Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Innofactor

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
18.2.
2022

Innofactor Oyj:n Yhtiökokouskutsu 18.2.2022 klo 10.45

17.2.2022 klo 9:05 julkaistussa Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsussa oli virheellisesti ilmoitettu, että hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osallistuminen yhtiökokoukseen edellyttää, että osakkeenomistaja on tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään perjantaina 25.3.2022 klo 10.00 mennessä. Oikea päivä on maanantai 28.3.2022. Oikea päivä on korjattu tässä pörssitiedotteessa olevaan liitteeseen.

Espoossa 18.2.2022

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Tiedotteet
17.2.
2022

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 17.2.2022 klo 15.20

17.2.2022 klo 9:00 julkaistussa Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedotteessa oli virheellisesti ilmoitettu kohdassa "Hallituksen esitys voitonjaosta", että vuoden 2021 osalta konsernin tilikauden tulos oli 4 295 020,95 euroa. Oikea tulos on 4 503 784,55 euroa. Luku on korjattu tässä pörssitiedotteessa olevaan liitteeseen. Tilinpäätöksen muissa kohdissa tulos on esitetty oikein.

Espoossa 17.2.2022

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Tiedotteet
17.2.
2022

Innofactor Oyj:n Yhtiökokouskutsu 17.2.2022 klo 9.05

Innofactor Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 31.3.2022 klo 9.00 alkaen Innofactor Oyj:n toimitiloissa osoitteessa Keilaranta 9, Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 8.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Tiedotteet
17.2.
2022

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 17.2.2022 klo 9.00

Innofactor saavutti vuonna 2021 historiansa parhaan liikevaihdon, käyttökatteen ja tilauskannan

Tammi–joulukuu 2021 lyhyesti:

Tiedotteet
16.2.
2022

Innofactor Oyj:n sisäpiiritieto 16.02.2022 klo 18.35

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on valinnut julkisen hankinnan kilpailutuksessa Innofactorin toimittajaksi Tietojärjestelmien kehittämisen ja ylläpidon puitejärjestelyn ”Palvelujen ketterä kehittäminen sekä Ylläpito ja kunnossapito” -osa-alueelle. Puitejärjestelyssä on yhteensä kolme osa-aluetta, joille valittiin yhteensä neljä puitesopimustoimittajaa. ”Palvelujen ketterä kehittäminen sekä Ylläpito ja kunnossapito” -osa-alueelle valittiin yhteensä kaksi puitesopimustoimittajaa.

Tiedotteet
20.1.
2022

Innofactor Oyj:n sisäpiiritieto 20.1.2022 klo 17.55

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on valinnut julkisen hankinnan kilpailutuksessa Innofactorin toimittamaan Järjestysnumerorekisterin. Hankinta sisältää järjestysnumerorekisterin suunnittelun ja toteutuksen, toteutetun ratkaisun tuki-, ylläpito- ja jatkokehittämispalvelut sekä järjestelmän operoinnin ja valvonnan. Ratkaisu pohjautuu Microsoft Azure -pilvipalveluihin.

Innofactorin arvio hankinnan arvosta on noin 680 000 euroa. Sopimuksen vähimmäiskesto on kolme vuotta.

Tiedotteet
18.1.
2022

Innofactor Oyj:n sisäpiiritieto 18.1.2022 klo 14.40


Sosiaali- ja terveysministeriö on valinnut julkisen hankinnan kilpailutuksessa Innofactorin toimittamaan lääkkeiden hintalautakunnalle asianhallinta-, asiakirjahallinta-, asiointipalvelu- ja viitehintatietojärjestelmän sekä siihen liittyvät ylläpito- ja jatkokehitystyöt.

Sosiaali- ja terveysministeriön hankintapäätöksessä ilmoittama arvolisäveroton kokonaisarvo neljän vuoden sopimuskaudelle on noin 1 190 000 euroa.

Tiedotteet
4.1.
2022

Innofactor Oyj:n Muutokset omien osakkeiden omistuksessa 4.1.2022 klo 9.00

Innofactor Oyj:n hallitus päätti 4.10.2021 aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan yhtiökokouksen 30.3.2021 hallitukselle antaman valtuutuksen mukaisesti.

Innofactor

ipo