Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Eezy

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

10.08.2021 - 17:15

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
11.8.
2021

Eezyn eilen julkaisemat Q2-luvut olivat kokonaisuutena odotuksiamme paremmat, minkä lisäksi yhtiön kuluvan vuoden tulosohjeistus ylitti odotuksemme. Näin ollen teimmekin positiivisia ennustemuutoksia loppuvuoden tulosennusteisiimme. Myös lähivuosien kannattavuusennusteemme nousivat vakuuttavan kustannustehokkuuden ansiosta. 

Inderes analyysi
11.5.
2021

Eezyn eilen julkaisemat Q1-luvut jäivät odotuksistamme, kun taas ohjeistuksen panttaaminen vielä tässä vaiheessa oli linjassa odotuksien kanssa. Kokonaiskuva on kuitenkin mielestämme ennallaan, sillä luottamustamme yhtiön koronan jälkeiseen tulospotentiaaliin Q1-raportti ei muuttanut. Potentiaalin realisoituminen edellyttää toimintaympäristön normalisoitumista, minkä osalta odotuksemme ovat ennallaan. 

Inderes analyysi
18.2.
2021

Eezyn eilen julkaiseman Q4-raportin kokonaiskuva oli mielestämme suhteellisen neutraali odotuksiamme voimakkaammasta volyymilaskusta huolimatta, sillä tämän vastapainona kannattavuus oli vahvalla tasolla. Yhtiö ei antanut ohjeistusta vuodelle 2021, mutta tästä huolimatta kokonaiskuva on mielestämme ennallaan. 

Inderes analyysi
12.1.
2021

Pandemian toinen aalto rajoittaa liiketoimintaa lyhyellä tähtäimellä, mutta rokotteen ja ennustetun rajoitusten päättymisen myötä odotamme toimintaympäristön normalisoituvan kuluvana vuonna. Näkemyksemme mukaan osakkeen arvostus heijastelee odotuksiemme mukaista tuloskunnon elpymistä lähivuosille, eikä puolla lisäostoja.

Inderes analyysi
11.11.
2020

Eezyn eilen julkaisemat Q3-luvut olivat odotuksiamme vahvemmat kustannustehokkuuden parannuttua selkeästi. Erinomainen kannattavuuskehitys heijastui positiivisesti loppuvuoden ja lähivuosien ennusteisiimme. Näkemyksemme mukaan yhtiön integraatio- ja tehostusohjelmat ovat viimeaikaisen kehityksen perusteella onnistuneet vakuuttavasti ja tämä on luonut erinomaisen pohjan kannattavalle kasvulle toimintaympäristön odotetusti normalisoituessa asteittain vuonna 2021.

Inderes analyysi
12.10.
2020

Eezyn viime vuosien kasvu on ollut voimakasta, minkä taustalla ovat markkinoiden ripeä orgaaninen kasvu sekä näkemyksemme mukaan onnistuneet yritysostot. Lyhyellä tähtäimellä Eezy kärsii voimakkaasti koronapandemian talousvaikutuksista, mutta toimintaympäristön normalisoitumisen jälkeen vuosina 2021-2022 ennustamme yhtiön operatiivisen tuloksen kasvavan voimakkaasti. Tämä painaa arvostuskertoimet maltillisiksi ja näkemyksemme mukaan puoltaa yhä lisäostoja lyhyen tähtäimen epävarmuudesta huolimatta.

Inderes analyysi
12.8.
2020

Eezyn eilen julkaisemat Q2-luvut jäivät ennusteistamme koronan vaikutusten iskettyä liikevaihtoon odotuksiamme voimakkaammin. Toimintaympäristön rajusta muutoksesta huolimatta integraatioprosessi on edennyt, mikä on heijastunut kustannusrakenteen laskuna. Kysynnän elpyessä yhtiöllä onkin arviomme mukaan edellytykset vahvaan tuloskasvuun, mikä painaa arvostuksen jo varovaisen houkuttelevaksi vuoteen 2021 peilattaessa.

Inderes analyysi
13.5.
2020

Eezyn eilen julkaisemat Q1-luvut olivat odotuksiamme paremmat. Siten yhtiö selvisi koronaviruksen liiketoiminnalle ja etenkin kustannusrakenteen joustolle aiheuttamasta ensimmäisestä testistä suhteellisen kuivin jaloin. Todellinen testi on kuitenkin vasta edessäpäin Q2:lla ja yhtiön asiakaskunnan syklinen luonne huomioiden on epävarmuus pidemmälle katsottaessa koholla.

Inderes analyysi
30.3.
2020

Arviomme mukaan koronaviruksen leviämisen vaikutukset tulevat heijastumaan laaja-alaisesti yhtiön asiakasaloihin ja sitä kautta henkilöstöpalveluiden kysyntään, mitä heijastellen olemme laskeneet ennusteitamme selvästi. Osake ei saa tukea kuluvan vuoden arvostuskertoimista, eikä hyvin epävarmaan vuoteen 2021 nojaaminen ole riski/tuotto-suhteeltaan houkutteleva vaihtoehto.

Inderes analyysi
15.3.
2020

Eezyn liikevaihto ottaa arviomme mukaan tuntuvan osuman lyhyellä tähtäimellä koronaviruksen vaikuttaessa merkittävästi yhtiön asiakkaiden kysyntään. Tämä testaa yhtiön liiketoimintamallin iskunkantokykyä lyhyellä tähtäimellä, mutta odotamme jousen palautuvan iskusta suhteellisen ripeästi. Näkemyksemme mukaan pidemmän aikavälin potentiaali kompensoi lyhyen tähtäimen kohonneet riskit.

Eezy

Yhtiöllä seuraavat leimat

Survived Roast

Inderes Yhtiöasiakas