Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Wärtsilä

Viimeisimmät raportit

Analyytikko

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
26.10.
2020

Wärtsilän Q3-numerot olivat kokonaisuutena melko hyvin linjassa. Liikevaihto jäi odotuksista, mutta tilauskertymä ja oikaistu EBIT-marginaali yllättivät positiivisesti.

Inderes analyysi
19.7.
2020

Wärtsilän Q2-numerot olivat tilausten ja liikevaihdon osalta odotuksia paremmat ja oikaistu suhteellinen kannattavuus oli suunnilleen linjassa ennusteisiin. Yhtiö ei vieläkään tarjonnut päivitettyjä markkinanäkymiä, mutta kommentit olivat varovaisia.

Inderes analyysi
22.4.
2020

Wärtsilän Q1-numerot olivat ennakoitua paremmat ylärivien eli tilauskertymän ja liikevaihdon osalta, mutta kannattavuus oli lukuisista syistä paineessa. Kannattavuuspettymys on saanut meidät tarkistamaan alaspäin marginaaliodotuksiamme 2020-2021:lle ja ennusteissamme painottuukin nyt varovaisuus aiempaa enemmän.

Inderes analyysi
26.3.
2020

Koronaepidemia näkyy nopeasti Wärtsilän tilauskertymässä ja kannattavuudessa sekä viiveellä liikevaihdossa. Ennusteleikkauksemme vuosille 2020-2022 ovat merkittäviä ja seuraavat tätä logiikkaa. Wärtsilän syklinkestävyys on kuitenkin historiallisesti todella vahva, minkä takana on sekä vähäsyklinen että hyvin kannattava palveluliiketoiminta.

Inderes analyysi
31.1.
2020

Wärtsilän Q4-raportissa oli aavistustemme mukaisesti jo nähtävissä merkkejä paremmasta, mistä kertoivat odotuksia parempi tilauskertymä, Marinen ja Energyn vahvana jatkunut alla oleva kannattavuus, osin positiivisemmaksi korjattu näkymäkommentti sekä Energyn hyvä prospektikanta. Olemme nostaneet etenkin vuoden 2020 ja hieman myös vuoden 2021 kannattavuusennusteitamme. Osake on edelleen houkuttelevasti hinnoiteltu.

 

Inderes analyysi
20.1.
2020

Olemme yhä vakuuttuneita Wärtsilän pääomamarkkinapäivässä marraskuussa esitettyjen positiivisten ajureiden merkityksestä ja myös yhtiön vahvasta tuloskehityksestä vuosina 2020-2022. Osakkeen arvostus on edelleen hyvin maltillinen.

Inderes analyysi
27.11.
2019

Osakkeen arvostus on laskenut jo houkuttelevalle tasolle ja tiistain pääomamarkkinapäivä vahvisti uskoamme yhtiön kasvumahdollisuuksiin useissa valituissa segmenteissä. Emme ole muuttaneet ennusteitamme, mutta uskomme niiden toteutumiseen liittyvien riskien jonkin verran pienentyneen. Odotamme osakkeen nykyisen huomattavan arvostusdiskonton suhteessa verrokkeihin vähitellen eliminoituvan ja ennen kaikkea näemme osakkeen laskuvaran vähäisenä, vaikka selviä lyhyen tähtäimen nousuajureita ei olekaan vielä näkyvissä. 

Inderes analyysi
28.10.
2019

Syyskuisen tulosvaroituksen jälkeen Wärtsilän Q3-raportti oli iso pettymys heikon tilausvirran sekä Energyssä alennettujen 12 kk:n näkymien vuoksi. Kaikkiaan toimintaympäristössä on nyt selvästi enemmän uhkia kuin mahdollisuuksia, mikä on saanut meidät leikkaammaan selvästi vuosien 2020-2021 ennusteitamme. Osakkeen hinnoittelu on kohtuullinen, mutta kohollaan oleva riskiprofiili sekä todennäköisesti negatiivispainotteisena jatkuva uutisvirta estävät merkittävämmän kurssinousun.

Inderes analyysi
19.9.
2019

Wärtsilän keskiviikkoinen tulosvaroitus oli raju ja indikoi varsin mittavia ongelmia uusiin teknologioihin perustuvassa projektiliiketoiminnassa. Olemme leikanneet vuosien 2019-2020 ennusteitamme reippaasti ja uskomme heikon sentimentin osakkeen ympärillä jatkuvan melko pitkään. Merkittävänkään kurssilaskun jälkeen osakkeessa ei ole mielestämme nyt perusteltua nousuvaraa.

Inderes analyysi
19.7.
2019

Wärtsilän Q2-numerot olivat pettymys ja lisäksi yhtiö laski markkinanäkemystään.  Kysyntähuolet koskevat käytännössä koko laiteliiketoimintaa emmekä näe nyt tekijöitä, jotka kääntäisivät tämän suunnan. Olemme leikanneet ennusteitamme varsin reippaasti ja osakkeen edelleen kohtuullisesta arvostustasosta huolimatta emme näe lähiaikoina positiivisia kurssiajureita.

Wärtsilä

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2019 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.