Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Netum

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot

Yhtiön vuosikertomukset

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyysi
17.8.
2022

Ennakkotietojen myötä vahva liikevaihdon kasvu ja yhtiölle heikko kannattavuus oli jo tiedossa. Kannattavuushaasteet ovat kuitenkin pääosin ohimeneviä. Tämä yhdistettynä nyt kerrottuihin odotuksia vahvempiin rekrytointeihin ja matalaan vaihtuvuuteen antavat hyvät eväät vahvan kasvun jatkumiselle sekä parempaan kannattavuuteen lähivuosina, jota myös yhtiöltä ennustamme. Osakkeen tuloskasvusta ja osingosta muodostuva tuotto-odotus on selvästi oman pääoman kustannusta korkeampi ja puoltaa edelleen positiivista näkemystä osakkeesta.  

Analyysi
9.8.
2022

Netum antoi eilen ennakkotietoja H1-tuloksesta ja laski kannattavuusohjeistusta vuodelle 2022. Yhtiön kasvu on jatkunut vahvana H1:llä, mutta kasvupanostukset ja kulujen nousu painoivat tulosta. Isossa kuvassa tulosennusteemme säilyivät lähes ennallaan. Odotamme yhtiön jatkavan hyvää kasvua tulevina vuosina ja kannattavuuden palautuvan osittain ensi vuonna. Osakkeen tuloskasvusta ja osingosta muodostuva tuotto-odotus on selvästi oman pääoman kustannusta korkeampi sekä puoltaa edelleen positiivista näkemystä osakkeesta.

Analyysi
9.3.
2022

Netum julkaisi keskeisimmiltä osin tiedossa olleen H2-raportin. Yhtiön strateginen asemoituminen on hyvä ja laajan palvelutarjoaman pitäisi taata vähintäänkin riittävää kilpailukykyä. Osake ei ole kallis ja mielestämme tuotto/riski-suhde on omistamisen perusteleva.

Analyysi
25.1.
2022

Netumin toiminta vaikuttaa päättyneen vuoden jälkimmäisen puoliskon aikana edenneen kutakuinkin suunnitelmien mukaisesti. Yhtiön tuloksentekokyky on hyvä, eikä arvostus ole erityisen korkea.

Analyysi
4.10.
2021

Netum tiedotti viime perjantaina hankkineensa Cerion Solutions Oy:n koko osakekannan. Tällä järjestelyllä Netum vahvistaa kyvykkyyksiään etenkin nopeasti kasvavan datan ja analytiikan palvelualueella. Samalla yhtiön maantieteellinen jalansija Turun talousalueella levenee ja asiakasportfolion rakenne monipuolistuu. Netumin pidemmän aikavälin kasvunäkymä on oiva, toimintamalli kannattavuutta kurinalaisesti vaaliva ja osakkeen arvostus järkevä. Näitä tekijöitä mukaillen pidämme vuotuista riskikorjattua tuotto-odotusta hyvänä. 

Analyysi
22.9.
2021

Netumin alkuvuoden poljento oli oivaa, emmekä näe pidemmällekään katsovissa arvonluontiedellytyksissä mitään vikaa. Viimeisen kuukauden aikana osakkeen arvostus on laskenut ja tuotto/riski-suhde kääntynyt oikeanlaiseksi. 

Analyysi
25.8.
2021

Netum julkaisi eilen H1-raporttinsa, joka oli hyvä ja kauttaaltaan odotustemme mukainen. Yhtiön rekrytointitahti oli alkuvuoden aikana hurja ja käsittääksemme myös uusien asiakkaiden lukumäärä oli selvästi kaksinumeroinen. Mielestämme pidemmän aikavälin arvonluontipalikat ovat kohdallaan, mutta osakkeen tuotto/riski-suhde ei vielä miellytä. 

Analyysi
3.6.
2021

Netum on kotimarkkinaan keskittynyt ja julkisella sektorilla tukevan jalansijan omaava IT-palvelutalo. Viimeisten vuosien aikana Netumin orgaaninen kasvu on ollut oivaa ja kannattavuuden näkökulmasta hallittua. Samalla yhtiö on toteuttanut myös kohdennettuja ja omia kyvykkyyksiä täydentäneitä yritysjärjestelyjä. Netumin laajaa palvelutarjoamaa, kulutehokasta toimintamallia sekä toimialan terveitä kysyntäajureita mukaillen pidämme tulevien vuosien tuloskasvunäkymää hyvänä. Osakkeen hinnassa on kuitenkin sisällä jo hieman liikaa tätä hyvää, emmekä näe tuotto/riski-suhdetta riittävänä. 

Analyysi
21.5.
2021

Netum on kotimarkkinaan keskittynyt ja julkisella sektorilla tukevan jalansijan omaava IT-palvelutalo. Viimeisten vuosien aikana Netumin orgaaninen kasvu on ollut oivaa ja kannattavuuden näkökulmasta hallittua. Samalla yhtiö on toteuttanut myös kohdennettuja ja omia kyvykkyyksiä täydentäneitä yritysjärjestelyjä. Netumin laajaa palvelutarjoamaa, kulutehokasta toimintamallia sekä toimialan terveitä kysyntäajureita mukaillen pidämme tulevien vuosien tuloskasvunäkymää hyvänä. Listautumisannin hinta ei ole vaativa, ja mielestämme yhtiön todellinen arvo on sitä korkeammalla. 

Netum

ipo 

Inderes kategoriat

Inderes Yhtiöasiakas