Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Metso Outotec

Viimeisimmät raportit

Analyytikko

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

inderesTV
12.4.
2021

Kaivosalan investointibuumille ei loppua näy, mikä syöttää herkkua Metso-Outotecin murskainleuoille. Analyytikko Erkki Vesola kommentoi buumia ja Bidenin mahdollisen infrapaketin vaikutusta yhtiöön.

Seuraa Metso-Outotecia https://www.inderes.fi/fi/yhtiot/metso-outotec

00:00 Miltä kaivosyhtiöiden investointisuunnitelmat näyttävät Metso-Outotecin kannalta?
01:40 Ajurit kaivosalalla
02:38 Bidenin infrapaketin mahdolliset vaikutukset Metso-Outoteciin?

Tiedotteet
12.4.
2021

Metso Outotec Oyj:n pörssitiedote 12.4.2021 klo 9.30 paikallista aikaa

Metso Outotecin johtoryhmässä on tehty seuraavat muutokset, jotka astuvat voimaan välittömästi.

Markku Teräsvasara on nimitetty Mineraalit-liiketoiminta-alueen johtajaksi. Hän on toiminut aiemmin Metso Outotecin Palvelut-liiketoiminta-alueen johtajana. Teräsvasara myös jatkaa yhtiön varatoimitusjohtajana.

Sami Takaluoma on nimitetty Palvelut-liiketoiminta-alueen johtajaksi. Hänen aiempi tehtävänsä yhtiössä oli johtaa Kulutusosat-liiketoiminta-aluetta.

Analyytikon kommentti
12.4.
2021

Metso Outotecin (MO) pääliiketoimintojen kysyntänäkymät ovat entisestäänkin parantuneet.

Analyytikon kommentti
18.3.
2021

Lähes kaikkien isojen kotimaisten konepajojen operatiivinen rahavirta oli ennätystasolla vuonna 2020 ja rahavirran kehitys oli kauttaaltaan selvästi tuloskehitystä parempaa.

Tiedotteet
17.3.
2021

Metso Outotec Oyj:n pörssitiedote 17.03.2021 klo 11:00 paikallista aikaa

Metso Outotec on tänään 17.3.2021 julkaissut vuosikertomuksensa vuodelta 2020. Se sisältää viisi osiota, jotka ovat liiketoimintakatsaus, taloudellinen katsaus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportti ja GRI-liite.

Yhtiöjulkaisu
17.3.
2021
inderesTV
3.3.
2021

Helsingin pörssin konepajasektorilla edellytykset pulleampiin tuloksiin näyttävät tänä vuonna hyviltä. Kustannuksissa näyttää olevan nousupaineita, mutta se koskettaa kaikkia yhtiöitä. Raaka-aineiden hintojen noususta isoimmat voitot kotiin keräisi Metso Outotec. Analyytikko Erkki Vesola kommentoi.

-Tuloskauden jälkipyykki -videot-
Metsäyhtiöt: Sellun hinta kurkottaa kuuseen

Tiedotteet
19.2.
2021

Metso Outotec Oyj:n pörssitiedote 19.02.2021 klo 17:00 paikallista aikaa

Metso Outotec Oyj on saanut seuraavan EU:n Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen N:o 596/2014 mukaisen ilmoituksen johtohenkilön tai johtohenkilön lähipiirin liiketoimista Metson Outotecin osakkeilla.

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Vauramo, Pekka
Asema: Toimitusjohtaja

Ensimmäinen ilmoitus
Viitenumero: 549300R0VN9C371W0E07_20210219150046_200

Tiedotteet
19.2.
2021

Metso Outotec Oyj:n pörssitiedote 19.02.2021 klo 16:00 paikallista aikaa

Metso Outotec Oyj on saanut seuraavan EU:n Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen N:o 596/2014 mukaisen ilmoituksen johtohenkilön tai johtohenkilön lähipiirin liiketoimista Metson Outotecin osakkeilla.

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Stadigh, Kari
Asema: Hallituksen jäsen

Ensimmäinen ilmoitus
Viitenumero: 549300R0VN9C371W0E07_20210219085116_3

Tiedotteet
19.2.
2021

Metso Outotec Oyj:n pörssitiedote 19.02.2021 klo 13:00 paikallista aikaa

Metso Outotec Oyj on luovuttanut yhteensä 68 217 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta vastikkeetta kahdelle henkilölle ylimmän johdon ehdollisen osakepalkkio-ohjelman (RSP 2018-2020) ja toimitusjohtajalle suunnatun osakeosto-ohjelman ehtojen mukaisesti.

Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu yhtiökokouksen 11.3.2020 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

19.2.2021 tapahtuneen luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 925 021 omaa osaketta.

Metso Outotec

Metso Outotec

Metso Outotec on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä mineraalien jalostuksessa, kiviainesten käsittelyssä, metallinjalostuksessa ja kierrätyksessä kaikkialla maailmassa. Metso Outotecin pääkonttori on Helsingissä. Yhtiöllä on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa, ja sen liikevaihto vuonna 2019 oli noin 4,2 miljardia euroa.