Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Citycon

Viimeisimmät raportit

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
11.10.
2021

Citycon Oyj   Pörssitiedote   11.10.2021 klo 15:15

Citycon Oyj on vastaanottanut 11.10.2021 arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigtin hallinnoimien osakkeiden osuus Citycon Oyj:n osakkeista ja äänistä on 8.10.2021 alittanut viisi (5) prosenttia.
CItycon Oyj:llä on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 177 998 525.
Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigtin omistus saadun ilmoituksen mukaan:

Tiedotteet
20.9.
2021

CITYCON OYJ  Pörssitiedote  20.9.2021 klo 15.45

Tiedotteet
20.9.
2021

CITYCON OYJ     Sisäpiiritieto     20.9.2021 klo 15:45

Tiedotteet
14.9.
2021

CITYCON OYJ Sisäpiiritieto 14.9.2021 klo 11:35

Tiedotteet
23.8.
2021

CITYCON OYJ   Pörssitiedote   23.8.2021 klo 20:00

Tiedotteet
5.8.
2021

CITYCON OYJ   Pörssitiedote   5.8.2021 klo 9.00 

Tiedotteet
4.8.
2021

CITYCON OYJ     Pörssitiedote     4.8.2021 klo 20.00

Tiedotteet
2.8.
2021

CITYCON OYJ   Pörssitiedote   2.8.2021 klo 12.45

Tiedotteet
8.7.
2021

CITYCON OYJ    Pörssitiedote    8.7.2021 klo 11.00

Citycon