Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

YIT

Viimeisimmät raportit

Analyytikko

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

29.04.2022 - 10:00

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyytikon kommentti
30.6.
2022

Helen valitsi YIT:n ja espanjalaisen ACCIONAn allianssikumppaneiksi Helsingin Salmisaareen rakennettavaan meriveden lämmöntalteenottohankkeen tunnelijärjestelmän toteuttamisessa. Hankkeen rakentamisen kustannusarvio on noin 400 MEUR, josta YIT:n osuus tulee olemaan noin puolet.

Tiedotteet
29.6.
2022

YIT Oyj Sijoittajauutinen 29.6.2022 klo 13.30

YIT ja OP-Vuokratuotto -erikoissijoitusrahasto ovat allekirjoittaneet esisopimukset seitsemän vapaarahoitteisen kerrostalohankkeen rakentamisesta vuokrakäyttöön.

Osapuolet ovat sopineet, ettei sopimuksen kokonaisarvoa julkisteta.

Tiedotteet
29.6.
2022

YIT Oyj Sijoittajauutinen 29.6.2022 klo 13.00

Tiedotteet
28.6.
2022

YIT Oyj Sijoittajauutinen 28.6.2022 klo 12.00

YIT aloittaa Keilaniemenrantaan sijoittuvan kalliopysäköintilaitoksen rakentamisen kokonaisvastuu-urakkana. Urakan arvo YIT:lle on yhteensä noin 100 miljoonaa euroa ja se kirjataan vuoden 2022 toisen neljänneksen tilauskantaan. Rakentaminen aloitetaan elokuussa ja hankkeen on määrä valmistua vuonna 2026. Urakan toteuttaa YIT:n Infra-segmentti.

Tiedotteet
15.6.
2022

YIT Oyj Sijoittajauutinen 15.6.2022 klo 13.55

Muutos YIT:n sijoittajasuhteissa

Sijoittajasuhdejohtaja Tommi Järvenpää on ilmoittanut jättävänsä YIT:n ottaakseen vastaan tehtävän yhtiön ulkopuolella. Hän jatkaa nykyisessä tehtävässään YIT:llä 31.8.2022 saakka. YIT on käynnistänyt uuden sijoittajasuhdejohtajan haun.

"Haluan kiittää Tommia ammattimaisesta työstä YIT:n sijoittajasuhteiden johtamisessa ja toivottaa hänelle menestystä myös tulevassa roolissaan", sanoo YIT:n talousjohtaja Tuomas Mäkipeska.

Lisätietoja:

Tiedotteet
3.6.
2022

YIT Oyj Pörssitiedote 3.6.2022 klo 16.00

YIT pidentää sitovan valmiusluottolimiittisopimuksensa voimassaoloaikaa vuodella

YIT on sopinut lainanantajiensa kanssa 300 miljoonan euron sitovan valmiusluottolimiittisopimuksensa voimassaoloajan pidentämisestä vuodella käyttämällä vuoden jatko-option. Sopimuksen uusi eräpäivä on kesäkuussa 2025. Lainan eräpäivän siirrolla tuetaan YIT:n entisestään vahvaa likviditeettiasemaa. Valmiusluottolimiitti on nostamaton.

Lisätietoja:

Tiedotteet
30.5.
2022

YIT Oyj Pörssitiedote 30.5.2022 klo 18.15

YIT vetäytyy kaikesta toiminnasta Venäjällä saatuaan liiketoimintojensa myynnin päätökseen

YIT on saanut päätökseen Venäjän liiketoimintojensa myynnin Etalon Group PLC:lle. Kaupan toteutumisen myötä YIT vetäytyy kaikesta toiminnasta Venäjällä. YIT tiedotti 1.4.2022 allekirjoittaneensa kaupan. Vaikka kaupan loppuunsaattaminen kesti alkuperäistä suunnitelmaa kauemmin, kauppa toteutui sovitun kauppahinnan ja muiden ehtojen mukaisesti. Kaupan täsmälliset taloudelliset vaikutukset julkaistaan YIT:n puolivuosikatsauksessa.

Analyytikon kommentti
27.5.
2022

Rakennusalan alkuvuosi on ollut markkinahuolien sävyttämä. Geopoliittisen tilanteen eskaloituminen on johtanut kustannuspaineiden vahvistumiseen, materiaalien saatavuuden heikentymiseen sekä epävarmaan taloudelliseen aktiviteettiin.

Tiedotteet
13.5.
2022

YIT Oyj Pörssitiedote 13.5.2022 klo 14.30

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta YIT Oyj:ssä

YIT Oyj on 13. toukokuuta 2022 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 a pykälän mukaisen liputusilmoituksen Virala Oy Ab:lta. Ilmoituksen mukaan Virala Oy Ab:n ja sen määräysvaltaketjun omistamien YIT:n osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä oli 16,58 % 12.5.2022.

Tiedotteet
4.5.
2022

YIT Oyj Johdon liiketoimet 4.5.2022 klo 13.00

YIT Oyj: Johdon liiketoimet - Lindholm

YIT Oyj on vastaanottanut seuraavan ilmoituksen:

YIT Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Lindholm, Casimir

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: YIT Oyj

LEI: 529900M13GM4VSTE6W80

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 529900M13GM4VSTE6W80_20220503110256_68

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2022-05-02

YIT

ipo