Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Tulikivi

Analyytikko

Tulevat tapahtumat

6
Mar
Osavuosikatsaukset

Yhtiön vuosikertomukset

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
29.9.
2020

Tulikivi Oyj - Johdon liiketoimet: Jaakko Aspara

Tulikivi Oyj, pörssitiedote 29.9.2020 klo 13:00

Tulikivi Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Jaakko Aspara

Asema: Hallituksen jäsen

Liikkeeseenlaskija: Tulikivi Oyj

LEI: 743700GSL41H2DXZY963

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700GSL41H2DXZY963_20200928164232_2

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-09-28

Tiedotteet
21.8.
2020

Tulikivi Oyj                                              
Puolivuosikatsaus 1-6/2020: Liikevaihto edellisen vuoden tasolla ja liiketulos parani
21.8.2020 klo 13.00

Tiedotteet
16.6.
2020

Tulikivi Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 16.6.2020

Tulikivi Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.6.2020 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2019 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa ei jaeta. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset osakeanneista päättämisestä, omien osakkeiden luovuttamisesta sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Yhtiökokous hyväksyi Tulikivi Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikan. Päätös palkitsemispolitiikasta on neuvoa-antava.

Tiedotteet
4.6.
2020

4.6.2020 13:00

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus

Tulikivi Oyj on 3.6.2020 vastaanottanut Rimonne Baltic OÜ:lta arvopaperimarkkinalain ("AML") 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Rimonne Baltic OÜ:n osuus Tulikivi Oyj:n osakkeista on alittanut 5 prosentin rajan.

Rimonne Baltic OÜ:n omistus laski 3.6.2020 tehtyjen kauppojen seurauksena 2 900 000 osakkeeseen eli 4,84 prosenttiin Tulikivi Oyj:n osakkeista ja 2,25 prosenttiin Tulikivi Oyj:n osakkeiden äänimäärästä.

Tulikivi Oyj

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen

Tiedotteet
22.5.
2020

 

KUTSU TULIKIVI OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 2020

Tulikivi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 16.6.2020 klo 9.00 alkaen Borenius Asianajotoimisto Oy:n tiloissa, Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki.

Tiedotteet
8.5.
2020

Tulikivi Oyj                                              
Osavuosikatsaus 1-3/2020: Liikevaihto ja liiketulos edellisen vuoden tasolla
8.5.2020 klo 13.00

Tiedotteet
6.5.
2020

Tulosvaroitus: Tulikivi arvioi Covid-19-pandemian heikentävän yhtiön liikevaihtonäkymiä

Covid-19-pandemian vaikutus Tulikiven liiketoimintaan on toistaiseksi ollut rajallinen. Covid-19- pandemia tulee kuitenkin laskemaan liikevaihtoa erityisesti Keski-Euroopan vientimaista lähikuukausina. Tulikiven liikevaihto oli 28,7 miljoonaa euroa vuonna 2019.

Liikevaihdon epävarmuuden vuoksi toimintoja on sopeutettu tuotantoa ja toimihenkilöitä lomauttamalla sekä kehityshankkeita siirtämällä.

Päivitetyt tulevaisuuden näkymät:

Tiedotteet
27.3.
2020

TULIKIVI OYJ PERUSTAA NORDIC TALC OY:N, 27.3.2020 klo 14.00

Tiedotteet
27.3.
2020

VUOSIKERTOMUS 2019, 27.3.2020 klo 13.00

Tulikivi Oyj:n vuosikertomus sisältäen vuoden 2019 tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu pdf-tiedostona suomeksi ja englanniksi yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.tulikivi.com.

 

 

TULIKIVI OYJ

Heikki Vauhkonen

toimitusjohtaja

Yhtiöjulkaisu
27.3.
2020

Tulikivi

Tulikivi

Pörssinoteerattu perheyritys Tulikivi Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Tulikiven, joka on maailman suurin lämpöä varaavien tulisijojen valmistaja. Tulikivellä on kolme tuoteryhmää: Tulisijat, Sauna ja Sisustus. Tulikivi ja sen asiakkaat arvostavat hyvinvointia, sisustamista ja bioenergian hyötyjä. Tulikiven liikevaihto on noin 30,5 Me, josta viennin osuus on puolet. Tulikivellä työskentelee noin 200 ihmistä.