Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Orion

Viimeisimmät raportit

Analyytikko

Petri Kajaani

Petri Kajaani

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
20.10.
2021

ORION OYJ
OSAVUOSIKATSAUS 1–9/2021               
20.10.2021 klo 12.00

Orion-konsernin osavuosikatsaus 1–9/2021

Tiedotteet
8.10.
2021

ORION OYJ        
PÖRSSITIEDOTE / SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT -TIEDOTE        
8.10.2021     KLO 18.30   

        

Tiedotteet
8.10.
2021

ORION OYJ        
PÖRSSITIEDOTE / SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT -TIEDOTE        
8.10.2021 KLO 9.00
        

Orion Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus (BlackRock, Inc.)

Orion Oyj on saanut Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen suoraan tai välillisesti omistamien Orionin osakkeiden osuus on 6.10.2021 alittanut viisi (5) prosenttia Orion Oyj:n kaikista osakkeista.

Tiedotteet
5.10.
2021

ORION OYJ                 LEHDISTÖTIEDOTE                 5.10.2021         KLO 9.00

Orion julkaisee osavuosikatsauksen 1–9/2021 keskiviikkona 20.10.2021

Tiedotteet
17.9.
2021

ORION OYJ                PÖRSSITIEDOTE         17.9.2021        KLO 9.00

Orionin toimitusjohtajan seuraajasuunnitelma

Orion Oyj:n (”Orion”) toimitusjohtajan Timo Lappalaisen eläkeikä on hänen toimisopimuksensa mukaan 60 vuotta, jonka hän saavuttaa lokakuussa 2022.

Timo Lappalainen on ilmoittanut Orionin hallitukselle käyttävänsä mahdollisuuttaan jäädä eläkkeelle 60-vuotiaana.

Orionin hallitus ja Timo Lappalainen ovat sopineet toimitusjohtajan vaihdoksen aikataulusta seuraavaa:

Tiedotteet
14.9.
2021

ORION OYJ                PÖRSSITIEDOTE         14.9.2021        KLO 9.00
        

90 889 kpl Orion Oyj:n A-osaketta muunnettu B-osakkeiksi

Orion Oyj:n yhtiöjärjestyksen 3 §:n nojalla on muunnettu 90 889 A-osaketta 90 889 B-osakkeeksi. Muuntaminen on merkitty kaupparekisteriin 14.9.2021.

Tiedotteet
25.8.
2021

ORION OYJ        JOHTOHENKILÖIDEN LIIKETOIMET         25.8.2021        KLO 12.00
        

Orion Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet – Kari Jussi Aho

Orion Oyj on saanut seuraavan Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 mukaisen ilmoituksen johtohenkilön tai johtohenkilön lähipiirin liiketoimista Orionin osakkeilla tai muilla Orioniin liittyvillä rahoitusvälineillä.

Tiedotteet
18.8.
2021

ORION OYJ                LEHDISTÖTIEDOTE        18.8.2021         KLO 9.00             

Orion Oyj ja Alligator Bioscience solmivat immuno-onkologiaa koskevan tutkimusyhteistyö- ja lisenssisopimuksen

Tiedotteet
17.8.
2021

ORION OYJ                 LEHDISTÖTIEDOTE             17.8.2021         KLO 8.00

Orionin Kuopion lääketehdas jatkaa konsernin omistuksessa

Orion Oyj ilmoitti 25.5.2021 arvioineensa konsernin Operatiivisten toimintojensa strategisia vaihtoehtoja ja päättäneensä alkaa selvittää Kuopion lääketehtaan mahdollista myymistä tai muuta järjestelyä, jossa tehdas siirtyisi Orion-konsernin ulkopuolelle. 

Tiedotteet
3.8.
2021

ORION OYJ               LEHDISTÖTIEDOTE        3.8.2021        KLO 14.00
        

Orion Oyj ja Marinus Pharmaceuticals solmivat ganaksolonia koskevan Euroopan laajuisen markkinointi- ja jakelusopimuksen

Orion