Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Tulikivi

Analyytikko

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
31.3.
2021

31.3.2021 13:00
TULIKIVI OYJ
VUOSIKERTOMUS, 31.3.2021 KLO 13.00

TULIKIVI OYJ:N VUODEN 2020 VUOSIKERTOMUS ON JULKAISTU
Tulikivi Oyj vuoden 2020 vuosikertomus sisältää yhtiön vuoden 2020 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen, hallituksen toimintakertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportin. Vuosikertomus on tämän tiedotteen liitteenä PDF-tiedostona ja on saatavilla yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.tulikivi.com.

Yhtiöjulkaisu
31.3.
2021
Tiedotteet
17.3.
2021

Tulikivi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 28.4.2021 klo 13.00 alkaen Borenius Asianajotoimisto Oy:n tiloissa, Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki.

Tiedotteet
5.3.
2021

 

 

 - Tulikivi-konsernin liikevaihto oli neljännellä vuosineljänneksellä 9,1 Me (8,8 Me 10-12/2019) ja vuonna 2020 liikevaihto oli 29,2 Me (28,7 Me 1-12/2019).      

- Tulikivi-konsernin liiketulos oli neljännellä vuosineljänneksellä 0,6 (-0,5) Me ja liiketulos vuonna 2020 oli 1,2 (-0,8) Me. Vuonna 2019 tehtiin liikearvoon 0,8 Me arvonalennus.  

- Tulikivi-konsernin vertailukelpoinen liiketulos oli neljännellä vuosineljänneksellä 0,6 (0,4) Me ja vertailukelpoinen liiketulos vuonna 2020 oli 1,2 (0,0) Me.  

Tiedotteet
19.1.
2021

TULIKIVI OYJ:N TYTÄRYHTIÖ NORDIC TALC KÄYNNISTÄÄ SUOMUSSALMEN TALKKIHANKKEEN YVA-MENETTELYN

Tulikivi Oyj:n tytäryhtiö Nordic Talc Oy on osana Suomussalmen talkkihankkeen toteutettavuusselvitystä päättänyt käynnistää ympäristön vaikutusten arviointia koskevan menettelyn (YVA-menettely). Siinä arvioidaan alueelle suunnitellun louhoksen ja talkkirikastamon ympäristövaikutuksia. Suunniteltu avolouhos sijoittuu Tulikiven Suomussalmen kaivospiirin kuuluvaan Haaposen esiintymään. Talkkirikastamon suunniteltu kapasiteetti on noin 125 000 tonnia talkkia vuodessa.  

Tiedotteet
7.1.
2021

Tulikivi Oyj, pörssitiedote 7.1.2021 klo 9:30

Tulikivi Oyj - Johdon liiketoimet: Jouko Toivanen

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Jouko Toivanen

Asema: Talousjohtaja

Liikkeeseenlaskija: Tulikivi Oyj

LEI: 743700GSL41H2DXZY963

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700GSL41H2DXZY963_20210105181958_8

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-01-04

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009900583

Tiedotteet
18.12.
2020

TULIKIVI OYJ
TULOSJULKISTAMISAJANKOHDAT 18.12.2020 KLO 14.00

TULIKIVI OYJ:N TALOUDELLISET TIEDOTTEET VUONNA 2021
Tulikivi Oyj julkaisee vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteen 5.3.2021. Vuosikertomus julkistetaan yhtiön internet-sivuilla viikolla 13. Varsinainen yhtiökokous pidetään 28.4.2021.

Vuonna 2021 julkaistaan seuraavat katsaukset:
- tammi-maaliskuulta osavuosikatsaus 7.5.2021
- tammi-kesäkuulta puolivuosikatsaus 20.8.2021
- tammi-syyskuulta osavuosikatsaus 5.11.2021

Tiedotteet
18.12.
2020


TULIKIVI NOSTAA OHJEISTUSTAAN VUODELLE 2020: LIIKEVAIHDON ARVIOIDAAN OLEVAN NOIN 29 MILJOONAA EUROA JA VERTAILUKELPOISEN LIIKETULOKSEN ARVIOIDAAN OLEVAN NOIN 1,0 MILJOONA EUROA

Aiemmin 6.11.2020 julkaistussa osavuosikatsauksessa vuoden 2020 liikevaihdon arvioitiin olevan 27-29 miljoonaa euroa, ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioitiin olevan voitollinen.

Tiedotteet
27.11.
2020

27.11.2020 17:00
TULIKIVI OYJ

Tulikivi on allekirjoittanut 27.11.2020 rahoittajiensa kanssa rahoitussopimuksen, jossa sovitaan yhtiön luottojen lyhennyksistä vuosina 2020 - 2021 rahoittajien vastuiden suhteissa sekä rahoittajille annettavista kovenanteista.

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555

inderesTV
24.11.
2020

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen

Tulikivi

Tulikivi

Pörssinoteerattu perheyritys Tulikivi Oyj on maailman suurin lämpöä varaavien tulisijojen valmistaja. Tulikivellä on kolme tuoteryhmää: Tulisijat, Sauna ja Sisustus. Tulikivi ja sen asiakkaat arvostavat hyvinvointia, sisustamista ja bioenergian hyötyjä. Tulikiven liikevaihto oli 29,2 Me (28,7 Me v. 2019), josta viennin osuus on yli puolet. Tulikivellä työskentelee noin 200 ihmistä. Konserniin kuuluvat emoyhtiö Tulikivi Oyj, Nordic Talc Oy, Tulikivi U.S. Inc ja OOO Tulikivi. Konserniyrityksiä ovat lisäksi Tulikivi GmbH ja The New Alberene Stone Company, Inc., joilla ei ole enää liiketoimintaa.