Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Scanfil

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
19.2.
2021

Scanfilin Q4-raportin kokonaiskuva oli mielestämme positiivinen etenkin odotuksiamme vahvemman kuluvan vuoden ohjeistuksen ansiosta. Mielestämme Scanfilin maltillisesta tuloskasvusta ja osingosta muodostuva 12 kuukauden tuotto-odotus on edelleen houkutteleva eikä ansaitusti yli historiallisten tasojen kohonnut arvostus ole vielä este osakkeen positiivisen tuotto-odotuksen realisoitumiselle.

Inderes analyysi
15.12.
2020

Lyhyen ajan tuotto-odotus on laskenut erittäin houkuttelevasta houkuttelevaksi. Riittävän lyhyen ajan tuotto-odotuksen lisäksi yhtiön omistamiseen kannustavat Scanflin vahva track-record ja hyvät pitkän ajan näkymät.

Inderes analyysi
28.10.
2020

Yhtiön Q3-raportti oli lähes täysin odotustemme mukainen, eikä tämänhetkiseen kysyntäympäristöön tai tarkennettuun ohjeistukseen liittyneet kommentitkaan suurempaa päänvaivaa aiheuttaneet. Yhtiön oma operatiivinen tekeminen on vahvoissa kantimissa, vaikka lyhyellä tähtäimellä koronapandemia yhä epävarmuutta toimintaan aiheuttaakin. Pidämme arvostuskertoimien nousuvarasta ja osingosta muodostuvaa seuraavan 12 kuukauden tuotto-odotusta erittäin houkuttelevana laatunsa johdonmukaisesti osoittaneessa Scanflissa.

Inderes analyysi
10.8.
2020

Scanfilin Q2-raportin kokonaiskuva oli mielestämme melko neutraali, sillä Q2:n tulos oli linjassa ennusteiden kanssa ja hyvää tulostasoa kuluvalle vuodelle indikoiva ohjeistus pysyi vallitsevista koronaepävarmuuksista huolimatta ennallaan. Teimme edelleen ennusteisiimme pieniä positiivisia korjauksia lähiajoille. Yhä matalahkon arvostuksen nousuvarasta ja osingosta muodostuva 12 kk:n tuotto-odotus on riittävä, joten keskipitkän ja pitkän ajan vakuuttavan kannattavan kasvun profiilin tarjoavasta yhtiöstä on syytä pitää tiukasti kiinni.

Inderes analyysi
5.8.
2020

Scanfilin Q2:n lopussa tarkentama kuluvan vuoden ohjeistushaarukka pysyi selvästi maaliskuussa pessimistiselle tasolle pudonneita ennusteitamme ylempänä. Siten suuntaviivat Q2:lle ja loppuvuodelle näyttävät olosuhteisiin nähden hyviltä ja olemme osin yhä vallitsevista riskeistä huolimatta palauttaneet ennusteitamme ylemmäs. Olemme luottavaisia yhtiön vahvan peruskunnon kestävyyteen ja pandemian yli katsovaan arvonluontikykyyn, mihin nähden osake on edullinen (P/B 1,8x vs. 2014-2019 oikaistu ROE-% ka. 18 %).

Inderes analyysi
26.4.
2020

Yhtiön Q1-raportin kokonaiskuva oli mielestämme positiivinen, sillä alkuvuoden tulos oli linjassa ennusteiden kanssa ja hyvää tulostasoa kuluvalle vuodelle indikoiva ohjeistus pysyi koronapandemian pahentumisesta huolimatta ennallaan. Vaikka suhtaudumme toimintaympäristön lyhyen ajan kehitykseen edelleen suurella varauksella, nostimme yhtiön kuluvan vuoden ennusteitamme selvästi raportin jälkeen. Mielestämme Scanfilin arvostuskertoimien nousuvarasta ja osingosta muodostuva 12 kuukauden tuotto-odotus on edelleen houkutteleva.

