Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Consti

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyysi
28.4.
2023

Q1-raportti oli kokonaisuutena odotuksiamme parempi, mutta ei johtanut merkittäviin ennustemuutoksiin. Lähtökohdat Constin lähivuosien tuloskasvulle ovat mielestämme hyvät vahvan tilauskannan sekä hyvin kehittyneen kannattavuuden ansiosta. Inflaatio, taloyhtiömarkkinan epävarmuus ja muun rakentamisen laskun heijastusvaikutukset osin sumentavat näkymää. Arvostus tarjoaa kuitenkin riskeihin nähden mielestämme edelleen nousuvaraa hyvän osingon tukiessa tuotto-odotusta.

Analyysi
6.2.
2023

Q4-raportti oli selvästi odotuksiamme parempi niin liikevaihdon kuin kannattavuudenkin osalta. Ohjeistus ennakoi tuloksen olevan vertailukauden tasolla, mutta Q4:n tulosylitys sekä vahva tilauskanta nosti ennusteitamme kuluvalle vuodelle selittäen tavoitehinnan nousua. Lähtökohdat Constin lähivuosien tuloskasvulle ovat mielestämme hyvät, vaikka markkinahaasteet osin näkymää lyhyellä aikavälillä sumentavatkin. Nousseisiin ennusteisiimme nähden arvostus tarjoaa mielestämme edelleen nousuvaraa hyvän osingon tukiessa tuotto-odotusta.

Analyysi
13.1.
2023

Constin tilausvirta on ollut vuoden vaihteessa vahva tukien lyhyen aikavälin näkymiä ja rakennetun ympäristön suuri korjausvelan määrä tukee Constin markkinan vakaata kasvua pitkällä aikavälillä. Tuloskasvun tueksi heikompi suhdanne rakentamisessa hillitsee kustannuspaineita. Talouden riskitekijät ovat koholla, mutta vakaa tuloskasvupotentiaali, vahva pääomantuotto sekä liiketoimintamallin vahva kassavirta ansaitsevat mielestämme korkeamman arvostuksen. Osinkotuotto huomioiden osakkeen tuotto-odotus on riskeihin nähden mielestämme houkuttelevalla tasolla.

Analyysi
27.10.
2022

Q3-raportti oli odotuksiamme parempi. Liikevaihto kasvoi alkuvuotta nopeammin ja kannattavuus jopa parantui vertailukauteen nähden vaikeassa markkinassa, mitä voi pitää hyvänä suorituksena. Ohjeistus jäi odotetusti ennalleen, vaikka haarukka on tässä vaiheessa vuotta hyvin laaja. Tilauskannan tuloutumisen vauhdittuminen tukee hyvin tulosnäkymiä tällä vuodelle. Epävarmuuksia aiheuttavat kustannusinflaatio ja taloudellisen tilanteen heijastukset markkinakysyntään.

Analyysi
24.7.
2022

Q2:n liikevaihto jäi hieman odotuksistamme jälkeen, mutta tulos oli selvästi alhaisia odotuksiamme parempi. Vakaana säilynyttä kannattavuutta vaikeassa markkinassa voi pitää hyvänä suorituksena ja se vahvistaa luottoamme loppuvuodelle. Ohjeistus jäi odotetusti ennalleen, mutta haarukka on vielä tässä vaiheessa vuotta hyvin laaja. Loppuvuonna tilauskannan tuloutumisen tulisi vauhdittua, mikä tukee hyvin tuloskasvunäkymiä ja vahvistaa ohjeistuksen pitävyyttä. Epävarmuuksia aiheuttavat kustannuspaineet, resurssien saatavuus ja taloudellisen tilanteen heijastukset markkinakysyntään.

Analyysi
2.5.
2022

Q1:n liikevaihto jäi odotuksista, mutta tulos oli odotuksiamme parempi. Markkinan epävarmuudet ja kasvun kulmakertoimen hiipuminen laskivat kuitenkin ennusteitamme. Aktiviteetti alalla piristyy usein keväällä ja näemme yhtiön kasvunäkymän vielä hyvänä. Ohjeistus jäi ennalleen, vaikka haarukka on vielä tässä vaiheessa vuotta laaja. Epävarmuuksia aiheuttavat kustannuspaineet, resurssien saatavuus ja geopoliittisen tilanteen heijastukset markkinakysyntään. Tästä huolimatta näemme, että Constin tulostasoon nähden arvostus jäänyt liian alhaiselle tasolle ja omaa selkeää nousuvaraa. 

Analyysi
6.2.
2022

Q4:n tulos oli odotuksiemme mukainen ja tilauskanta oli vahvassa kasvussa tukien kasvumahdollisuuksia lähivuosille. Ohjeistus jäi kuitenkin hieman alle ennusteidemme, mikä laski ennusteitamme ja myös tavoitehintaamme. Pieniä epävarmuuksia aiheuttaa kustannuspaineet, resurssien saatavuus ja heikkojen yksiköiden suoritus jatkossa, vaikka näiden yksiköiden merkitys kokonaisuuteen on hyvin rajallinen. Mielestämme Constilla on edelleen hyvät tuloskasvunäkymät, johon nähden arvostus on mielestämme kokonaisuutena säilynyt houkuttelevana.

Analyysi
21.1.
2022

Yhtiön viime vuosien tuloskäänteen avulla kannattavuus on noussut jo kohtuullisen hyvälle tasolle. Lähivuosina ennustamme liikevaihdon lähtevän maltilliseen kasvuvaiheeseen, jossa tehostuneen organisaatiorakenteen avulla Constilla on mahdollista saavuttaa merkittävää tuloskasvua. Vakaasti kasvavat korjausmarkkinat sekä ikääntyvä rakennuskanta luovat kysyntää yhtiölle muiden positiivisten trendien lisäksi.

Analyysi
28.10.
2021

Yhtiön Q3-tulos oli odotuksiamme parempi. Liikevaihdon kasvu ja tilauskannan vahvistuminen avittavat jo nyt tuloksen kasvua. Markkina-aktiviteetin piristyminen pitää kysyntää yllä ja luo mahdollisuuksia jatkaa tuloskasvua, vaikka pieniä epävarmuuksia kustannuspaineet ja resurssien saatavuus aiheuttaakin. Odottamaamme tuloskasvuun ja yhtiön potentiaaliin nähden arvostus on mielestämme kokonaisuutena halpa.

Analyysi
25.7.
2021

Yhtiön Q2-tulos oli raportoiduiltaan luvuilta odotetusti heikko St. George -hankkeen kertaerän johdosta. Ilman kertaeriä oikaistu tuloskehitys oli rohkaisevasti vertailukauden yläpuolella ja tuloskäänne etenee oikeaan suuntaan. Tilauskannan nousu ja markkina-aktiviteetin piristyminen parantavat samalla luottoa lähivuosien tuloskasvunäkymiin. Arvostus on mielestämme potentiaaliin nähden vielä maltillinen kohtuullisen osingon tukiessa tuotto-odotusta. 

Consti

ipo 

Inderes kategoriat

Inderes Yhtiöasiakas