Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Tulikivi

Analyytikko

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
19.1.
2021

TULIKIVI OYJ:N TYTÄRYHTIÖ NORDIC TALC KÄYNNISTÄÄ SUOMUSSALMEN TALKKIHANKKEEN YVA-MENETTELYN

Tulikivi Oyj:n tytäryhtiö Nordic Talc Oy on osana Suomussalmen talkkihankkeen toteutettavuusselvitystä päättänyt käynnistää ympäristön vaikutusten arviointia koskevan menettelyn (YVA-menettely). Siinä arvioidaan alueelle suunnitellun louhoksen ja talkkirikastamon ympäristövaikutuksia. Suunniteltu avolouhos sijoittuu Tulikiven Suomussalmen kaivospiirin kuuluvaan Haaposen esiintymään. Talkkirikastamon suunniteltu kapasiteetti on noin 125 000 tonnia talkkia vuodessa.  

Tiedotteet
7.1.
2021

Tulikivi Oyj, pörssitiedote 7.1.2021 klo 9:30

Tulikivi Oyj - Johdon liiketoimet: Jouko Toivanen

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Jouko Toivanen

Asema: Talousjohtaja

Liikkeeseenlaskija: Tulikivi Oyj

LEI: 743700GSL41H2DXZY963

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700GSL41H2DXZY963_20210105181958_8

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-01-04

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009900583

Tiedotteet
18.12.
2020

TULIKIVI OYJ
TULOSJULKISTAMISAJANKOHDAT 18.12.2020 KLO 14.00

TULIKIVI OYJ:N TALOUDELLISET TIEDOTTEET VUONNA 2021
Tulikivi Oyj julkaisee vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteen 5.3.2021. Vuosikertomus julkistetaan yhtiön internet-sivuilla viikolla 13. Varsinainen yhtiökokous pidetään 28.4.2021.

Vuonna 2021 julkaistaan seuraavat katsaukset:
- tammi-maaliskuulta osavuosikatsaus 7.5.2021
- tammi-kesäkuulta puolivuosikatsaus 20.8.2021
- tammi-syyskuulta osavuosikatsaus 5.11.2021

Tiedotteet
18.12.
2020


TULIKIVI NOSTAA OHJEISTUSTAAN VUODELLE 2020: LIIKEVAIHDON ARVIOIDAAN OLEVAN NOIN 29 MILJOONAA EUROA JA VERTAILUKELPOISEN LIIKETULOKSEN ARVIOIDAAN OLEVAN NOIN 1,0 MILJOONA EUROA

Aiemmin 6.11.2020 julkaistussa osavuosikatsauksessa vuoden 2020 liikevaihdon arvioitiin olevan 27-29 miljoonaa euroa, ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioitiin olevan voitollinen.

Tiedotteet
27.11.
2020

27.11.2020 17:00
TULIKIVI OYJ

Tulikivi on allekirjoittanut 27.11.2020 rahoittajiensa kanssa rahoitussopimuksen, jossa sovitaan yhtiön luottojen lyhennyksistä vuosina 2020 - 2021 rahoittajien vastuiden suhteissa sekä rahoittajille annettavista kovenanteista.

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555

InderesTV
24.11.
2020

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen

Tiedotteet
6.11.
2020

Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 1-9/2020: Liikevaihto edellisen vuoden tasolla ja liiketulos parani

Tiedotteet
29.9.
2020

Tulikivi Oyj - Johdon liiketoimet: Jaakko Aspara

Tulikivi Oyj, pörssitiedote 29.9.2020 klo 13:00

Tulikivi Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Jaakko Aspara

Asema: Hallituksen jäsen

Liikkeeseenlaskija: Tulikivi Oyj

LEI: 743700GSL41H2DXZY963

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700GSL41H2DXZY963_20200928164232_2

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-09-28

Tiedotteet
21.8.
2020

Tulikivi Oyj                                              
Puolivuosikatsaus 1-6/2020: Liikevaihto edellisen vuoden tasolla ja liiketulos parani
21.8.2020 klo 13.00

Tiedotteet
16.6.
2020

Tulikivi Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 16.6.2020

Tulikivi Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.6.2020 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2019 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa ei jaeta. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset osakeanneista päättämisestä, omien osakkeiden luovuttamisesta sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Yhtiökokous hyväksyi Tulikivi Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikan. Päätös palkitsemispolitiikasta on neuvoa-antava.

Tulikivi

Tulikivi

Pörssinoteerattu perheyritys Tulikivi Oyj on maailman suurin lämpöä varaavien tulisijojen valmistaja. Tulikivellä on kolme tuoteryhmää: Tulisijat, Sauna ja Sisustus. Tulikivi ja sen asiakkaat arvostavat hyvinvointia, sisustamista ja bioeregian hyötyjä. Tulikiven liikevaihto oli 28,7 Me (28,6 Me v. 2018), josta viennin osuus on yli puolet. Tulikivellä työskentelee noin 200 ihmistä. Konserniin kuuluvat emoyhtiö Tulikivi Oyj, Tulikivi U.S. Inc ja OOO Tulikivi. Konserniyrityksiä ovat lisäksi Tulikivi GmbH ja The New Alberene Stone Company, Inc., joilla ei ole enää liiketoimintaa.