Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

S-Pankki tiedotti keskiviikkona ostavansa vakuutuskonserni Fennian varainhoito- ja kiinteistösijoituspalvelut. Kaupassa S-Pankille siirtyy hallinnoitavaa varallisuutta noin 2,1 mrd. eurolla. S-Pankin hallinnoitavat asiakasvarat olivat vuoden 2019 lopussa noin 9,1 mrd. euroa. Kauppahintaa ei tiedotteessa julkistettu. Yrityskauppa vaatii toteutuakseen vielä normaalit viranomaishyväksynnät.

Nykyisessä nollakorkoympäristössä pääomia on virrannut yhä kasvavissa määrin kiinteistöihin ja muihin listaamattomiin omaisuusluokkiin ja voimakkaan elvyttävästä rahapolitiikasta johtuen vaihtoehtoisten omaisuuslajien kysyntänäkymät tulevat säilymään myös vastaisuudessa vahvoina. Arviomme mukaan S-Pankki tähtää tiedotetulla yritysostolla asiakaskunnan ja hallinnoitavan varallisuuden kasvattamiseen sekä kiinteistötuotetarjonnan laajentamiseen. Fennian kiinteistörahastotarjontaan kuuluvat ainakin tontti- ja toimitilarahastot. 

S-Pankki on ollut viime vuosina hyvin aktiivinen toimija yritysjärjestelyiden saralla. Yhtiö laajentui varainhoitoon vuonna 2013 tapahtuneella FIM-yrityskaupalla ja samana vuonna nähtiin myös S-Pankin ja Tapiola Pankin yhdistyminen. Vuonna 2018 S-Pankki vahvisti asemiaan instituutiokentässä, kun FIM hankki itselleen Tresorin Varainhoitoliiketoiminnot. S-Pankki teki myös viime vuonna pienemmän kokoluokan yrityskaupan, kun yhtiö osti vaikuttavuussijoittamiseen keskittyneen Epiqus Oy:n.

Merkittävän kokoluokan yritysjärjestelyt ovat olleet kotimaisella finanssisektorilla viime vuosina suhteellisen vähäisiä ja suurten yrityskauppojen sijasta toimialalla on nähty joukko pienempiä järjestelyitä. Näihin lukeutuvat mm. Titaniumin Investium-yritysosto (2018), Evlin Kelonia-yrityskauppa (2018) sekä Aktian Varainhoitoliiketoiminnan vähemmistöosuuden hankinta (2019).

Suomen varainhoitomarkkina on keskittynyt varsin voimakkaasti suurille pankeille. Kolmen suurimman pankin osuus kotimaisista rahastopääomista oli noin 68 % vuonna 2019. Suurten pankkien lisäksi kotimaisessa varainhoitomarkkinassa toimii myös runsaslukuinen joukko keskisuuria ja pieniä sijoituspalveluyhtiöitä. Koska toimialalla skaalaedut ovat merkittäviä ja  kilpailukenttä on suurten pankkien ulkopuolella yhä varsin hajanainen, maaperä on otollinen toimialajärjestelyille. Pidämmekin varsin todennäköisenä, että alalle tulee lähivuosien aikana syntymään yksi selvästi nykyisiä keskisuuria toimijoita suurempi varainhoitaja, joka pystyy mittakaavansa ja tarjontansa puolesta haastamaan aiempaa voimakkaammin perinteiset pankit.

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti.