Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Consti

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyysi
24.7.
2022

Q2:n liikevaihto jäi hieman odotuksistamme jälkeen, mutta tulos oli selvästi alhaisia odotuksiamme parempi. Vakaana säilynyttä kannattavuutta vaikeassa markkinassa voi pitää hyvänä suorituksena ja se vahvistaa luottoamme loppuvuodelle. Ohjeistus jäi odotetusti ennalleen, mutta haarukka on vielä tässä vaiheessa vuotta hyvin laaja. Loppuvuonna tilauskannan tuloutumisen tulisi vauhdittua, mikä tukee hyvin tuloskasvunäkymiä ja vahvistaa ohjeistuksen pitävyyttä. Epävarmuuksia aiheuttavat kustannuspaineet, resurssien saatavuus ja taloudellisen tilanteen heijastukset markkinakysyntään.

Analyysi
2.5.
2022

Q1:n liikevaihto jäi odotuksista, mutta tulos oli odotuksiamme parempi. Markkinan epävarmuudet ja kasvun kulmakertoimen hiipuminen laskivat kuitenkin ennusteitamme. Aktiviteetti alalla piristyy usein keväällä ja näemme yhtiön kasvunäkymän vielä hyvänä. Ohjeistus jäi ennalleen, vaikka haarukka on vielä tässä vaiheessa vuotta laaja. Epävarmuuksia aiheuttavat kustannuspaineet, resurssien saatavuus ja geopoliittisen tilanteen heijastukset markkinakysyntään. Tästä huolimatta näemme, että Constin tulostasoon nähden arvostus jäänyt liian alhaiselle tasolle ja omaa selkeää nousuvaraa. 

Analyysi
6.2.
2022

Q4:n tulos oli odotuksiemme mukainen ja tilauskanta oli vahvassa kasvussa tukien kasvumahdollisuuksia lähivuosille. Ohjeistus jäi kuitenkin hieman alle ennusteidemme, mikä laski ennusteitamme ja myös tavoitehintaamme. Pieniä epävarmuuksia aiheuttaa kustannuspaineet, resurssien saatavuus ja heikkojen yksiköiden suoritus jatkossa, vaikka näiden yksiköiden merkitys kokonaisuuteen on hyvin rajallinen. Mielestämme Constilla on edelleen hyvät tuloskasvunäkymät, johon nähden arvostus on mielestämme kokonaisuutena säilynyt houkuttelevana.

Analyysi
21.1.
2022

Yhtiön viime vuosien tuloskäänteen avulla kannattavuus on noussut jo kohtuullisen hyvälle tasolle. Lähivuosina ennustamme liikevaihdon lähtevän maltilliseen kasvuvaiheeseen, jossa tehostuneen organisaatiorakenteen avulla Constilla on mahdollista saavuttaa merkittävää tuloskasvua. Vakaasti kasvavat korjausmarkkinat sekä ikääntyvä rakennuskanta luovat kysyntää yhtiölle muiden positiivisten trendien lisäksi.

Analyysi
28.10.
2021

Yhtiön Q3-tulos oli odotuksiamme parempi. Liikevaihdon kasvu ja tilauskannan vahvistuminen avittavat jo nyt tuloksen kasvua. Markkina-aktiviteetin piristyminen pitää kysyntää yllä ja luo mahdollisuuksia jatkaa tuloskasvua, vaikka pieniä epävarmuuksia kustannuspaineet ja resurssien saatavuus aiheuttaakin. Odottamaamme tuloskasvuun ja yhtiön potentiaaliin nähden arvostus on mielestämme kokonaisuutena halpa.

Analyysi
25.7.
2021

Yhtiön Q2-tulos oli raportoiduiltaan luvuilta odotetusti heikko St. George -hankkeen kertaerän johdosta. Ilman kertaeriä oikaistu tuloskehitys oli rohkaisevasti vertailukauden yläpuolella ja tuloskäänne etenee oikeaan suuntaan. Tilauskannan nousu ja markkina-aktiviteetin piristyminen parantavat samalla luottoa lähivuosien tuloskasvunäkymiin. Arvostus on mielestämme potentiaaliin nähden vielä maltillinen kohtuullisen osingon tukiessa tuotto-odotusta. 

Analyysi
14.6.
2021

Consti tiedotti viime perjantaina saaneensa välimiesoikeuden päätöksen St. George -hankkeeseen liittyen, jonka vuoksi yhtiö laski myös ohjeistustaan. Kertaluonteisen erän johdosta katseemme ovat kuitenkin jo lähivuosien tuloskäänteessä, mihin nähden arvostus on edelleen maltillinen.

Analyysi
3.5.
2021

Yhtiön alkuvuoden suoritus jäi jonkin verran odotuksiamme alhaisemmaksi etenkin tuloksen osalta. Vaikka iso osa tuloslaskusta selittyy kertaerillä, nosti se hieman riskitasoja yhtiössä. Liikevaihdon kasvunäkymiin ei ole vielä saatu vahvistusta, mikä yhdessä kannattavuusalituksen kanssa aiheutti pieniä laskupaineita ennusteisiimme. Arvostus on mielestämme kuitenkin potentiaaliin nähden vielä maltillinen kohtuullisen osingon tukiessa tuotto-odotusta.

Analyysi
7.2.
2021

Yhtiön suoritus vuoden lopussa oli odotuksiamme vahvempi, mikä entisestään lisäsi yhtiön tuloskäänteen potentiaalin uskottavuutta. Liikevaihdon isoin laskuvaihe näyttäisi tilauskertymien ja kommenttien perusteella olevan takana, vaikka koronan suhteen epävarmuuksia lyhyellä aikavälillä onkin. Kaupan käydessä keväällä, on yhtiöllä liikevaihdon kasvun kautta hyvät tuloskasvunäkymät myös lähivuosille. Arvostus on mielestämme alhainen niin absoluuttisesti kuin verrokkeihinkin nähden ja lisäksi kohtuullisesta osingosta saa hyvän lisän tuotto-odotukseen.

Analyysi
23.11.
2020

Yhtiö on viime vuosien tuloskäänteen myötä saanut kannattavuutensa jo kohtuullisen hyvällä tasolle. Nyt yhtiön tehostunut organisaatio- ja kulurakenne mahdollistaa maltillisen kasvun kanssa yhtiölle tulevaisuudessa selkeästi korkeamman tulostason. Vakaasti kasvavat korjausmarkkinat sekä ikääntyvä rakennuskanta luovat kysyntää yhtiölle muiden positiivisten trendien lisäksi.

Consti

Inderes kategoriat

Inderes Yhtiöasiakas