Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Wulff-Yhtiöt

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisimmät videot

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyysi
26.7.
2022

Wulffin Q2-tulos oli selvästi odotuksiamme heikompi hintainflaation paineessa. Ohjeistus jäi kuitenkin ennalleen, minkä näemme toteutuvan yhtiön Staples-yrityskaupan synergioiden avulla. Ennusteemme laskivat tulosalituksen ja epävarmuuksien lisääntymisen johdosta, mutta emme odota hintainflaation vaikutuksen jatkuvan yhtä vahvana yhtiön hintojen korotuksien astuessa voimaan. Isossa kuvassa kasvu on ennusteillamme vielä vahvaa vuonna 2022 yrityskaupan ansiosta ja tulostaso pysyy vakaana.

Analyysi
15.6.
2022

Wulffin vahvan alkuvuoden ja hyvin sujuneen Staples-yrityskaupan integraation myötä luottomme yhtiön tulostasoon on ennallaan markkinoiden epävarmuustekijöistä huolimatta. Synergioilla on myös mahdollisuuksia ylittää vielä maltilliset ennusteemme eikä uusiakaan yritysostoja pirstaloituneessa markkinassa ole poissuljettu. Tulostasoon nähden arvostus tarjoaa selkeää nousuvaraa, mikä yhdessä kohtuullisen osinkotuoton kanssa nostaa tuotto-odotuksen hyvin houkuttelevaksi.

Analyysi
26.4.
2022

Wulffin Q1-tulos oli odotuksiamme parempi ja ohjeistus jäi ennalleen. Ennusteissamme ei ollut isoja muutoksia, vaikka kustannusinflaatio ja geopoliittinen tilanne ovat lisänneet loppuvuodelle hieman epävarmuuksia. Isossa kuvassa kasvu on ennusteillamme vahvaa vuonna 2022 yrityskaupan ansiosta ja tulostaso pysyy alkuvuodenkin perusteella oikein hyvänä. Tulostasoon nähden arvostus tarjoaa selkeää nousuvaraa, mikä yhdessä kohtuullisen osinkotuoton kanssa pitää tuotto-odotuksen houkuttelevana.

Analyysi
8.4.
2022

Työpaikkatuotteiden ja -palveluiden markkinoilla toimiva Wulff on viimeisien vuosien aikana osoittanut tuloskäänteen todeksi vielä kohtuullisen nopeasti muuttuneessa markkinatilanteessa. Tuloskäänteen jälkeen kasvulla otetaan loikka seuraavaan kokoluokkaan niin tuloksen kuin liikevaihdonkin osalta. Staples-yrityskaupan tuoma liikevaihto ja lähivuosina vahvistuvat synergiat pitävät tuloskasvumahdollisuudet hyvinkin vahvoina, vaikka talousympäristöön ja perinteiseen työpaikkatuotteiden markkinaan hieman nyt epävarmuuksia sisältyykin.

Analyysi
22.2.
2022

Wulffin Q4-tulos oli odotuksiamme parempi, mutta varovainen ohjeistus laski ennusteitamme lähivuosille. Kokoluokan tuplaava Staples-yrityskauppa näyttäisi etenevän hyvin ja synergioiden voi odottaa toteutuvan osin kuluvana vuonna. Kasvu on ennusteillamme vahvaa vuonna 2022 yrityskaupan ansiosta ja tulostaso pysyy hyvänä. Tulostasoon nähden arvostus tarjoaa mielestämme nousuvaraa, mikä yhdessä kohtuullisen osinkotuoton kanssa pitää tuotto-odotuksen houkuttelevana.

Analyysi
26.10.
2021

Wulffin Q3-tulos oli odotuksiamme parempi ja raportti kokonaisuudessaan jätti kehityksestä myönteisen kuvan. Kokoluokan tuplaava Staples-yrityskauppa näyttäisi etenevän hyvin ja synergioita voi odottaa jo loppuvuodelle. Lähivuosina kasvu Wulffille on vahvaa yrityskaupan ansiosta ja 3 MEUR:n vuosittaiset synergiat nostavat myös tuloksen uudelle tasolle. Yrityskaupan vaikutukset näkyvät vuonna 2022 kokonaisuudessaan ja siihen nähden Wulffin arvostus tarjoaa nousuvaraa, mikä yhdessä kohtuullisen osinkotuoton kanssa pitää tuotto-odotuksen houkuttelevana.

Analyysi
27.7.
2021

Yhtiön Q2-tulos oli ison yrityskaupan värittämä, mutta kokonaisuudessaan raportti oli odotuksiamme parempi. Lähivuosina kasvu Wulffille on vahvaa yrityskaupan ansiosta ja synergiat nostavat myös tuloksen uudelle tasolle. Hyvän raportin myötä luottomme synergioihin ja yrityskaupan etenemiseen vahvistui. Yrityskaupan vaikutukset näkyvät vuonna 2022 kokonaisuudessaan ja siihen nähden Wulffin arvostus tarjoaa nousuvaraa, mikä yhdessä kohtuullisen osinkotuoton kanssa pitää tuotto-odotuksen houkuttelevana.

Analyysi
4.5.
2021

Wulff tiedotti maanantaina ostavansa Staplesin Suomen toiminnot. Kaupan myötä Wulffin liikevaihto kertaheitolla kaksinkertaistuu yli 100 MEUR:oon ja synergioiden avulla myös tuloksella on lähivuosien aikana mahdollisuus tuplaantua. Kauppahinta vaikuttaa oikaistuilla luvuilla todella halvalta, Wulffin oman arvostuksen ollessa moninkertainen kauppaan nähden. Yrityskaupan vaikutukset näkyvät vuonna 2022 kokonaisuudessaan ja siihen nähden Wulffin arvostus tarjoaa merkittävää nousuvaraa. 

Analyysi
27.4.
2021

Alkuvuoden suoritus on jatkunut viime vuoden erinomaisella tasolla. Kysyntä ajankohtaisille hygienia-, suojaus- ja puhdistustuotteille on pysynyt hyvällä tasolla. Kysyntä em. tuotteille jatkuu arviomme mukaan koronan hellittäessäkin, kun samalla talouden palautuminen tukee muiden kärsineiden liiketoimintojen (messut) näkymiä eteenpäin mentäessä. Yhtiöllä on näin hyvät edellytykset yltää hyvään tulostasoon myös vuonna 2021. Arvostus on mielestämme kohtuullinen ja nostaa vahvan osingon kanssa tuotto-odotuksen selvästi positiiviseksi.

Analyysi
15.4.
2021

Yhtiö on arviomme mukaan vielä hyötynyt Q1:n aikana vallitsevasta koronatilanteesta ja samalla osakekurssi on laskenut selvästi alle tavoitehintamme. Arvostus on mielestämme maltillinen ja myös kasvava osinko lisää osakkeen tuotto-odotusta.

Wulff-Yhtiöt

Inderes kategoriat

Inderes Yhtiöasiakas