Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Wärtsilä

Viimeisimmät raportit

Analyytikko

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
11.2.
2021

Wärtsilä Oyj Abp, Johdon liiketoimet, 11.2.2021 klo 10.30

Wärtsilä Corporation - Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Håkan Agnevall
Asema: Toimitusjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Wärtsilä Corporation
LEI: 743700G7A9J1PHM3X223

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700G7A9J1PHM3X223_20210211100218_4
____________________________________________

Tiedotteet
10.2.
2021

Wärtsilä Oyj Abp, pörssitiedote, 10.2.2021 klo 9.00

Tiedotteet
28.1.
2021

Wärtsilä Oyj Abp, pörssitiedote, 28.1.2021 klo 9.00

Wärtsilän hallitus päätti uudesta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä

Wärtsilä Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön johdolle ja valituille avainhenkilöille. Järjestelmä koostuu suoritusperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä (Performance Share Plan, "PSP").

Tiedotteet
28.1.
2021

Wärtsilä Oyj Abp, pörssitiedote, 28.1.2021 klo 8.40

Kutsu Wärtsilä Oyj Abp:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Tiedotteet
28.1.
2021

Wärtsilä Oyj Abp, Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2020, 28.1.2021 klo 8.30

Wärtsilän Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2020

Tämä tiedote on tiivistelmä raportista Wärtsilän Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2020. Raportti kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.wartsila.com.

2020 - koronavirukseen liittyvän epävarmuuden vuosi

Tiedotteet
19.1.
2021

Wärtsilä Oyj Abp, pörssitiedote, 19.1.2021 klo 9.35

Håkan Agnevall aloittaa Wärtsilän konsernijohtajana 1.2.2021
Kuten aiemmin ilmoitettiin, Håkan Agnevall on nimitetty Wärtsilä Oyj Abp:n konsernijohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässä 1.2.2021. Hänen edeltäjänsä Jaakko Eskola jatkaa hallituksen ja johtokunnan neuvonantajana kunnes jää eläkkeelle 30.6.2021.
 

Kari Hietanen                                                   Atte Palomäki
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat           Johtaja, viestintä, brändi ja markkinointi

 

Lisätietoja:

Tiedotteet
18.1.
2021

Wärtsilä Oyj Abp, pörssitiedote, 18.1.2021 klo 9.15

Wärtsilän vuoden 2021 taloudellisten katsausten aikataulu

Wärtsilä julkaisee vuoden 2021 taloudelliset katsaukset seuraavasti:

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2021 torstaina 22.4.2021
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021 tiistaina 20.7.2021
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2021 tiistaina 26.10.2021
Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2021 perjantaina 28.1.2022

Vuoden 2020 vuosikertomus julkaistaan viimeistään 10.2.2021.

Tiedotteet
18.12.
2020

Wärtsilä Oyj Abp, pörssitiedote, 18.12.2020 klo 9:30

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Wärtsilän varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

Wärtsilän varsinaisen yhtiökokouksen 5.3.2020 perustama osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat ehdotukset 4.3.2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotukset sisällytetään myöhempänä ajankohtana julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kahdeksan.

Tiedotteet
16.12.
2020

Wärtsilä Oyj Abp, pörssitiedote, 16.12.2020 klo 17.30

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock, Inc.:n omistus Wärtsilässä
BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että sen kokonaisosuus Wärtsilän osakkeista ja äänistä alitti 5%:n liputusrajan 15.12.2020.

Blackrock, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

Tiedotteet
15.12.
2020

Wärtsilä Oyj Abp, pörssitiedote, 15.12.2020 klo 15.30

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock, Inc.:n omistus Wärtsilässä
BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että sen kokonaisosuus Wärtsilän osakkeista ja äänistä saavutti 5%:n liputusrajan 14.12.2020.

Blackrock, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

Wärtsilä

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2019 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.