Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Telia company

Analyst

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Read more

Viimeisin video

Latest insider trading

Net impact profile

inderesTV
Telias analytiker Joni Grönqvist
12.5.
2022

Telias första kvartal under 2022 gick över förväntan. Operativt fungerar bolaget bra och det inledda kostnadseffektiveringsprogrammet framskrider. Marknaden möjliggör prishöjningar, vilket är positivt i inflationstider. Analytiker Joni Grönqvist sammanfattar rapporten.

Videoinnehåll:
00:00 Introduktion
00:10 Telias Q1’22: något över förväntan
00:31 Operativt fungerar bolaget bra. Marknaden möjliggör prishöjningar, bra i inflationstider.
01:34 Kostnadseffektiveringsprogrammet skrider framåt, om än långsamt.

Tiedotteet
11.5.
2022

· Det hittills största interna utbildningsprogrammet i Norden av AWS - investering i kompetenshöjning för 10 procent av Telias alla medarbetare

Tiedotteet
9.5.
2022

Styrelsen har beslutat att utnyttja bemyndigandet att återköpa aktier, vilket godkändes av årsstämman den 6 april 2022.

För att täcka åtaganden enligt det av årsstämman 2019 beslutade "Långsiktigt incitamentsprogram 2019/2022", har styrelsen beslutat att återköpa maximalt 339 912 aktier som avses distribueras till deltagarna i programmet senast 27 maj.

Återköpsprogrammet är föremål för följande villkor:
  • Återköp av aktier får genomföras mellan den 9 maj och den 11 maj 2022.

Tiedotteet
27.4.
2022

En stark start på året

inderesTV
Telias analytiker Joni Grönqvist
14.4.
2022

Telia är kommunikationsjätten som förser Norden och Baltikum med uppkoppling och underhållning i form av mobiltelefoni och TV-innehåll, samt tjänster och produkter i anslutning till detta. Det sägs att stora skepp svänger långsamt. Detta verkar stämma även i Telias fall, som nu verkar vara på rätt kurs. I denna video sammanfattar analytiker Joni Grönqvist bolagets marknad, drivkrafter och strategi, samt utdelningspolicy och risker.

Videoinnehåll:
00:00 Introduktion
00:12 Verksamhet och geografisk marknad

Tiedotteet
13.4.
2022

Telia Company offentliggör resultatet för det första kvartalet 2022 onsdagen den 27 april omkring kl. 07.00.

Presentation och telefonkonferens

Allison Kirkby, VD och koncernchef, samt Per Christian Mørland, Finansdirektör, presenterar rapporten via en telefonkonferens kl. 09.30. Presentationen hålls på engelska.

Praktisk information:

Tiedotteet
6.4.
2022

Telia Company AB (publ) höll årsstämma idag den 6 april 2022. Årsstämman genomfördes endast genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Följande huvudsakliga beslut fattades vid årsstämman.

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om utdelning

Tiedotteet
23.3.
2022
  • Telia Companys andra gröna hybridobligation kommer att finansiera mer energieffektiva nät och gröna digitala lösningar
  • Obligationen emitteras som en del av Telias refinansiering av kommande inlösendatum för utestående hybridobligationer under 2022 och 2023 
  • Den emitterade gröna hybridobligationen har en löptid på 61,25 år med det första inlösendatumet efter 6,25 år; kupongen är 2,75 procent och räntekostnaden har fastställts till 2,875 procent

 

Tiedotteet
11.3.
2022

Rapporten finns nu publicerad för nedladdning på. www.teliacompany.com (https://www.teliacompany.com/sv/). Den svenska årsredovisningen finns även tillgänglig på Telias webbplats i European Single Electronic Format (ESEF).

Tiedotteet
7.3.
2022

Telia Company AB (publ), org.nr 556103-4249 håller årsstämma onsdagen den 6 april 2022. Med anledning av covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras endast genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet att närvara personligen eller genom ombud vid årsstämman.

Telia Company välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom poströstning. Information om de vid årsstämman fattade besluten kommer att offentliggöras onsdagen den 6 april 2022 så snart utfallet av poströstningen är slutligt fastställt.

Telia company

Svenska translation unavailable for Telia company.