Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Nordea Bank

Viimeisimmät raportit

Analyytikko

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
14.5.
2021

Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote − Suurimmat osakkeenomistajat
14. toukokuuta 2021 klo 12.30 Suomen aikaa

Nordea Bank Oyj on vastaanottanut 13. toukokuuta 2021 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n välillinen omistusosuus Nordea Bank Oyj:n osakkeista ja äänistä on saavuttanut 5 prosentin rajan 12. toukokuuta 2021.

Nordea Bank Oyj:n osakkeiden ja äänten määrä on yhteensä 4 049 951 919.

BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

Tiedotteet
14.5.
2021

Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote − Suurimmat osakkeenomistajat
14. toukokuuta 2021 klo 11.00 Suomen aikaa

Nordea Bank Oyj on vastaanottanut 12. toukokuuta 2021 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n välillinen omistusosuus Nordea Bank Oyj:n osakkeista ja äänistä on alittanut 5 prosentin rajan 11. toukokuuta 2021.

Nordea Bank Oyj:n osakkeiden ja äänten määrä on yhteensä 4 04a9 951 919.

BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

Tiedotteet
14.5.
2021

Suomalaiset ovat innostuneet sijoittamisesta toden teolla, mikä näkyy ennätysvilkkaana kaupankäynnillä pörssiosakkeilla. Nordeassa kaupankäynti esimerkiksi helmikuussa 2021 oli 64 prosenttia vilkkaampaa kauppamäärissä verrattuna vuotta aiempaan, ja peräti 190 prosenttia vilkkaampaa kuin vuonna 2018 vastaavana ajankohtana. Prosentuaalisesti Suomessa useampi omistaa pörssiosakkeita väkilukuun nähden kuin Ruotsissa.

Tiedotteet
11.5.
2021

Koronarajoitteiden purkautuessa maailmantalouden kasvuvauhdin odotetaan olevan nopeinta lähes 50 vuoteen ja Suomen talouden kasvavan sekä tänä että ensi vuonna 3,0 prosenttia. Suomi palaa pikavauhtia tilanteeseen, jossa suurimpana kasvun esteenä nähdään työvoiman saatavuus. Erittäin elvyttävän talouspolitiikan seurauksena myös maailmantaloudessa voidaan nähdä ylikuumenemisen merkkejä.

Tiedotteet
10.5.
2021

Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote − Suurimmat osakkeenomistajat
10. toukokuuta 2021 klo 18.30 Suomen aikaa

Nordea Bank Oyj on vastaanottanut 10. toukokuuta 2021 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n välillinen omistusosuus Nordea Bank Oyj:n osakkeista ja äänistä on ylittänyt 5 prosentin rajan 7. toukokuuta 2021.

Nordea Bank Oyj:n osakkeiden ja äänten määrä on yhteensä 4 049 951 919.

BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

Tiedotteet
7.5.
2021

Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote − Suurimmat osakkeenomistajat
7. toukokuuta 2021 klo 18.00 Suomen aikaa

Nordea Bank Oyj on vastaanottanut 7. toukokuuta 2021 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n välillinen omistusosuus Nordea Bank Oyj:n osakkeista ja äänistä on alittanut 5 prosentin rajan 6. toukokuuta 2021.

Nordea Bank Oyj:n osakkeiden ja äänten määrä on yhteensä 4 049 951 919.

BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

Tiedotteet
6.5.
2021

Nordea otti ensimmäisenä pankkina virallisesti käyttöön sosiaalisen median alustan, Jodelin, yhtenä asiakaspalvelukanavana vuoden 2020 syksyllä. Nordean asiakaspalvelu Jodelissa on saanut erinomaisen vastaanoton. Käyttäjät keskustelevat ja ovat yhteydessä asiakasneuvojiin aktiivisesti. Kuukaudessa kanavalla aloitetaan jopa sata uutta keskustelua, mutta kommentteja keskusteluihin tulee jo viikossa enemmän.

Tiedotteet
5.5.
2021

Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
5. toukokuuta 2021 kello 19.30 Suomen aikaa

Nordea Bank Oyj ("Nordea") on tänään luovuttanut maksutta yhteensä 10 593 hallussaan ollutta omaa osakettaan muuttuvia palkkioita koskevien ohjelmien piiriin kuuluville henkilöille.

24. maaliskuuta 2021 ilmoitetun hallituksen päätöksen mukaisesti Nordea on luovuttanut 10 593 hallussaan ollutta omaa osakettaan. Näin täytetään Nordean sitoumukset muuttuvia palkkioita koskevien ohjelmien piiriin kuuluville henkilöille.

Tiedotteet
4.5.
2021

Nordea Life & Pension asettaa varainhoitajilleen uuden vaatimuksen: niiden on asetettava vuoteen 2024 mennessä 1,5 asteen skenaarion mukaisesti tavoitteeksi nollapäästöt, jotta ne voivat hoitaa varoja Nordea Life & Pensionin lukuun. Tänään julkaistuihin Nordea Life & Pensionin ilmastotavoitteisiin vuodelle 2025 sisältyy myös tavoite vähentää yhtiön sijoitussalkkujen hiili-intensiteettiä vähintään 25 prosenttia vuoden 2024 loppuun mennessä.

Tiedotteet
3.5.
2021

Nordean etänä järjestämät työelämään tutustumisen (etäTET) jaksot keräävät kiitosta sekä jaksoille osallistuneilta oppilailta että heidän kouluiltaan. EtäTETissä nuoret saavat työstettäväkseen aitoja taloustaitoihin ja yrittäjyyteen liittyviä projekteja. Nordean kehittämä etäTET-konsepti tarjoaa koululaisille mahdollisuuden tutustua työelämään joustavasti ympäri Suomen. 

Nordea Bank