Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään

Finanssisektorin Q2-tuloskausi sujui odotuksia paremmin käytännössä kaikilta seuraamiltamme yhtiöiltä. Taustalla oli etenkin markkinan vahva elpyminen sekä koronasta johtuneet kulusäästöt. Sektorin yhtiöt lähtevätkin loppuvuoteen vahvoista asemista ja markkinatilanteen kestäessä tulemme näkemään sektorilta vahvaa tuloskasvua seuraavan 12kk:n aikana. Käsittelimme sektorin Q2-tuloskautta sekä isompaa kuvaa laajemmin eilen inderesTV:ssä.

Valtaosa seuraamistamme yhtiöistä ylitti odotukset

Aktian tuottokehitys elpyi Q2:lla vahvasti ja vertailukelpoiset liiketoiminnan tuotot kasvoivat noin 9 %:lla vertailukaudesta. Aktian kulutaso oli Q2:lla kuitenkin ennusteitamme korkeampi, mutta hyvän tuottokehityksen vetämänä kulu/tuotto-suhde parantui selvästi vertailukaudesta. Koronakriisi ei heijastunut konservatiivisena luotottajana tunnetun Aktian luottotappiokehitykseen (Q2’20: 1,8 MEUR) ja luottotappiot olivat edelleen hyvin matalat sekä absoluuttisesti että suhteessa luottokantaan. Kasvustrategian kannalta keskeisten UI-rahastojen uusmyynti sujui Q2:lla matkustusrajoitukset huomioiden hyvin ja kehittyvien markkinoiden korkorahastot keräsivät 266 MEUR:n nettomerkinnät (Q1’20: -371 MEUR). Q2-raportti ei tarjonnut uutta ohjeistusta, mutta yhtiö arvioi tuloskehityksen olevan loppuvuonna vakaata, mikäli markkinakehityksessä tai yhteiskunnallisissa olosuhteissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Viimeisin yhtiöpäivitys Aktiasta on luettavissa täältä.

Capmanin liikevaihto laski Q2:lla voimakkaasti (-35 % v/v), kun transaktiovetoinen Scala kärsi merkittävästi pysähtyneestä varainhankinta-aktiviteetista. Palveluliiketoiminnan heikkoutta paikkasivat kuitenkin Q2:lla elpyneet sijoitustuotot ja lopulta yhtiön Q2-tulos oli lähes ennusteidemme mukainen. CapMan kertoi Q2-tuloksen yhteydessä useista uusista varainkeruuhankkeista (NRE 3, Growth 2 ja Special Situations) ja sijoittajakysyntä käynnistettyjä hankkeita kohtaan on ollut vahvaa. Varainkeruuhankkeiden eteneminen alleviivaa yhtiön määrätietoista strategian toteuttamista ja kasvattavat luottamustamme ennustamaamme voimakasta tulosparannusta kohtaan. Viimeisin yhtiöpäivitys CapManista on luettavissa täältä.

Evli ylsi Q2:lla selvään tulosylitykseen etenkin oman taseen trading-tuottojen ja kertaluonteisten säästötoimenpiteiden siivittämänä. Evlin strategian keskiössä olevien kv-rahastojen uusmyynti hidastui koronakriisin myötä toisella vuosineljänneksellä odotetusti ja kansainväliset asiakkaat lunastivat yhtiön rahastoista Q2:lla pääomia yli 250 MEUR:lla. Vaikka Evlin Q2-tulosylitys johtui osaltaan kertaluonteisiksi tulkittavista tuotoista sekä väliaikaista kulusopeutuksista, oli Q2 yhtiöltä kokonaisuudessaan erinomainen suoritus. Alkuvuoden vahvan suorituksen painoarvoa kasvattaa erityisesti se, että Evli ei lähtenyt koronakriisiin ja markkinan alkuvuoden korjausliikkeeseen pankkina ja perinteisenä varainhoitajana erityisen helpoista lähtökohdista. Viimeisin yhtiöpäivitys Evlistä on luettavissa täältä.

eQ:n Varainhoito ylsi jälleen kerran vahvaan tulokseen Kiinteistö- ja PE-rahastojen palkkiotuottojen vahvan kasvun (+22 % v/v) vetämänä. Yhtiön Q2-tulos alitti kuitenkin ennusteemme odottamaamme suuremmasta oman taseen sijoituksiin kohdistuneesta negatiivisesta arvonmuutoksesta johtuen. eQ toisti Q2-tuloksensa yhteydessä Varainhoidon nettoliikevaihdon ja liikevoiton kasvua koskevan ohjeistuksensa, mutta kommentit olivat mielestämme kokonaisuudessaan kuitenkin varsin varovaisia. Näkemyksemme mukaan eQ:n uusmyyntinäkymät ovat tällä hetkellä varsin kaksijakoiset. eQ:lle keskeisten PE-rahastojen kysyntänäkymät vaikuttavat säilyvän vahvoina ja yhtiö keräsikin uusiin PE-rahastoihin pääomaa alkuvuonna 345 MEUR:lla sekä neljä uutta sijoitusmandaattia. Kiinteistörahastojen kohdalla Liikekiinteistöt-rahastoon kohdistui kesäkuussa koronakriisin myötä merkittävät 49 MEUR:n nettolunastukset ja näkemyksemme mukaan rahaston uusmyyntinäkymät ovat lyhyellä aikavälillä suhteellisen haastavat. Viimeisin yhtiöpäivitys eQ:sta on luettavissa täältä.

Taalerin H1-tulos ylitti selvästi ennusteemme ja raportti oli kautta linjan odotuksiamme parempi. Hyvän tuloskehityksen taustalla oli Varainhoidon odottamaamme parempi tulostaso, 2) Garantian erinomainen operatiivinen suorittaminen ja 3) Energian parantunut kannattavuus liiketoiminnan ylösajon myötä. Raportissa selkein heikkous nähtiin konsernihallinnossa, jonka kulutaso oli selvästi odottamaamme korkeampi. H1-raportin perusteella Varainhoidon uusmyynti on sujunut koronakriisistä huolimatta alkuvuonna hyvin ja yhtiö onnistui H1:n aikana lanseeraamaan uusia tuotteita. Taalerin H1-raportti tarjosi myös ensimmäisiä viitteitä siitä, että Varainhoidon krooniset kuluhaasteet on saatu hallintaan, mikä yhdessä onnistuneen uusmyynnin kanssa luo pohjaa kestävälle tulosparannukselle. Viimeisin yhtiöpäivitys Taalerista on luettavissa täältä.

Puolivuosittain tuloksensa raportoivan Titaniumin alkuvuoden kehityksen ympärille tummia pilviä loi ennakkoon Hoivarahaston alkuvuoden vaisu uusmyynti maalis- ja kesäkuun merkittävistä lunastuksista johtuen. Pelot osoittauvuivat kuitenkin aiheettomaksi ja Hoivarahaston tuotto- ja transaktiopalkkiot yhdessä erinomaisen kulutehokkuuden kanssa siivittivät Titaniumin selvään tulosylitykseen ja historiansa parhaaseen H1-tulokseen. H1-raportin perusteella Titanium vaikuttaa saaneensa trimmattua koneensa vuoden 2018 Investium-kaupan jälkeen erinomaiseen iskukuntoon, mikä yhdessä odottamamme Hoivarahaston piristyvän uusmyynnin kanssa kasvattaa luottamustamme lähivuosien tuloskasvunäkymiä kohtaan. Viimeisin yhtiöpäivitys Titaniumista on luettavissa täältä.

