Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Citycon

Viimeisimmät raportit

Analyytikko

Viimeisimmät videot

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyysi
2.11.
2020

Päätämme Cityconin analyysiseurannan ja tästä syystä emme anna osakkeelle enää tavoitehintaa (aik. 7,0 euroa) tai suositusta (aik. lisää). Suosittelemme sijoittajia seuraamaan jatkossa yhtiön omaa pörssi- ja sijoittajaviestintää. Citycon julkistaa tammi-syyskuun osavuosikatsauksen keskiviikkona (4.11.) noin kello 9.00.

Analyysi
5.8.
2020

Yhtiön eilen julkaisema Q2-raportti oli operatiivisesti selvästi odotuksiamme parempi. Siten raportti laski Cityconin koronakestävyyteen liittynyttä riskitasoa, vaikka suorat ennustemuutokset etenkin H2:lle ja lähivuosille jäivät vähäisiksi. Citycon hinnoitellaan näkemyksemme mukaan yhä alle sen käyvän arvon ja lievästä arvostuksen nousuvarasta sekä 7 %:n osinkotuotosta muodostuva tuotto-odotus on riskeihin peilattuna houkutteleva.

Analyysi
1.6.
2020

Cityconin osingon leikkaus oli odotettua, joskin leikkaus oli hieman suurempi mitä olimme itse ennustaneet. Cityconin arvostustaso on hyvin matala ja osake hinnoitellaan näkemyksemme mukaan selvästi alle käyvän arvon. Koronan yli katsovalle sijoittajalle osake tarjoaa mielestämme riskit huomioiden edelleen kohtuullisen houkuttelevan tuotto-odotuksen arvostustason nousuvaran ja osinkotuoton myötä.

Analyysi
24.4.
2020

Cityconin eilinen Q1-raportti oli odotustemme mukainen ja olemme tehneet sen myötä vain pieniä ennustetarkennuksia. Odotamme vuoden 2020 jäävän yhtiölle heikoksi koronan vuoksi ja yhtiön joutuvan leikkaamaan osinkoaan. Osake hinnoitellaan näkemyksemme mukaan selvästi alle sen käyvän arvon ja nykyinen arvostustaso tarjoaa koronan yli katsovalle sijoittajalle riskit huomioiden kohtuullisen hyvän tuotto-odotuksen.

Analyysi
19.3.
2020

Cityconin osake on koronaepidemian myötä laskenut linjassa muiden listattujen Eurooppalaisten kauppakeskusyhtiöiden kanssa 40 % viimeisen kahden kuukauden aikana ja osake hinnoitellaan pörssissä 52 % alle viimeisen EPRA NAV:in. Osakkeessa voi olla koronakriisin pitkittyessä negatiivisia kurssiajureita ja on mahdollista, että arvostus voi näiden myötä painua hetkellisesti vielä nykyistä alemmaksi. Esimerkiksi 2008 finanssikriisin synkimpinä hetkinä Cityconia hinnoiteltiin vielä selvästi nykyistä matalammin.

Analyysi
6.2.
2020

Cityconin tänään julkaisema Q4-raportti oli operatiivisesti hieman odotuksiamme parempi. Yhtiön hybridilainalla on kuitenkin kiinteistöhankinnoista huolimatta arviomme mukaan lähivuosina negatiivinen vaikutus oikaistuun operatiiviseen osakekohtaiseen tulokseen ja olemme hieman laskeneet ennusteitamme. Mielestämme osakkeen arvostustaso on tällä hetkellä neutraali ja tuloskasvunäkymien ollessa vaatimattomat sijoittajien tuotto-odotus nojaa täysin nykyiseen noin 7 %:n osinkotuottoon.

Analyysi
25.10.
2019

Cityconin eilinen Q3-raportti jäi konsensusodotuksista ja oli mielestämme operatiivisesti hieman pehmeä, vaikka taustalla oli tiettyjä kertaluonteisia ja tilapäisiä tekijöitä. Lähivuosien ennusteemme säilyivät käytännössä muuttumattomina ja ennustamme edelleen yhtiön pystyvän ylläpitämään nykyistä 0,65 euron osinkoaan lähivuodet. Alkuvuoden kurssinousun jälkeen osakkeen aliarvostus on kuitenkin mielestämme purkaantunut ja arvostustaso on nyt neutraali.

Analyysi
12.7.
2019

Cityconin eilinen Q2-raportti oli operatiivisesti odotuksiamme parempi, mutta ennustemuutoksemme olivat sen myötä pieniä. Emme edelleenkään odota Cityconin operatiivisen tuloksen kasvavan vuosina 2019-2021, mutta arvioimme yhtiön pystyvän ylläpitämään nykyistä 0,65 euron osinkoaan näinä vuosina. Osakkeen arvostustasossa on alkuvuoden kurssinoususta huolimatta mielestämme edelleen pientä nousuvaraa ja arvostustason nousu yhdessä 7,1 %:n odotetun osinkotuoton kanssa tarjoavat riittävän tuotto-odotuksen 12-kuukauden tähtäimellä.

Analyysi
18.4.
2019

Emme odota Cityconin operatiivisen tuloksen kasvavan vuosina 2019-2020, mutta arvioimme yhtiön pystyvän ylläpitämään nykyistä 0,65 euron osinkoaan näinä vuosina. Näkemyksemme mukaan osakkeen arvostustasossa on alkuvuoden kurssinoususta huolimatta edelleen pientä nousuvaraa ja arvostustason nousu yhdessä noin 7,2 %:n osinkotuoton kanssa tarjoavat riittävän tuotto-odotuksen 12 kuukauden tähtäimellä.

Analyysi
8.2.
2019

Näkemyksemme mukaan vuodet 2019-2020 jäävät Cityconille tuloksellisesti välivuosiksi, mutta ennustamme yhtiön pystyvän ylläpitämään nykyistä 0,13 euron osakekohtaista osinkoa näinä vuosina. Korkea 7,2 %:n osinkotuotto yhdessä arvostustason nousuvaran kanssa tarjoavat mielestämme riittävän hyvän tuotto-odotuksen positiivisen suosituksen perustelemiseksi. Pidämme lisäksi mahdollisena, että Cityconin pääomistaja tulee tekemään ostotarjouksen yhtiöstä nykyistä korkeammalla kurssitasolla ja tämä yrityskauppaoptio tukee positiivista näkemystämme.

Citycon

ipo