Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Orion
7934 sijoittajaa seuraa tätä yhtiötä
OSTO 38.47 ALIN 37.85 VAIHTO (KPL) 274 238
MYYNTI 38.52 YLIN 38.73 VAIHTO (VAL) 10,535 Milj. EUR

Haluaisitko nähdä Inderesin yhtiölle antamat suositukset ja tavoitehinnat?

Onko sinulla jo Inderes -tili? Kirjaudu sisään tästä.

Viimeisimmät raportit

Analyytikko

Petri Kajaani

Petri Kajaani

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Yhtiöraportti
19.7.
2020

Orionin Q2 ylitti odotuksemme sekä liikevaihdon ja kannattavuuden osalta. Yhtiön osake on laskenut edellisestä päivityksestämme lähes 10 %, kun samalla hyvän kehityksen johdosta tulosennusteemme ovat nousseet 2-7 %. Vaikka osakkeen arvostus on mielestämme edelleen turhan korkea ja selvästi verrokkiryhmän yläpuolella, on arvostus muuttunut edellisen päivityksemme jälkeen hieman kohtuullisemmaksi.

Yhtiöraportti
29.4.
2020

Orionin Q1-raportti oli todella vahva ja sitä tuki Covid-19 –pandemiasta johtunut voimakas lääkkeiden kysyntä. Vahvan alkuvuoden ja juuri ennen tulosraporttia annetun positiivisen tulosvaroituksen takia nostimme lähivuosien ennusteitamme selvästi. Orionilla menee yhtiönä erittäin hyvin ja ennusteemme sisältävät lähivuosille merkittävät tuloskasvuodotukset, mutta osakkeen arvostus on sekä absoluuttisesti että verrokkiryhmään nähden erittäin korkea.

Yhtiöraportti
5.2.
2020

Orionin Q4-raportti jäi hieman odotustemme alapuolelle, minkä lisäksi yhtiö antoi vaisun ohjeistuksen vuodelle 2020. Orionin tulos on kasvupanostusten takia nyt heikolla tasolla ja arvostus on vuoden 2020 tuloskuopassa todella korkea. Panostusten hedelmiä päästään nauttimaan asteittain 2021-2023 alkaen ja mielestämme suuret tuloskasvuodotukset heijastuvat jo täysimääräisesti osakkeen arvostukseen. 

Yhtiöraportti
23.10.
2019

Orionin Q3 oli odotuksiamme parempi. Liikevaihto ja liikevoitto olivat poikkeuksellisen korkeat Bayerilta saadun 45 MEUR:n etappimaksun takia. Nostimme kuluvan vuoden ennusteitamme, mutta lähivuosien ennusteemme pysyivät ennallaan. Tulosnäkymät ovat lähivuosille vaisut ja osakkeen arvostus tähän nähden korkea, minkä takia toistamme negatiivisen näkemyksemme osakkeesta. Nostamme positiivisten ennustemuutosten takia tavoitehintaamme.

Yhtiöraportti
18.7.
2019

Orionin Q2-tulos jäi vertailukauden ja odotustemme alapuolelle. Kasvupanostukset ja kiristyvä kilpailutilanne pitävät tällä hetkellä tuloskunnon paineessa ja arvostus on tähän nähden haastavalla tasolla. Olemme pitäneet lähivuosien tulosennusteemme Q2-raportin jälkeen lähes ennallaan.

Yhtiöraportti
22.5.
2019

Osallistuimme keskiviikkona Orionin pääomamarkkinapäivään (CMD) Helsingissä. Tilaisuudessa käytiin läpi eri liiketoimintojen tilannetta, tulevaisuudennäkymiä ja tuotekehitysputkea. Suurimman huomion tilaisuudessa sai yhtiön 2025 kasvutavoite (liikevaihto 1,5 miljardia euroa) ja keinot, millä se aiotaan saavuttaa. Tilaisuus ei antanut meille aihetta muuttaa merkittävästi ennusteitamme tai näkemystämme yhtiöstä, joten toistamme aiemman suosituksemme ja tavoitehintamme.

Yhtiöraportti
25.4.
2019

Orionin Q1-raportti jäi selvästi vertailukaudesta ja markkinaodotuksista. Kasvupanostukset ja kiristyvä kilpailutilanne pitävät tällä hetkellä tuloskunnon paineessa ja arvostus on tähän nähden haastavalla tasolla. Laskemme tavoitehintaamme ennakoitua heikomman raportin takia ja toistamme negatiivisen näkemyksemme osakkeesta.

Yhtiöraportti
6.2.
2019

Orionin Q4-tulos ja osinkoehdotus ylittivät odotuksemme lievästi, mutta vuoden 2019 näkymät ja ohjeistus olivat kuitenkin epävarmat. Teimme Q4-raportin jälkeen hyvin pieniä muutoksia lähivuosien liikevaihto- ja tulosennusteisiimme ja mielestämme yhtiön pitkän aikavälin tuloskasvun jatkuminen on nyt hyvin vahvasti eturauhassyöpää varten kehitetyn darolutamidin onnistumisesta kiinni. Vaisujen tuloskasvunäkymien ja osakkeen haastavan arvostuksen takia pysymme odottavalla kannalla.

Yhtiöraportti
24.10.
2018

Orionin Q3-raportti jäi sekä liikevaihdon että tuloksen osalta selvästi ennusteidemme alapuolelle. Yhtiö julkaisi kuitenkin samalla positiivisia tutkimustuloksia Bayerin kanssa yhteistyössä tehdystä eturauhasyöpätutkimuksen faasi III:sta, mikä sai meidät ottamaan aiempaa positiivisemman näkemyksen tuotekehitysputken arvosta. Nostamme tästä johtuen tavoitehintaamme, mutta lähivuosien vaisujen tulosnäkymien ja korkealle nousseen arvostuksen takia siirrymme suosituksessamme varovaisemmalle puolelle.

Yhtiöraportti
19.7.
2018

Orionin Q2-raportti ylitti odotuksemme. Matalalle asetettujen tulevaisuuden odotusten ja osakkeen 12kk aikana selvästi laskeneen arvostuksen takia positiivinen tulosyllätys näkyi voimakkaana kurssireaktiona (+9 %). Toistamme osakkeen positiivisen suosituksen ja lievästi nousseiden ennusteidemme johdosta tarkistamme samalla tavoitehintaamme hieman ylöspäin.

Orion

Orion lyhyesti

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet, suomalaisen tautiperimän harvinaissairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2019 oli 1 051 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 300 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.