Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Mitä tarkoittaa skaalautuminen?

Blogi 05.10.2017 12:55 Sijoituskoulu

Mitä tarkoittaa skaalautuminen?

Olemme saaneet Inderes Q&A:han hyvän kysymyksen, mitä tarkoittaa bisneksen skaalautuminen? Meiltä on myös kysytty Q&A:ssa, mitä Nixun valvomopalveluiden skaalautuminen tarkoittaa, mistä Mikael Rautanen on usein puhunut. Tämän kertaisen Sijoituskoulun tehtävä on vastata tähän kysymykseen muutaman esimerkkiyhtiön eli Nixun (yli 1100 seuraajaa julkaisuhetkellä), Revenion (yli 1600 seuraajaa), Siilin (yli 1300 seuraajaa) ja Finnairin kautta (yli 1200 seuraajaa).

Mitä tarkoittaa sana skaalautuminen?
Itse skaalautuminen tarkoittaa, että mikä tahansa systeemi tai entiteetti pystyy operoimaan entistä suuremmalla tehokkuudella ilman, että sen tarvitsee lisätä resursseja toiminnan pyörittämiseen. Sijoittamisen kontekstissa tämä tarkoittaa, että yhtiö pystyy esimerkiksi kasvattamaan myyntiään ilman että sen täytyy kasvattaa kulujaan (esimerkiksi palkkaamalla lisää henkilöstä tai ostamalla lisää hyödykkeitä). Toisin sanoen yhtiön kannattavuus paranee liiketoiminnan skaalautuessa ja kokoluokan kasvaessa.

Teknologia skaalautuu, esimerkkinä Nixu.
Erityisesti teknologiayhtiöt pystyvät skaalaamaan toimintaansa. Otetaan esimerkiksi kyberturvayhtiö Nixu, jonka valvomopalvelut ovat skaalautuvaa liiketoimintaa. Nixun Cyber Defence Center - palvelukokonaisuudessa (CDC) yhtiö tuottaa asiakkaille digitaalisen ympäristön reaaliaikaista valvontaa ja tietomurtojen tutkintaa sekä muodostaa tilannekuvan organisaation verkkopalveluihin kohdistuvista uhista. Valvomo pystyy valvomaan kasvavaa määrää asiakkaita ilman, että siihen tarvitsee lisätä resursseja (palkata lisää henkilöitä) tiettyyn rajaan asti.

Toinen hyvä esimerkki skaalautuvuudesta on esimerkiksi Revenio Group, joka pystyy kasvattamaan myyntiään ilman, että kulut nousisivat mittakaavassa. Tämä skaalautuminen näkyy yhtiön korkeana ja alati kasvavana liikevoittomarginaalina, kuten näkyy kuvaajassa alla.

Erityisesti digitaalinen maailma mahdollistaa sen, että vaivalloisten alkuinvestointien jälkeen teknologiaan pystyy digitaalisesti monistamaan palvelua lähes loputtomasti ilman lisäresursseja (esimerkiksi pelien tai softapalveluiden digitaalinen jakelu). Skaalautumisessa on kuitenkin hyvä muistaa, että jos kulut ovat suhteellisen kiinteitä, liikevaihdon kääntyminen laskuun näkyy myös rumasti viivan alla eli tuloksessa.

Esimerkkejä ei-skaalautuvista liiketoiminnoista: Siili ja Finnair
Jos Revenion liiketoiminta on skaalautuvaa, niin päinvastoin it-palvelutalo Siilin liiketoiminta ei ole. Myydäkseen lisää, sanotaan esimerkin vuoksi 100 000 eurolla palveluita, on Siilin palkattava aina uusi työntekijä, josta aiheutuu lisäkuluja. Samalla tavalla Finnair ei pysty lennättämään ihmisiä enemmän maailmalla kiinteällä määrällä lentokoneita ja miehistöä, vaan jotta yhtiö pystyisi lisäämään liikevaihtoaan ja trafiikkia, on sen koulutettava lisää lentäjiä ja ostettava tai liisattava lisää koneita laivastoonsa josta aiheutuu kustannusten nousua.

Ylläolevassa kuviossa yhtiön A kulut pysyvät samalla tasolla 60 MEUR vuodessa, vaikka liikevaihto

kasvaa 200 miljoonaan euroon. Yhtiö B joutuu palkkaamaan lisää väkeä ja hankkimaan lisää resursseja palvellakseen kasvavaa asiakaskuntaa, joten sen kulut nousevat samassa tahdissa ylöspäin liikevaihdon kanssa.

Myös sijoittaminen on skaalautuvaa
Myös osakesijoittaminen on harrastuksena tai työnä skaalautuvaa. Maksimi työmäärä mitä sijoittamiseen voi laittaa tulee vastaan viimeistään siinä kohtaa, kun vuorokaudesta loppuu tunnit. Harrastuksen kauneus onkin siinä, että mitä suuremmaksi salkku kasvaa absoluuttisesti, sitä suuremman tuoton saa absoluuttisesti samalla tuntimäärällä. 

 

 

Verneri Pulkkinen