Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Tecnotree

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
13.8.
2021

Tecnotree julkaisi eilen odotuksiamme paremman Q2-raportin. Yhtiön lyönti on hyvää, sillä samaan aikaan kyetään sekä kasvamaan kannattavasti että toteuttamaan suorituskykyä vahvistavia investointeja. Toteutetun rahoitusjärjestelyn myötä strateginen liikkumatilaa kasvaa, mikä parantaa jo ennestään hyvältä näyttänyttä pidemmän aikavälin näkymää.

Inderes analyysi
31.5.
2021

Tecnotreen tarjoaman kysyntäajurit ovat terveitä, eikä yhtiön oman kilpailu- tai investointikyvyn tulisi rajoittaa kasvumahdollisuuksiin tarttumista. Pidämme osakkeen arvostusta edelleen perusteettoman matalana ja tarjolla olevaa tuotto/riski-suhdetta erittäin houkuttelevana.

Inderes analyysi
30.4.
2021

Tecnotreen eilen julkaisema Q1-raportti oli kauttaaltaan odotuksiamme parempi. Yhtiö kykenee samaan aikaan sekä kasvamaan kannattavasti että vahvistamaan tuloksenteko- ja kilpailukykyään strategian mukaisilla investoinneilla. Näiden tekijöiden sekä toimialan terveiden ajureiden yhdistelmä tekee yhtiön sijoittajatarinasta mielestämme erittäin mielenkiintoisen.

Inderes analyysi
30.3.
2021

Yhtiö on viimeisten vuosien aikana tehnyt liudan onnistuneita strategisia liikkeitä. Näiden myötä teknologinen kilpailukyky on parantunut, liiketoiminnan rakenne muuttunut aikaisempaa paremmaksi ja operatiivinen tekeminen noussut kokonaan uudelle tasolle. Nykyinen suorituskyky, toimintamallin skaalautuvat osat sekä terveet kysyntäajurit huomioiden myös lähivuosien tuloskasvunäkymä on hyvä. Osakkeen arvostuksessa nämä tekijät eivät kuitenkaan tällä hetkellä juuri näy, mikä tekee tarjolla olevasta tuotto/riski-suhteesta mielestämme erittäin houkuttelevan.

Inderes analyysi
7.1.
2019

Lopetamme Tecnotreen osakkeen seurannan johtuen yhtiöseurantasopimuksen päättymisestä. Päätöshetkellä suosituksemme osakkeelle oli myy ja tavoitehintamme 0,04 euroa. Tecnotreen viime vuosi oli tapahtumarikas, kun yhtiöstä tehty Viking Acquisitionsin 0,10 euron käteisostotarjous kariutui ja yhtiö päätyi monimutkaisen prosessin jälkeen ratkaisemaan rahoituskriisiään Fitzroy-yhtiön tarjoamalla 5 MEUR:n rahoituspaketilla.

Inderes analyysi
29.10.
2018

Tecnotreen omistajat joutuvat edelleen kantamaan merkittävää riskiä yhtiön liiketoiminnan jatkuvuudesta ja osakkeen nousupotentiaali hautautuu yhtiön tarvitseman rahoituksen aiheuttamaan diluutioon. Emme pidä osakkeen tuotto/riski-suhdetta houkuttelevana ja suosittelemme edelleen seuraamaan rahoituskriisin jatkumista katsomon puolelta.

Inderes analyysi
25.9.
2018

Yhtiö sai nostettua rahoitusta nyt 0,04 euron osakekohtaisella hinnalla. Pienestä pääoma-ruiskeesta huolimatta Tecnotreen omistajat joutuvat edelleen kantamaan merkittävää riskiä yhtiön liiketoiminnan jatkuvuudesta ja osakkeen nousupotentiaali hautautuu yhtiön tarvitseman rahoituksen aiheuttamaan diluutioon. Emme pidä osakkeen tuotto/riski -suhdetta houkuttelevana ja suosittelemme edelleen seuraamaan rahoituskriisin jatkumista katsomon puolelta. 

Inderes analyysi
25.6.
2018

Emme näe yhtiön nykyisessä vaikeassa tilanteessa pienomistajille realistista ulospääsyä positiivisella lopputuloksella. Mielestämme sijoittajan ei kannata osallistua yhtiön kärjistyvään omistajariitaan, jossa voiton todennäköisyydet ovat pienet. Omistusriita ja pääomistajan pyrkimys ajaa yhtiötä konkurssiin voi vaikeuttaa merkittävästi Tecnotreen liiketoimintaa asiakkaiden jäädyttäessä tilauksiaan. Siten yhtiön kyky tuottaa rahavirtaa ja selvitä maksuvelvoitteistaan vaikeutuu merkittävästi ja lopputuloksessa kukaan ei voita, jos kriisi ei nyt ratkea nopeasti.

Inderes analyysi
22.5.
2018

Yhtiö on keskellä omistussotkua ja rahoituskriisiä, jossa tuottopotentiaali nykykurssiin nykyiselle osakkeenomistajalle on mielestämme parhaassakin skenaariossa reilut 20 % ja huonossa skenaariossa nollan ympäristössä. Arviomme mukaan omistajan on parempi myydä osakkeet nyt, kuin jäädä odottamaan ratkaisua yhtiön epäselvään tilanteeseen.

Inderes analyysi
19.4.
2018

Viking Acquisitionsin ostotarjous Tecnotreestä on saavuttanut 79 %:n omistuksen rajan, joten tarjouksen edellyttämä 90 %:n lunastusrajan saavuttaminen edellyttää vielä 11 %:n omistuksen saavuttamista. Viking Acquisitions on jatkanut tarjousaikaa 30.4.2018 asti. Toistamme aiemman heti ostotarjouksen jälkeen antamamme näkemyksemme, jonka mukaan omistajien kannattaa hyväksyä käteistarjous nyt, kun kohtalainen ratkaisu yhtiön pitkään jatkuneeseen epävarmaan tilanteeseen viimein löytyi.

Tecnotree

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas