EKP:n kokousantia: eurotalous puksuttaa potentiaalinsa yläpuolella

Euroopan keskuspankin eilinen korkokokous osoitti, että Frankfurtin auringon alla ei ole tapahtunut uutta. Keskuspankki teki kesäkuun kokouksessa selväksi, ettei korkopolitiikassa ole näillä näkymin tulossa muutoksia suuntaan tai toiseen ennen 2019 syksyä. Koska askelmerkit korkopolitiikalle olivat selvät eikä ennusteissa ollut odotuksia muutoksista rahapolitiikan linjaan, mielenkiinnon kohteena olivatkin jälleen kesäkuun jälkeen päivitetyt talousennusteet. Niiden perusteella talouskuva on sekä kuluvan että ensi vuoden osalta aiempaa heikompi, sillä sekä tämän että ensi vuoden talousennusteita jouduttiin jälleen tarkistamaan alaspäin. Ennustelaskuista alkaa tulla tapa, sillä keskuspankin ennusteita tälle vuodelle jouduttiin laskemaan kesäkuussakin. Kuten alla olevasta taulukosta on nähtävissä, muutokset eivät kuitenkaan olleet suuria ja nyt 2018 ennuste on 0,3 %-yksikköä alempana kuin esimerkiksi viime joulukuussa.

Pääjohtaja Mario Draghin mukaan pääsyy ennustelaskulle löytyy ulkomaisesta kysynnästä, joten vienti vaikuttaa olevan tällä hetkellä pullonkaulana talouskasvussa. Silti Draghin mukaan taloustilanne on edelleen valoisa ja kokonaistuotanto potentiaalinsa yläpuolella, eli euroalueen talous käy täydellä kapasiteetilla. Pääjohtaja uskookin, että euroalueen talous ja paraneva työllisyystilanne onnistuvat paikkaamaan protektionismin mukanaan tuomaa epävarmuutta. Silti inflaatio pysyy vaimeana, eli tarvetta elvytykselle on edelleen. Nettomääräiset arvopaperiostot EKP aikoo kuitenkin edelleen lopettaa tämän vuoden aikana.

EKP:n yllätyksetön kokous ja sitoutuminen nollakorkoihin oli jälleen osoitus siitä, että elvyttävän rahapolitiikan aika jatkuu euroalueella vielä pitkään. Keskuspankki on ottanut vahvan roolin velkakirjamarkkinoilla, ja sivuosaan siirtyminen on vaikeaa. Keskuspankin neuvostossa ei ole keskusteltu exit-strategiasta velkakirjaostojen suhteen eli siitä, milloin omistuksista aletaan luopumaan. Kirjoituksemme euroalueen elvytysloukosta on edelleen ajankohtainen.

Marianne Palmu