Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Tulikivi

Analyytikko

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
20.8.
2021
 

- Tulikivi-konsernin liikevaihto oli toisella vuosineljänneksellä 9,3 Me (7,4 Me 4-6/2020) ja liikevaihto oli katsauskaudella 15,8 Me (13,1 Me 1-6/2020).
- Tulikivi-konsernin liiketulos oli toisella vuosineljänneksellä 1,1 (0,5) Me ja liiketulos oli katsauskaudella 1,1 (0,0) Me.
- Tulikivi-konsernin tulos ennen veroja oli toisella vuosineljänneksellä 1,0 (0,3) Me ja tulos ennen veroja oli katsauskaudella 0,8 (-0,4) Me.

Tiedotteet
18.8.
2021

Tulikivi nostaa ohjeistustaan vuodelle 2021: Liikevaihdon arvioidaan olevan 32-35 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan paranevan selvästi

Aiempi ohjeistus vuodelle 2021 (julkaistu 5.5.2021): Liikevaihdon arvioidaan olevan 31-33 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan paranevan selvästi.

Tiedotteet
7.5.
2021

Tulikivi Oyj                                                         
Osavuosikatsaus 1-3/2021: Liikevaihto kasvoi, liiketulos parani ja tilauskanta vahvistui
7.5.2021 klo 13.00

Tiedotteet
5.5.
2021

 

Tulikivi nostaa ohjeistustaan vuodelle 2021: Liikevaihdon arvioidaan olevan 31-33 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan paranevan selvästi

Aiempi ohjeistus vuodelle 2021 (julkaistu 5.3.2021): Liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan paranevan.

Tiedotteet
28.4.
2021

Tulikivi Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 28.4.2021

Tulikivi Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin poikkeuksellisin menettelyin 28.4.2021 Helsingissä Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi 3.10.2020 voimaan tulleen väliaikaisen lain (677/2020) nojalla. Osakkeenomistajilla ja heidän asiamiehillään oli mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei ollut mahdollista osallistua paikan päällä.

Tiedotteet
31.3.
2021

31.3.2021 13:00
TULIKIVI OYJ
VUOSIKERTOMUS, 31.3.2021 KLO 13.00

TULIKIVI OYJ:N VUODEN 2020 VUOSIKERTOMUS ON JULKAISTU
Tulikivi Oyj vuoden 2020 vuosikertomus sisältää yhtiön vuoden 2020 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen, hallituksen toimintakertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportin. Vuosikertomus on tämän tiedotteen liitteenä PDF-tiedostona ja on saatavilla yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.tulikivi.com.

Yhtiöjulkaisu
31.3.
2021
Tiedotteet
17.3.
2021

Tulikivi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 28.4.2021 klo 13.00 alkaen Borenius Asianajotoimisto Oy:n tiloissa, Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki.

Tiedotteet
5.3.
2021

 

 

 - Tulikivi-konsernin liikevaihto oli neljännellä vuosineljänneksellä 9,1 Me (8,8 Me 10-12/2019) ja vuonna 2020 liikevaihto oli 29,2 Me (28,7 Me 1-12/2019).      

- Tulikivi-konsernin liiketulos oli neljännellä vuosineljänneksellä 0,6 (-0,5) Me ja liiketulos vuonna 2020 oli 1,2 (-0,8) Me. Vuonna 2019 tehtiin liikearvoon 0,8 Me arvonalennus.  

- Tulikivi-konsernin vertailukelpoinen liiketulos oli neljännellä vuosineljänneksellä 0,6 (0,4) Me ja vertailukelpoinen liiketulos vuonna 2020 oli 1,2 (0,0) Me.  

Tiedotteet
19.1.
2021

TULIKIVI OYJ:N TYTÄRYHTIÖ NORDIC TALC KÄYNNISTÄÄ SUOMUSSALMEN TALKKIHANKKEEN YVA-MENETTELYN

Tulikivi Oyj:n tytäryhtiö Nordic Talc Oy on osana Suomussalmen talkkihankkeen toteutettavuusselvitystä päättänyt käynnistää ympäristön vaikutusten arviointia koskevan menettelyn (YVA-menettely). Siinä arvioidaan alueelle suunnitellun louhoksen ja talkkirikastamon ympäristövaikutuksia. Suunniteltu avolouhos sijoittuu Tulikiven Suomussalmen kaivospiirin kuuluvaan Haaposen esiintymään. Talkkirikastamon suunniteltu kapasiteetti on noin 125 000 tonnia talkkia vuodessa.  

Tulikivi