Inderes analyysi
23.3.
2020

Scanfilin toimintaympäristö on heikentymässä nopeasti, kun koronaviruksen leviäminen on synkistänyt maailmantalouden näkymiä ainakin vuodelle 2020. Olemme luottavaisia Scanfilin haponkestävyyden ja suhteellisen kilpailuaseman suhteen, joten mielestämme ajallisesti hajautettujen ostojen jatkaminen yhtiössä on yhä perusteltua lyhyen ajan suurista riskeistä huolimatta. Pitkällä tähtäimellä osake on lisäksi jo halpa.

Inderes analyysi
20.2.
2020

Yhtiön Q4-raportin kokonaiskuva oli mielestämme melko neutraali, kun hyvä strateginen eteneminen ja uudet vuoden 2023 tavoitteet paikkasivat ennusteista jäänyttä Q4-tulosta. Myös ennustemuutokset rajoittuivat lähinnä H1’20:lle koronaviruksesta johtuneisiin lieviin negatiivisiin tarkastuksiin. Mielestämme Scanfilin maltillisesta tuloskasvusta, arvostuskertoimien nousuvarasta ja osingosta muodostuva 12 kuukauden tuotto-odotus on edelleen houkutteleva.

Inderes analyysi
17.1.
2020

Scanfilin arvostus on viime viikkoina elpynyt hieman vuoden 2019 keskimäärin matalalta tasolta, kun taas yhtiön näkymissä ei arviomme mukaan ole tapahtunut suurempia muutoksia. Mielestämme Scanfilin maltillinen arvostus, lievä yrityskaupan ajama tuloskasvu sekä 3 %:n osinkotuotto muodostavat yhä hyvän noin 10 %:n 12 kuukauden tuotto-odotuksen.  

Inderes analyysi
28.10.
2019

Yhtiön Q3-raportin kokonaiskuva oli mielestämme melko neutraali emmekä tehneet raportin jälkeen juurikaan ennustemuutoksia. Mielestämme Scanfilin lievästä tuloskasvusta, arvostuskertoimien nousuvarasta ja osingosta muodostuva 12 kuukauden tuotto-odotus on edelleen houkutteleva.

Scanfil

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas

Scanfil

Scanfil on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja. Scanfilin pyrkimys omavaraisuuteen ohjaa vahvasti yhtiön toimintaa ja luo edellytykset asetetulle kannattavan kasvun tavoitteelle. Yhtiöllä on koko toimintansa ajan ollut vahva tuloksenteon kulttuuri, minkä ansiosta Scanfil on vakavarainen ja taloudellisesti luotettava kumppani asiakkailleen, toimittajilleen, omistajilleen ja henkilöstölleen.

Scanfilin tavoitteena on tehdä pitkäjänteistä ja kestävää yhteistyötä asiakkaidensa kanssa. Yhtiö on asiakkaidensa tavalla merkittävä kansainvälinen toimija, ja yhtiön asiakkaina on useita merkittäviä kansainvälisiä automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijoita sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yrityksiä. Scanfil on markkinajohtaja Pohjoismaissa, alansa suurimpien joukossa Euroopassa sekä merkittävä toimija myös globaaleilla markkinoilla.

Scanfil haluaa olla lähellä asiakkaitaan. Kilpailukyvyn kannalta on välttämätöntä, että Scanfil pystyy palvelemaan asiakkaitaan myös globaalisti. Yhtiön strategiana on perustaa tuotantoyksikköjä eri puolille maailmaa markkinoiden kehityksestä ja asiakkaiden tarpeista riippuen. Näin Scanfil pystyy auttamaan asiakasta muun muassa lanseeraamaan uusia tuotteita nopeammin ja etabloitumaan uusille markkina-alueille.

Scanfilin vahva taloudellinen asema mahdollistaa kasvuinvestoinnit myös tulevaisuudessa. Yhtiö hakee kasvua ensisijaisesti Skandinavian ja Keski-Euroopan markkinoilta. Kasvu tapahtuu niin orgaanisesti kuin myös mahdollisten yritysostojen kautta. Scanfil on hyvissä asemissa tulevaisuuden kasvutavoitteiden toteuttamiselle. Yhtiö tavoittelee orgaanisesti 600 miljoonan euron liikevaihtoa vuonna 2020