. Yhtiöllä pitäisi olla nyt edellytykset rahoituksen löytämiselle, mutta tilanteen pitkittyminen pitää epävarmuuden korkealla. Tilinpäätös julkaistiin oletettavasti etuajassa asian vauhdittamiseksi. 

Inderes analyysi
27.2.
2018

Tecnotree julkaisi eilen ennakkotietoja 2017 tuloksestaan sekä kertoi 16,7 miljoonan euron liikearvon alaskirjauksesta. Tiedotteen hyvä uutinen oli se, että yhtiön Q4 sujui operatiivisesti verrattain hyvin ja oikaistuilla luvuilla yhtiö oli selvästi voitollinen viime vuonna (EBIT-% n. 16 %). Huono uutinen on se, että alaskirjaus vetää yhtiön oman pääoman raskaasti miinukselle, eikä uudesta rahoitusratkaisusta ole vieläkään tietoa. 

Inderes analyysi
17.1.
2018

Yhtiö ei saanut viime vuoden aikana ratkaistua rahoitustilannettaan, mikä on välttämätöntä yhtiön liiketoiminnan tervehdyttämiseksi. Yhtiö on edennyt tehostamisohjelmassaan sekä pystynyt pyörittämään toimintojaan yllättävän pitkään erittäin kireästä kassatilanteesta huolimatta. Rahoitustilanteen pitkittynyt epävarmuus kuitenkin tekee asiakkaista varovaisempia tilauksissaan, mikä heikentää liikevaihtonäkymiä.

Tecnotree

Tecnotree lyhyesti

Tecnotree on kansainvälinen operaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita, palveluita ja ratkaisuja veloitukseen, laskutukseen, asiakaspalveluun ja asiakkuuden hallintaan sekä viestintäpalveluihin ja sisältöliiketoimintaan. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattoreiden liiketoimintatukijärjestelmien lähes koko kentän (order-to-cash). Siihen kuuluvat yhtenäiset ratkaisut kiinteän verkon, mobiilipalveluiden ja laajakaistan tarpeisiin sekä ennakkomaksu- että kuukausilaskuasiakkaiden liittymien, palveluiden ja rahavirtojen hallinnointiin. Tecnotreen ratkaisuista hyötyy yli 800 miljoonaa tilaajaa maailmassa.