Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Valmet

Viimeisimmät raportit

Analyytikko

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
5.2.
2021

Valmetin Q4-raportti ylitti odotuksemme kaikilta keskeisiltä osilta, mikä johti yhdessä metsäsektorin investoinneista viime aikoina kuuluneen pirteän uutisvirran jäljiltä positiivisiin ennustemuutoksiin. Osakkeen arvostus ei ole lainkaan kohtuuton, joten Valmetin maltillinen tuloskasvu ja vajaan 4 %:n osinkotuotto tarjoavat mielestämme hyvän noin 10 %:n tuotto-odotuksen seuraavalle 12 kuukaudelle.

Inderes analyysi
30.12.
2020

Loppuvuoden aikana rokoteuutisten ja Neles-väännön rauhoittumisen värittämä uutisvirta on mielestämme ollut Valmetin kannalta kokonaisuutena hyvää. Emme ole tehneet ennusteisiimme oleellisia muutoksia, mutta uutisvirran myötä osakkeen riskitaso on mielestämme laskenut maltillisesti. Lähivuosien hidas tuloskasvu, riskien laskun myötä arvostustasossa piilevä lievä nousuvara ja vajaan 4 %:n osinkotuotto muodostavat mielestämme Valmetissa edelleen tuottovaatimusta korkeamman tuotto-odotuksen seuraavalle 12 kuukaudelle.

Inderes analyysi
28.10.
2020

Valmetin Q3-raportin kokonaiskuva oli mielestämme vakaan hyvä. Lievä tuloskasvu, arvostuksen nousuvara ja 4 %:n osinkotuotto tarjoavat mielestämme hyvän tuotto-odotuksen. Mahdollisesti pitkittyvä Neles-vääntö rajaa kuitenkin jossain määrin riskinottohalua.

Inderes analyysi
30.9.
2020

Markkinat suhtautuvat mielestämme Valmetin Neles-taisteluun turhankin pessimistisesti kauppahintaan liittyvistä riskeistä huolimatta. Siten arvioimme Valmetin Neles-tilanteesta kärsineen arvostuksen korjaavan ylöspäin, kun tilanne ratkeaa niin, että Valmetin vakuuttavasti viime vuosina suoriutunut johto ei maksa Nelesistä ylihintaa. Maltillista arvostusta, 4 %:n osinkotuottoa ja lähivuosien lieviä tuloskasvuodotuksia peilaten Valmetin tuotto-odotus on siten mielestämme varsin hyvä 12 kuukauden tähtäimellä.

Inderes analyysi
24.7.
2020

Valmetin Q2-raportin kokonaiskuva kääntyi mielestämme positiiviselle puolelle etenkin hyvän kannattavuuden ansiosta, kun taas markkinoiden fokus on turhankin paljon Nelesin ympärille syntyneessä tilanteessa. Teimme Valmetin ennusteisiimme lieviä positiivisia muutoksia. Lievä tuloskasvu, maltillinen arvostuksen nousuvara ja 4 %:n osinkotuotto tarjoavat mielestämme hyvän tuotto-odotuksen.

Inderes analyysi
4.6.
2020

Laskemme Valmetin suosituksemme vähennä-tasolle (aik. lisää) ja nostamme tavoitehintamme 23,00 euroon (aik. 20,00 euroa). Valmetiin liittyvä uutisvirta on ollut viime aikoina odotuksiamme parempaa ja talouden rajoitusten purkaminen avittaa yhtiötä, mikä on nostanut lievästi lähivuosien ennusteitamme sekä laskenut ennusteriskejä. Toisaalta Valmetin osakekurssi on noussut Q1-raportin jälkeen yli 25 % ja mielestämme osakkeen hinta on jo kohdallaan pienen koronakuopan ylikin katsottunakin.

Inderes analyysi
24.4.
2020

Valmetin Q1-raportin kokonaiskuva kääntyi mielestämme positiiviselle puolelle etenkin väkivahvojen uusien tilausten ansiosta. Mielestämme Valmetin maltillinen arvostus ja hyvä osinkotuotto pitävät osakkeen tuotto-odotuksen yhä kohtuullisena ja jatkamme siten lisäostoja operatiivisesti hyvään iskuun päässeessä yhtiössä.

Inderes analyysi
12.3.
2020

Koronavirus ja sen myötä heikentyvä globaali talouskuva heikentävät Valmetin näkymiä, vaikka yhtiö pääsee vaikeampaan markkinaan hyvistä lähtökohdista. Mataliksi painuneiden arvostuskertoimien nousuvarasta ja hyvästä 5 %:n osinkotuotosta muodostuva Valmetin 12 kk:n tuotto-odotus puoltaa mielestämme yhä ostojen jatkamista, vaikka riskit ovat nousseet selvästi.

Inderes analyysi
6.2.
2020

Valmetin Q4-raportti oli tärkeimpien jatkuvien mittareiden eli operatiivisen tuloksen ja tilausvirran osalta markkinan odotuksia parempi. Myös 0,80 euron osinkoehdotus ylitti ennusteet ja Valmet ohjeisti yllätyksettömästi tuloskasvua tälle vuodelle. Raportin kruunasi pitkän ajan kannattavuustavoitteiden nosto, mikä indikoi parannusvaraa olevan jäljellä.  Valmetin arvostus on kohonnut viime aikoina perustellusti, joten tuloskasvu ja osinko riittävät tarjoamaan seuraavalle 12 kk:lle positiivisen tuotto-odotuksen.

Inderes analyysi
25.10.
2019

Valmetin Q3-raportti oli tärkeimpien mittareiden eli operatiivisen kannattavuuden ja uusien tilausten osalta odotuksia parempi. Valmet toisti yllätyksettömästi kuluvan vuoden ohjeistuksensa. Valmetin arvostus ei ole kohtuuton, joten lyhyellä tähtäimellä jatkuva tuloskasvu ja osinko riittävät tarjoamaan seuraavalle 12 kuukaudelle vielä positiivisen tuotto-odotuksen.

Valmet

Valmet lyhyesti

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,5 miljardia euroa. Yli 13 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.