United Bankers ylsi H1:llä Titaniumin tapaan historiansa parhaaseen H1-tulokseen, kun yhtiö kirjasi tulokseensa ennakko-odotusten mukaisesti kertaluonteisen myyntivoiton kesäkuussa tapahtuneeseen NFF 1-metsärahaston myyntiin liittyen. Vaikka UB:n H1-tulos oli lähes ennusteidemme mukainen, oli tuloksen laatu selvästi odottamaamme parempi, kun Varainhoito ylsi selvästi ennusteitamme parempaan tulokseen (käyttökate H1’20: 7,8 MEUR vs. H1’20e: 6,4 MEUR). Varainhoidon selkeän tulosylityksen taustalla olivat ennusteitamme korkeammat jatkuvat palkkiot ja selviä edistysaskeleita ottanut kulutehokkuus. H1-raportti vahvistikin luottamustamme UB:n tuloskasvunäkymiä kohtaan ja odotamme yhtiöltä lähivuosina noin 12 %:n vuotuista tuloskasvua. Keskeisimmät tuloskasvuajurit ovat yhtiön keihäänkärkituotteiden eli metsä- ja kiinteistörahastojen kasvun jatkuminen sekä asteittain parantuva kulutehokkuus. Viimeisin yhtiöpäivitys United Bankersista on luettavissa täältä.

EAB:n H1-tulos jäi ennusteistamme, kun yhtiön toteuttamien kustannusäästötoimenpiteiden hyödyt eivät heijastuneet täysimääräisesti alkuvuoden tuloskehitykseen. Vaikka EAB:n H1-tulos jäikin ennusteistamme, oli raportista löydettävissä useita positiivisia elementtejä, joista keskeisimpänä jatkuvien tuottojen 14 %:n kasvu vertailukaudesta. Koronapandemia ja epävarma markkinaympäristö on yhtiön mukaan hidastanut odotetusti sijoittajien päätöksentekoa ja yhtiö kertoikin H1-raportissa lykänneensä tämän myötä vaihtoehtorahastohankkeita myöhempään ajankohtaan. Yhtiö kertoi kuitenkin edelleen tavoitteekseen lanseerata uuden Uusiutuvan energian vaihtoehtorahaston H2:n aikana. EAB:n kestävän kannattavuuskäänteen kannalta loppuvuonna keskiössä ovatkin säästötoimenpiteiden tuomien hyötyjen täysimääräinen realisointi ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen ylösajossa onnistuminen. Viimeisin yhtiöpäivitys EAB:sta on luettavissa täältä

Koronan vaikutukset ovat jääneet pelättyä pienemmiksi, odotamme sektorilta vahvaa tuloskasvua

Q2- ja H1-raporttien perusteella finanssiyhtiöt vaikuttavat selvinneen koronaviruskriisistä ja alkuvuoden markkinaromahduksesta selvästi pelättyä pienemmin vaurioin. Alkuvuoden kehityksen perusteella parhaiten nykyiseen voimakkaan elvyttävän rahapolitiikan ja osakemarkkinoiden epävarmuuden kasvun värittämään markkinaympäristöön ovat positioituneet vaihtoehtoisiin omaisuuslajeihin keskittyneet varainhoitajat.

Koko sektorin tasolla vuosien 2020-2022e tulosennusteemme ovat nousseet Q2/H1-raporttien jälkeen mediaanitasolla noin 2-7 %. Päivitetyillä ennusteilla odotamme sektorin tulosten laskevan kuluvana vuonna EPS-tasolla (mediaani) noin 4 %:lla, mutta odotamme yhtiöiden palaavan ensi vuodesta alkaen vahvaan tuloskasvuun ja odotamme sektorin tulosten kasvavan vuosina 2021-2023e mediaanitasolla keskimäärin noin 15 %:n vuosivauhtia.

 

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

Aktia Pankki on vuonna 1825 perustettu suomalainen finanssikonserni, joka tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, varainhoito- ja henkivakuutuspalveluiden valikoimastaan. Konsernin maantieteelliseen toiminta-alueeseen kuuluvat Suomen rannikko, pääkaupunkiseutu ja sisämaan kasvukeskukset.