Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Eläkepommi tikittää

Keskuspankkien aggressiivinen rahapolitiikka kalvaa eläkejärjestelmien perusteita ympäri maailmaa. Eläkesijoitusten merkitys on kasvanut myös suomalaisten eläkkeiden rahoittamisessa.

Eläkevastuut yltävät Suomessa tällä hetkellä vajaaseen 1 000 miljardiin euroon. Korkotasolla on keskeinen vaikutus paitsi eläkesijoitusten tuotto-odotukseen myös eläkevastuiden määrään. Suomalaisen työeläkejärjestelmän kestävyyden kannalta vielä sijoitustuottoja olennaisempaa on kuitenkin, miten suuri osa suomalaisista käy töissä ja Suomen talous kehittyy.

Eläkeyhtiöt jumiutuivat nollakorkoihin -artikkeli: https://www.inderes.fi/fi/artikkeli/elakeyhtiot-jumiutuivat-nollakorkoihin

-Videon aiheet-
00:00 Eläkevastuut
01:49 Perhosefekti
05:31 Eläkemaksujen rahastointi: Sijoitukset ratkaisevat
08:10 Keskuspankit syntipukkeina
09:59 Lisää osakepainoa