Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

TietoEVRY

Viimeisimmät raportit

Analyytikko

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

inderesTV
25.9.
2021

Pörssisijoittajan viikko tarjoaa läpileikkauksen Helsingin pörssin eri toimialoihin. Tiistaina teemana toimivat Teknologia ja Media.

Tiedotteet
24.9.
2021

TietoEVRY Oyj           PÖRSSITIEDOTE          24.9.2021, klo 8.00

TietoEVRYn yhtiökokous päätti 25.3.2021, että osinkoa jaetaan yhteensä 1,32 euroa osakkeelta, ja että maksu tapahtuu kahdessa erässä.

Alkaen tästä päivästä 24.9.2021 kaupankäynti TietoEVRYn osakkeilla (Nasdaq Helsinki: TIETO, Nasdaq Tukholma: TIETOS, Oslon Pörssi: TIETO) tapahtuu ilman oikeutta toiseen osinkoerään 0,66 euroa osakkeelta.

Tämä ilmoitus pohjautuu Norjan Arvopaperimarkkinalain 5-12 luvun tiedottamisvelvoitteisiin.

Lisätietoja:

Tiedotteet
21.9.
2021

TietoEVRY Oyj            Pörssitiedote          21.9.2021 klo 9.00

TietoEVRY Oyj on saanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen. Incentive Investment Funds ICAVin omistusosuus TietoEVRYssä nousi 17.9.2021 yli 5 % rajan 6 041 221 osakkeeseen, joka vastaa 5,10 %:n osuutta TietoEVRY:n osakkeista.

Incentive AS hallinnoi useampia rahastoja, mukaan lukien Incentive Investment Funds ICAVin alarahastoja. Incentive Investment Funds ICAVin omistamiin osakkeisiin liittyvää äänioikeutta TietoEVRYssä käyttää Incentive AS.  

inderesTV
15.9.
2021

Tomi Hyryläinen, talousjohtaja, TietoEVRY

Tiedotteet
9.9.
2021

TietoEVRY Oyj                   PÖRSSITIEDOTE              9.9.2021, klo 13.00

TietoEVRY Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano määräytyi 31.8.2021 suomalaiseen, norjalaiseen ja ruotsalaiseen osakasluetteloon merkittyjen omistusten ja niistä saatujen selvitysten perusteella.  

Tiedotteet
8.9.
2021

TietoEVRY Corporation           PÖRSSITIEDOTE          8.9.2021 klo 19.00

TietoEVRY Oyj:n hallituksen jäsen Rohan Haldea on ilmoittanut luopuvansa hallituspaikastaan TietoEVRYssä 8.9.2021 alkaen. Tieto Oyj:n ja EVRY ASA:n sulautumisen yhteydessä joulukuussa 2019 Apax Partners LLP:stä, joka toimii Lyngen Holdco S.A.R.L.:n kautta ("Apax"), tuli TietoEVRYn suurin osakkeenomistaja. Rohan Haldea on toiminut Apaxin edustajana TietoEVRYn hallituksessa sulautumisen toteutumisesta lähtien. 

Tiedotteet
8.9.
2021

TietoEVRY Oyj             Pörssitiedote            8.9.2021 klo 15.30

TietoEVRY Oyj on saanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Apax Guernsey (Holdco) PCC Limited:ltä.

Lyngen Holdco S.à r.l.:n ja Apax Global Alpha Limited:n omistusosuus TietoEVRY:ssä on 7.9.2021 laskenut alle 5 %:n rajan näiden myytyä koko omistuksensa. Lyngen Holdco S.à r.l. ja Apax Global Alpha Limited ovat Apax Guernsey (Holdco) PCC Limited:n hallinnoimia yhtiöitä.

Lisätietoja:

Kjell Arne Hansen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +47 95040372, kjell.hansen(at)tietoevry.com

inderesTV
7.9.
2021

Kotimaisen IT-palvelusektorin toisen neljänneksen tuloskausi oli kaksijakoinen. IT-palvelumarkkinan kasvu jatkui vahvana ja sektorin asiakaskysynnän näkymät ovat parantuneet lyhyellä aikavälillä. Kannattavuutta kuitenkin painoi henkilöstön korkea vaihtuvuus, joka vaikuttaa kiihtyneen vuoden edetessä. Analyytikko Joni Grönqvist kommentoi.

Analyytikon kommentti IT-palvelusektorin tuloskaudesta.

Analyytikon kommentti
7.9.
2021

IT-palvelumarkkinan kasvu jatkui vahvana ja oli orgaanisesti keskimäärin 10 % Q2:lla. Sektorin asiakaskysynnän näkymät ovat parantuneet lyhyellä aikavälillä, kun yksityisen sektorin pieni epävarmuus on asteittain purkaantunut.

Inderes analyysi
28.7.
2021

Mielestämme TietoEVRY on selvästi aliarvostettu houkuttelevalla it-palvelusektorilla ja näemme osakkeessa houkuttelevan riskikorjatun tuottopotentiaalin. Samalla myimme lopun omistuksemme Siilissä ja kotiutimme hyvästä pitkän aikavälin sijoituksesta loputkin voitot.

TietoEVRY

ipo 

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Mallisalkku