Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Aallon Group

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
23.3.
2023

Aallon Group Oyj:n ("Aallon Group" tai "yhtiö") varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 23.3.2023.

Yhtiökokous pidettiin osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena.

AALLON GROUP OYJ Yhtiötiedote 23.3.2023 klo 14.00

Yhtiökokouksen päätökset

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Tiedotteet
1.3.
2023

Kokous pidetään osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena. Osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan täysimääräisesti kokouksen aikana joko etäyhteyden välityksellä tai kokouspaikalla Sanomatalon Tapahtumatila Elielissä osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen kokouspaikalla aloitetaan kello 9.30. Ohjeet etäosallistumiseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C. Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon.

Tiedotteet
24.2.
2023

AALLON GROUP OYJ Yhtiötiedote 24.2.2023 klo 10.30

Aallon Group Oyj:n vuosikertomus sekä toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2022 on julkaistu.

Materiaalit ovat tämän tiedotteen liitteenä ja luettavissa Aallon Group Oyj:n verkkosivuilta osoitteessa: https://aallongroup.fi/esitykset-ja-julkaisut

Aallon Group Oyj
HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ari Kelloniemi
puh. 0400 883 371

Analyysi
17.2.
2023

Aallon Group on löytänyt toimivan reseptin, jolla pieniä ja keskisuuria tilitoimistoja saadaan ostettua maltillisilla arvostuskertoimilla. Kokonaisuutena vuoden 2022 luvut ovat osoitus strategian toimivuudesta ja näemme hyvät edellytykset saman sapluunan monistamiselle myös jatkossa.

Analyytikon kommentti
16.2.
2023

Aallon Group on löytänyt toimivan reseptin, jolla pieniä ja keskisuuria tilitoimistoja saadaan ostettua maltillisilla arvostuskertoimilla. Kokonaisuutena vuoden 2022 luvut ovat osoitus strategian toimivuudesta ja näemme hyvät edellytykset saman sapluunan monistamiselle myös jatkossa.

inderesTV
16.2.
2023

Aallon eteni strategiansa viitoittamalla tiellä 2022. Liikevaihto kasvoi yritysostojen vetämänä. Toimitusjohtaja Ari Kelloniemi kommentoi analyytikko Atte Riikolan haastattelussa.

Aallon -analyysit löytyvät täältä https://www.inderes.fi/fi/yhtiot/aallon-group

00:00 H2
02:10 Orgaaninen kasvu
02:50 Yritysostot
03:35 Markkina
05:45 Fokusalueet
07:50 Kertaerät

Analyytikon kommentti
16.2.
2023

Aallon Group raportoi aamulla kasvun osalta odotetut, mutta kannattavuuden osalta odotuksiamme pehmeämmät luvut. Raportoidut luvut sisälsivät kuitenkin vastoin odotuksiamme kertaeriä, ja näistä oikaistuna tulosalitus oli melko pieni.

Tiedotteet
16.2.
2023

(Tilintarkastamaton)

Tämä tiedote on tiivistelmä Aallon Group Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 1.1.-31.12.2022. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän yhtiötiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa aallongroup.fi/sijoittajille.

AALLON GROUP OYJ Yhtiötiedote 16.2.2023 klo 8.00

Analyytikon kommentti
14.2.
2023

Odotamme yhtiöltä reipasta yritysostojen siivittämää liikevaihdon ja tuloksen kasvua.

inderesTV
19.1.
2023

Tilitoimistoyhtiö Aallon Group kasvaa defensiivisellä toimialalla yritysostojen vauhdittamana. Analyytikko Atte Riikola käy yhtiötä sijoituskohteena läpi.

Laaja raportti löytyy täältä https://www.inderes.fi/fi/defensiivisen-kasvun-resepti-hallussa

Aiheet

00:00 Aloitus
00:26 Bisnes
05:59 Digitalisation
12:08 Yritysostostrategia
17:08 Kannattavuus
20:00 Arvostus

Aallon Group

ipo 

Inderes kategoriat

Inderes Yhtiöasiakas