Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

EcoUp

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

30.05.2022 - 13:45

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
29.6.
2022

EcoUp Oyj | Lehdistötiedote 29.6.2022 klo 10.00

EcoUp aloittaa advisory board -toiminnan. Advisory boardin tehtävänä on tukea erityisesti Kiertotalousteknologiat-liiketoiminnan ja mineraalipohjaisesta rakennusjätteestä prosessoidun uusioraaka-aineen käyttösovellusten kehittämistä. Yhtiön neuvonantajiksi valikoituvat Lujabetonin toimitusjohtajana vuodesta 2007 saakka toiminut Mikko Isotalo sekä Aalto-yliopistossa betonitekniikan professorina toimiva Jouni Punkki.

inderesTV
30.5.
2022

EcoUpin kuluvaa vuotta koskeva negatiivinen tulosvaroitus oli meille yllätys, jonka myötä ennusteemme menivät täysin uusiksi. Analyytikko Antti Viljakainen kommentoi.

Analyysi
30.5.
2022

EcoUp antoi perjantai-iltana negatiivisen tulosvaroituksen kuluvan vuoden tuloksestaan ja siirsi eteenpäin kahdella vuodella keskipitkän ajan taloudellisia tavoitteitaan.

Analyytikon kommentti
29.5.
2022

EcoUp antoi perjantai-iltana negatiivisen tulosvaroituksen kuluvan vuoden tuloksestaan ja siirsi eteenpäin kahdella vuodella keskipitkän ajan taloudellisia tavoitteitaan.

Tiedotteet
27.5.
2022

Yhtiö siirtää taloudellisten tavoitteidensa arvioitua toteutumisajankohtaa vuodesta 2024 vuoteen 2026

Sisäpiiritieto, EcoUp Oyj, 27.5.2022 klo 17.50

Korjaus 27.5.2022 klo 17.15 julkaisuun tiedotteeseen. Tiedotteen yksilöintitiedoista puuttui maininta sisäpiiritiedosta. Alla tiedote kokonaisuudessaan:

Tiedotteet
27.5.
2022

Yhtiö siirtää taloudellisten tavoitteidensa arvioitua toteutumisajankohtaa vuodesta 2024 vuoteen 2026

Yhtiötiedote, EcoUp Oyj, 27.5.2022 klo 17.15

inderesTV
25.5.
2022

Katsauksessa käydään läpi tiistaina 24.5.2022 järjestetyn yhtiökokouksen päätökset. EcoUpin toimitusjohtaja Antti Ollikainen kertoo yhtiön liiketoiminnasta ja katsastaa markkinanäkymiin. Lisäksi webcastissa esittäytyvät EcoUpin hallituksen uudet jäsenet Merja Kivelä ja Anne Korkiakoski.

Tiedotteet
24.5.
2022

EcoUp Oyj, yhtiötiedote 24.5.2022 klo 17.30

EcoUp Oyj:n hallitus on järjestäytymiskokouksessaan valinnut puheenjohtajakseen Matti Kasken. Hallituksen jäseninä jatkavat Jussi Aho, Kim Poulsen ja Tuomas Mikkonen. Uusiksi jäseniksi valittiin Anne Korkiakoski ja Merja Kivelä.

Tiedotteet
24.5.
2022

EcoUp Oyj, yhtiötiedote, 24.5.2022 klo 13.45

EcoUp Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.5.2022 Helsingissä. Yhtiökokous järjestettiin yhtiön hallituksen päätöksellä poikkeusmenettelyin, COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2021 sekä myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2021.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Tiedotteet
11.5.
2022

Yhtiötiedote 11.5. klo 15.00

EcoUp Oyj julkaisi 28.4. kutsun 24.5. klo 12.00 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen.  Kutsun kohdassa "A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat" oli virhe kohdassa 8. "Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen". Osingon ehdotetuksi maksupäiväksi oli merkitty 1.6.2022, kun sen olisi pitänyt olla 2.6.2022.

Alla yhtiökokouskutsu kokonaisuudessaan, johon kohta 8. on korjattu:

EcoUp

ipo 

Inderes kategoriat

Inderes Yhtiöasiakas