Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Consti

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

14.06.2021 - 11:45

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
25.7.
2021

Yhtiön Q2-tulos oli raportoiduiltaan luvuilta odotetusti heikko St. George -hankkeen kertaerän johdosta. Ilman kertaeriä oikaistu tuloskehitys oli rohkaisevasti vertailukauden yläpuolella ja tuloskäänne etenee oikeaan suuntaan. Tilauskannan nousu ja markkina-aktiviteetin piristyminen parantavat samalla luottoa lähivuosien tuloskasvunäkymiin. Arvostus on mielestämme potentiaaliin nähden vielä maltillinen kohtuullisen osingon tukiessa tuotto-odotusta. 

Inderes analyysi
14.6.
2021

Consti tiedotti viime perjantaina saaneensa välimiesoikeuden päätöksen St. George -hankkeeseen liittyen, jonka vuoksi yhtiö laski myös ohjeistustaan. Kertaluonteisen erän johdosta katseemme ovat kuitenkin jo lähivuosien tuloskäänteessä, mihin nähden arvostus on edelleen maltillinen.

Inderes analyysi
3.5.
2021

Yhtiön alkuvuoden suoritus jäi jonkin verran odotuksiamme alhaisemmaksi etenkin tuloksen osalta. Vaikka iso osa tuloslaskusta selittyy kertaerillä, nosti se hieman riskitasoja yhtiössä. Liikevaihdon kasvunäkymiin ei ole vielä saatu vahvistusta, mikä yhdessä kannattavuusalituksen kanssa aiheutti pieniä laskupaineita ennusteisiimme. Arvostus on mielestämme kuitenkin potentiaaliin nähden vielä maltillinen kohtuullisen osingon tukiessa tuotto-odotusta.

Inderes analyysi
7.2.
2021

Yhtiön suoritus vuoden lopussa oli odotuksiamme vahvempi, mikä entisestään lisäsi yhtiön tuloskäänteen potentiaalin uskottavuutta. Liikevaihdon isoin laskuvaihe näyttäisi tilauskertymien ja kommenttien perusteella olevan takana, vaikka koronan suhteen epävarmuuksia lyhyellä aikavälillä onkin. Kaupan käydessä keväällä, on yhtiöllä liikevaihdon kasvun kautta hyvät tuloskasvunäkymät myös lähivuosille. Arvostus on mielestämme alhainen niin absoluuttisesti kuin verrokkeihinkin nähden ja lisäksi kohtuullisesta osingosta saa hyvän lisän tuotto-odotukseen.

Inderes analyysi
23.11.
2020

Yhtiö on viime vuosien tuloskäänteen myötä saanut kannattavuutensa jo kohtuullisen hyvällä tasolle. Nyt yhtiön tehostunut organisaatio- ja kulurakenne mahdollistaa maltillisen kasvun kanssa yhtiölle tulevaisuudessa selkeästi korkeamman tulostason. Vakaasti kasvavat korjausmarkkinat sekä ikääntyvä rakennuskanta luovat kysyntää yhtiölle muiden positiivisten trendien lisäksi.

Inderes analyysi
28.10.
2020

Q3-tulos oli odotuksiin nähden linjassa, vaikka näkymissä paistoi lyhyen aikavälin epävarmuustekijät koronaan liittyen. Tuloksenteon odotetaan kuitenkin jatkavan vakaalla tasolla loppuvuoden aikana ja myös tuloskäänteen kestävyys näyttäisi vahvistuvan. Yhtiöllä on potentiaalia saavuttaa korkeampi suhteellinen kannattavuus jo nykyisellä liiketoiminnan tasolla, mutta markkinoiden kysynnän purkautuessa ensi vuonna, antaisi tämä myös merkittävää vetoapua.

Inderes analyysi
26.7.
2020

Yhtiön Q2-tulos oli odotuksiin nähden selvästi parempi vahvistaen luottamustamme tuloskäännettä kohtaan sekä madaltaen yhtiöön kohdistuvia riskejä. Yhtiön kannattavuus näyttäisi alkuvuoden perusteella parantuvan edellisvuodesta selvästi koronaviruksen aiheuttamista haasteista huolimatta ja samalla myös yhtiön tilauskirjoissa alkaa näkyä piristymisen merkkejä. Arvostus on mielestämme jäänyt yhtiön suorituksesta jälkeen eikä huomioi täysin yhtiössä olevaa potentiaalia. 

Inderes analyysi
30.4.
2020

Constin Q1-raportti oli kokonaisuutena hieman odotuksiamme parempi ja olemme tehneet sen myötä vain pieniä ennustetarkennuksia. Odotamme koronapandemian vaikutusten jäävän Constille suhteellisen pieniksi ja yhtiön jo saavuttamaa kannattavuuskäännettä ei mielestämme hinnoitella tälle hetkellä osakkeeseen. Pidämme riskeistä huolimatta osakkeen tuotto-odotusta kohtuullisena arvostustason nousuvaran ja tuloskasvun myötä.

Inderes analyysi
22.4.
2020

Koronapandemia näkemyksemme mukaan heikentää Constin liikevaihtoa ja kannattavuutta ja olemme laskeneet kuluvan vuoden sekä lähivuosien ennusteitamme sen myötä matalammiksi. Ennustamme yhtiön kuitenkin pystyvän koronasta huolimatta jatkamaan vuonna 2019 saavutettua kannattavuuskäännettä ja ennustamamme tuloskasvu yhdessä arvostuskertoimien nousuvaran kanssa tarjoavat kohtuullisen tuotto-odotuksen.

Inderes analyysi
9.2.
2020

Constin Q4-raportti antoi viitteitä siitä, että vuonna 2017 alkaneet projektiongelmat ovat vihdoin takanapäin. Osakkeen riskiprofiili on mielestämme olennaisesti pienentynyt kannattavuuskäänteen, parantuneen kassavirran ja vahvemman taseen myötä eikä nykyinen merkittävä aliarvostus verrokkeihin nähden ole perusteltu.

Consti

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas